Transcriptie dopen R.K. Kessel 1749        terug naar dopen Kessel            

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Bron: gemeente-archief Venlo - Kessel RK dopen
foto's: Jos Naus - transcripties: Jos Verkroost - na-kontrole: Andreas Driessen op ten Bulten.
gebruik van deze gegevens mogelijk met vermelding van: www.8november.net
 
 
Kessel D1749-001 -   11-01-1749   -   blz. 149 nr. 1
11 jan. baptizata est Jo[anna]
filia Joannis vander Velden et
Judith Hoeben coniugum susceperunt
eam Leonardus vander Velden pro
quo Henricus Cuijpers et Maria Droesen
                        M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1749-002 -   15-01-1749   -   blz. 149 nr. 2
15 jan. baptizata est Anna fi-
lia Martini Daemen et Mariae Jansen
coniugum susceperunt eam Henricus
Daemen et Catharina Bongaerts
                        M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1749-003 -   15-01-1749   -   blz. 149 nr. 3
15 jan. etiam baptizatus est Joannes fi-
lius Petri Jansen et Mariae Wilmsen con-
iugum susceperunt eum Theodorus Wilmsen
pro quo Henricus Cuijpers et Anna Geelen
                        M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1749-004 -   24-01-1749   -   blz. 149 nr. 4
24 jan. baptizata est Catharina
filia Theodori Velkens et Gertrudis Tis-
sen coniugum susceperunt eam Mathias
Jansen et Catharina Kerstien pro qua
Helena Coomans
                        M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1749-005 -   15-02-1749   -   blz. 149 nr. 5
15 febru. baptizata est Joanna
filia Joannis Linsen et Helenae
Kessels coniugum susceperunt
eam Petrus Kessels et Angela
Linsen              M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1749-006 -   17-02-1749   -   blz. 149 nr. 6
17 febru. baptizatus est sub condi-
tione Jacobus filius Henrici Schaef-
fels et Joannae Verhaegh coniu-
gum susceperunt eum Joannes Schaef-
fels et Elizabeth Buerskens
                        M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1749-007 -   28-02-1749   -   blz. 149 nr. 7
28 febru. baptizatus est Joannes
filius Petri Joosten et Idae Houtmortels
coniugum susceperunt eum Petrus Kes-
sels et Gertrudis Joosten pro qua He-
lena Coomans   M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1749-008 -   14-04-1749   -   blz. 149 nr. 8
14 aprilis baptizata est Maria
filia Wilhelmi Kessels et Mariae
Dorssers coniugum susceperunt eam
Henricus Cuijpers et Joanna Dorssers
                        M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1749-009 -   29-04-1749   -   blz. 149 nr. 9
29 aprilis baptizata est Beatrix filia
Petri Spe et Elizabethae ingen Noodt coniu-
gum susceperunt eam Gerardus Peters et
Anna ingen Noodt
                        M.A. Loeijens
 
Kessel D1749-010 -   04-06-1749   -   blz. 149 nr. 10
4 junij baptizata est sub conditione Eliza-
beth filia Henrici Timmermans et Dorotheae
Linsen susceperunt eam Petrus Kessels et Pe-
tronella Claessen
 
Kessel D1749-011 -   28-06-1749   -   blz. 149 nr. 11
28 pap baptizata est Petronella
filia naturalis Petri Steinhuijsen
et Elizabethae Peters susceperunt
eam Henricus Cuijpers et Petro-
nella Vermoolen
                        M.A. Loeijens
 
Kessel D1749-012 -   05-08-1749   -   blz. 149 nr. 12
5 aug. baptizata est Anna Maria filia
Henrici Kessels et Annae Catharinae Hermans
coniugum susceperunt eam Mathias Jo(ann)es Pabtista [sic]
Peters pro quo Petrus Buerskens
et Anna Maria Gisberts
                        M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1749-013 -   23-08-1749   -   blz. 149 nr. 13
23 aug. baptizata est sub conditione
Petronella filia Hermanni Jansen et Joan-
nae Tacken coniugum susceperunt eam Jo-
annes Broeckers et Anna Geelen
                        M.A. Loeijens
 
