Transcriptie dopen R.K. Kessel 1742        terug naar dopen Kessel             

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Bron: gemeente-archief Venlo - Kessel RK dopen
foto's: Jos Naus - transcripties: Jos Verkroost - na-kontrole: Andreas Driessen op ten Bulten.
gebruik van deze gegevens mogelijk met vermelding van: www.8november.net
 
 
Kessel D1742-001 -   01-01-1742   -   blz. 136 nr. 1
1 jan. baptizatus est Jacobus
filus Gerardi van Horen et Eliza-
bethae Gielen coniugum susceperunt
eum Nicolaus van Horen et Catha-
rina Alers          M.A. Loeijens p
 
Kessel D1742-002 -   11-01-1742   -   blz. 136 nr. 2
11 jan. baptizata est Wilhelmina
filia Henrici Verheuchten et Cathari-
nae Smeets coniugum susceperunt
eam Joannes Vemi et Helena Ver-
heuchten pro qua Ida Jansen
                        M.A. Loeijens
 
Kessel D1742-003 -   01-02-1742   -   blz. 136 nr. 3
1 februarij baptizatus est Jo(ann)es
Arnoldus filius Petri Meerts
et Christinae Smeets conjugum
susceperunt eum Judocus Meerts
et praenobilis Domina Anna
Sophia Catharina vidua de
Kessel nata de Mernich
            P. Linssen sacell.
 
Kessel D1742-004 -   04-02-1742   -   blz. 136 nr. 4
4 febru. baptizatus est Wilhelmus fi-
lius Henrici Sanders et Gertrudis vander Vel-
den susceperunt eum Lambertus vander Velden
et Anna Jansen pro qua Catharina Slo Slots
                        M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1742-005 -   17-02-1742   -   blz. 136 nr. 4
17 baptizata est Wilhelmina filia
Petri Jansen et Catharina Maessen
coniugum susceperunt eam Leonar-
dus Sanders et Cristina Jansen pro
qua Petronella Tillemans
                        M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1742-006 -   19-03-1742   -   blz. 136 nr. 5
19 martii baptizata est sub conditione
Cornelia filia Hermanni Jansen et Jo-
annae Tax coniugum susceperunt eum
Joannes Tax pro quo Henricus Cuijpers
et Joanna Engels           M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1742-007 -   27-03-1742   -   blz. 136 nr. 6
27 meert baptizata est Gertrudis fi-
lia Joannis Mertens et Mariae Lin-
sen susceperunt eam Joannes Tim-
mermans pro quo Petrus Timmermans
et Aldegundis Beltiens
                        M.A. Loeijens
 
Kessel D1742-008 -   05-04-1742   -   blz. 136 nr. 7
5 aprilis baptizata est Maria Elizabet[a]
filia Gerardi Spee et Aemiliae Coenen
coniugum susceperunt eam Joannes
van Laerhoeven pro quo Henricus Cuijpers
et Joanna Spee             M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1742-009 -   25-05-1742   -   blz. 136 nr. 8
25 maij baptizata est Joanna filia
Joannis Claessens et Joannae Joosten coniu-
gum susceperunt eam Godefridus Joosten
et Cornelia Linsen
                        M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1742-010 -   27-05-1742   -   blz. 136 nr. 9
27 maij baptizata est Theodora filia
Petri Spee et Catharinae Gielen coniugum
susceperunt eam Andreas Coopmans pro
quo Jacobus Spee et Elizabetha Gielen
                        M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1742-011 -   28-05-1742   -   blz. 136 nr. 10
28 maij baptizatus est Mathias
filius Antonii Verhaegh et Mariae
Dirckx coniugum susceperunt eum
Mathias Verhaegh et Anna Wol-
ters                   M.A. Loeijens
 