Kessel D1749-014 -   24-08-1749   -   blz. 149 nr. 14
24 aug. baptizatus est Ma-
thias filius Caspari Reefs et Mariae
Timmermans coniugum susceperunt
eum Gerardus Timmermans et Cristina
Smeets             M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1749-015 -   29-08-1749   -   blz. 149 nr. 15
29 aug. baptizatus est Joannes filius
Theodori Schaeffels et Joannae opden Bol
coniugum susceperunt eum Henricus
Hurstiens pro quo Henricus Cuijpers
et Gertrudis Cuijpers     M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1749-016 -   14-09-1749   -   blz. 149 nr. 16
14 7bris baptizatus est Arnoldus filius
Joannis Cuijpers et Idae Jansen coniugum
susceperunt eum Arnoldus Kessels et Cornelia
Quickx             M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1749-017 -   14-09-1749   -   blz. 150 nr. 1
14 7bris baptizata est Wilhelmina filia
Lon Leonardi Til Timmermans et Clarae Ste-
vens coniugum susceperunt eam Gerardus
van Horn et Catharina Stevens pro qua
Maria Smeets               M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1749-018 -   15-09-1749   -   blz. 150 nr. 2
15 baptizata est sub conditione Joanna
filia Henrici Jansen et Gertrudis Heimans
coniugum susceperunt eam Mathias Jan-
sen pro quo Henricus Cuijpers et Marga-
retha Schaeffels            M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1749-019 -   01-10-1749   -   blz. 150 nr. 3
1 8bris baptizata est Petronella
filia Joannis Martens et Mariae
Linsen susceperunt eam Mathias
Hoofnaegels et Maria Timmermans
                        M.A. Loeijens
 
Kessel D1749-020 -   01-11-1749   -   blz. 150 nr. 4
1 9bris baptizatus est Christophorus Joan-
nis Engelen et Cha Catharinae Coonen con-
jugum susceperunt eum Leonardus Spe
et Aemilia Coonen
                        M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1749-021 -   13-11-1749   -   blz. 150 nr. 5
13 9bris baptizata est Wilhel-
mina filia Petri Jacobs et
Ummel Daemen coniugum susce-
perunt eam Tilmannus Jacobs et
Gertrudis Daemen pro qua Aldegundis
Beltiens                        M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1749-022 -   15-11-1749   -   blz. 150 nr. 6
15 9bris baptizata est Elizabeth
filia Henrici van Enckenvoort et
Agnetis ingen Nodt coniugum susce-
perunt eam Cornelius ingen Nodt
pro quo Henricus Cuijpers et Aldegun-
dis Beltiens       M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1749-023 -   22-11-1749   -   blz. 150 nr. 7
22 9bris baptizata est Beatrix
filia Leonardi Linsen et Elizabe-
thae Buerskens coniugum susce-
perunt eam Leonardus Cuijpers
pro quo Henricus Cuijpers et Petro-
nella Claessens   M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1749-024 -   25-11-1749   -   blz. 150 nr. 8
25 9bris bapistizatus est Petrus fi-
lius Gisberti Peters et Annae Vermoo-
len coniugum susceperunt eum Fran-
ciscus Milius pro quo Henricus Cuijpers
et Gertrudis Meerts       M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1749-025 -   25-11-1749   -   blz. 150 nr. 9
25 9bris baptizatus est Petrus filius
Leonardi Peters et Wilhelminae Wilms
coniugum susceperunt eum Gerardus
Peters pro quo Henricus Cuijpers et
Gertrudis Guerts           M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1749-026 -   04-12-1749   -   blz. 150 nr. 10
4 xbris baptizatus est Henricus filius
Andreae Kessels et Mariae Winen coniugum
susceperunt eum Petrus Smeet et Alde-
gundis Buerskens          M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1749-027 -   16-12-1749   -   blz. 150 nr. 11
16 xbris baptizatus est Theodorus
filius Petri Mevissen et Catharinae
Maessen coniugum susceperunt eum
Wilhelmus Kessels pro quo Henricus
Cuijpers et Catharina Geelen
                        M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1749-028 -   17-12-1749   -   blz. 150 nr. 12
17 xbris baptizatus est Petrus
filius Alberti Stokx et Annae Kessels
coniugum susceperunt eum Joannis
Linsen et Maria Peters pro qua
Wilhelmina Coomans
                        M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1749-029 -   28-12-1749   -   blz. 150 nr. 13
28 xbris baptizatus est Tilman-
nus filius Gerardi Lutters et Angelae
Heimans coniugum susceperunt eum
Henricus Lutters et Margaretha Schaef-
fels                   M.A. Loeijens p.