Kessel D1742-012 -   08-07-1742   -   blz. 136 nr. 11
8 julij baptizatus est Jacobus filius
Caspari Reefs et Mariae Timmermans
coniugum susceperunt eum Petrus
Timmermans et Maria vanden
Weem Weem   M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1742-013 -   24-07-1742   -   blz. 136 nr. 12
24 julij baptizatus est Wilhelmus
filius Joannis Mevissen et Marga-
retae Schaeffels susceperunt eum
Theodorus Schaeffels pro quo Henri-
cus Cuijpers et Aldegundis vander Vel-
den                   M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1742-014 -   26-07-1742   -   blz. 136 nr. 13
26 julij baptizata est Anna Elizabe-
tha filia Joannis Cuijpers et Idae Jan-
sen coniugum susceperunt eam Joan-
nes Reinders et Wilhelmina van
Horen               M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1742-015 -   06-08-1742   -   blz. 136 nr. 14
6 aug. baptizata est Hendrina filia
Henrici Houwen et Helenae Coopmans
susceperunt eam Joannes Smolders
pro quo Henricus Cuijpers et Elizabeth
Jansen              M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1742-016 -   02-09-1742   -   blz. 137 nr. 1
2 7 baptizata est Ida filia Joan-
nis Linsen et Helenae Kessels susce-
perunt eam Laurentius Linsen et
Joanna Kessels pro qua Anna Kessels
                        M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1742-017 -   19-09-1742   -   blz. 137 nr. 2
19 7bris baptizatus est Henricus filius
Martini Boemgaerts et Corneliae Boemgaerts
coniugum susceperunt eum Paulus Buerskens
et Windelina Sanders
                        M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1742-018 -   01-10-1742   -   blz. 137 nr. 3
1 8bris baptizata est Joanna
filia Jacobi Buerskens et Agnetis
Heldens susceperunt eam Arnoldus
Meerts et Beatrix Mevissen
                        M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1742-019 -   17-10-1742   -   blz. 137 nr. 4
17 8bris baptizatus est sub con-
ditione Petrus filius Henrici
Buerskens et Margarethae Cro-
nenbroeck coniugum suscepe-
runt eum Joannes Slots et Eli-
zabetha Buerskens pro qua Aldegun-
dis Beltiens       M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1742-020 -   21-10-1742   -   blz. 137 nr. 5
21 8bris baptizata est Marga-
retha filia Petri Jansen et Eliza-
bethae Maes coniugum suscepe-
runt eam Maes Maessen et Joan-
na Martens       M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1742-021 -   28-10-1742   -   blz. 137 nr. 6
28 8bris baptizatus est Theodorus
filius Leonardi Timmermans et
Clarae Stevens coniugum susceperunt
eum Wilhelmus Stevens pro quo
Gerardus van Horen et Wendelina
Lennerts           M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1742-022 -   02-11-1742   -   blz. 137 nr. 7
2 9bris baptizatus est Hen-
ricus filius Gerardi Wilmsen et
Wilhelminae Bongaerts coniu-
gum susceperunt eum Gerardus
Bongaerts et Catharina Arets pro
qua Ida Vandervelden
                        M.A. Loeijens
 
Kessel D1742-023 -   27-11-1742   -   blz. 137 nr. 8
27 9bris baptizata est Maria Elisabeth filia Joannis
Buerskens et Agnetis Evers coniugum
susceperunt eam Christophorus Kessels
et Hendrina Engels
                        M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1742-024 -   17-12-1742   -   blz. 137 nr. 9
17 xbris baptizatus est Henricus filius
Pauli Buerskens et Annae Bongaerts coniu-
gum susceperunt eum Martinus Bongaerts
et Gertrudis pro quo Henricus Cuijpers
et Gertrudis Buerskens
                        M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1742-025 -   18-12-1742   -   blz. 137 nr. 10
18 baptizatus est Petrus Theodatus filius
Christophori Kessels et Annae Naus coniugum
susceperunt eum praenobilis ac generosus
dominus Wilhelmus baro de Merwick
toparcha in Kessel pro quo r(everen)dus d(omi)n(u)s
Petrus Linsen capellanus in Kessel
et domicella M.J. Loeijens
                        M.A. Loeijens p.