Transcriptie dopen R.K. Kessel 1701        terug naar dopen Kessel          

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Bron: gemeente-archief Venlo - Kessel RK dopen
foto's: Jos Naus - transcripties: Jos Verkroost - na-kontrole: Andreas Driessen op ten Bulten.
gebruik van deze gegevens mogelijk met vermelding van: www.8november.net
 
Ao 1701
 
Kessel D1701-001 -   17-01-1701   -   blz. 051 nr. 9
17 jan. baptisatus est Theodo-
rus filius Henrici Cuijpers et
Sijbillae Thijssen coniugum sus-
ceperunt eum Henricus Helgers
Ruraemundensis pro quo spospon-
dit Leonardus Houdtmortels
et Mechtildis Cuijpers, Gertruij-
dis Spee
 
Kessel D1701-002 -   23-01-1701   -   blz. 051 nr. 10
23 jan. baptisatus est Hen-
ricus filius Jo(ann)is Gielen et
Elizabethae Nijskens coniugu(m)
susceperunt eum Wilhelmus
Schaeffels et Maria Geenen
van Neer pro qua spospondit
Adelheijdis seu Naleidis Nijs-
kens
 
Kessel D1701-003 -   26-01-1701   -   blz. 052 nr. 1
26 sub condi(ti)o(n)e baptisata est
Leonora filia Christophori
Leonardi et Hendrinae Beuskens
coniugum susceperunt eam
Adolphus Cuijpen et Agnes
Martens
 
Kessel D1701-004 -   31-01-1701   -   blz. 052 nr. 2
31 jan. baptisata est Dig-
na filia Jo(ann)is Wijnen et
Angelinae Willems coniugu(m)
susceperunt eam Gerardus
Wijnen et Petronilla Smidts
 
Kessel D1701-005 -   10-02-1701   -   blz. 052 nr. 3
xma febr. sub condi(ti)o(n)e bap-
tisata est Christina filia
Wilhelmi Smidts et Mathiae
Dorssers coniugum suscepere
eum Casparus Smidts et Eli-
zabetha Dorssers pro qua
spospondit Theodora Gaerdts
 
Kessel D1701-006 -   24-03-1701   -   blz. 052 nr. 4
24 martij baptisata est Maria
filia Godefridi Arerdts et
Elizabeth van Mil coniugum
susceperunt eum Henricus van
den Bergh senior et Elizabeth
Petri
 
Kessel D1701-007 -   09-04-1701   -   blz. 052 nr. 5
9 aprilis sub condi(ti)o(n)e baptisa-
tus est Maria filia Huberti Da-
niels et Mariae Seems coniugu(m)
susceperunt eam Jo(ann)es Daniels
et Godefrida Antonii
 
Kessel D1701-008 -   12-05-1701   -   blz. 052 nr. 6
12 maij sub condi(ti)o(n)e baptisatus
est Christophorus filius Theodo-
ri Dorssers et Dignae Kessels con-
iugum susceperunt eam Petrus
Jo(ann)es Heuskens et Petronilla
Kessels
 
Kessel D1701-009 -   28-05-1701   -   blz. 052 nr. 7
28 maij baptisatus est
Petrus filius Jo(ann)is Jorissen
et Mechtildis Jo(ann)is susce-
perunt eum Sibertus Bar-
tholomaei et Wilhelma
Cuijpers
 
Kessel D1701-010 -   04-06-1701   -   blz. 052 nr. 8
4 junij sub condi(ti)o(n)e baptisata
est Gertruijdis filia Wilhel-
mi Willems et Judith Aredts
coniugum susceperunt eam
Theodorus van Hooren et Wil-
helma Jo(ann)is
 
Kessel D1701-011 -   12-06-1701   -   blz. 052 nr. 9
12 junij baptisatus e(st) Jo(ann)es
filius Petri Jo(ann)is alias Mul
et Joannae Engels coniugu(m)
susceperunt eum Antonius
Houwen et Gertruijdis Wilhel-
mi
 
Kessel D1701-012 -   15-06-1701   -   blz. 052 nr. 10
15 junij baptisatus est
Martinus filius Joannis
Spee et Elizabeth Schoen-
maeckers susceperunt eum
Petrus Schoenmaeckers pro
quo spospondit Theodorus
van Hooren et Gertruijdis
Cuij Spee
 
Kessel D1701-013 -   22-06-1701   -   blz. 052 nr. 11
22 junij baptisatus est Leo-
nardus filius Petri Cuijpers
et Gertruijdis Spee coniugum
susceperunt eum Hermannus
Ververs Werdtensis pro quo
spospondit Sibertus Bartho-
lomaei et Elizabeth Spee
 
Kessel D1701-014 -   02-07-1701   -   blz. 053 nr. 1
2 julij baptisatus est sub
condi(ti)o(n)e Henricus filius Petri
Petri et Catharinae Petri con-
iugum susceperunt eum Jo(ann)es
Henrici et Martina Jo(ann)is
 
Kessel D1701-015 -   16-07-1701   -   blz. 053 nr. 2
16 julij sub condi(ti)o(n)e bap-
tisata est Mechtildis filia
Jacobi Smidts et Mechtil-
dis Antonii coniugum sus-
ceperunt eam Jo(ann)es Gerar-
di et Catharina Smeedts
pro qua spospondit Martina
Jo(ann)is
 
Kessel D1701-016 -   25-07-1701   -   blz. 053 nr. 3
25 julij baptisatus est
Wilhelmus filius Joannis
Joosten et Gertruijdis Wil-
helmi coniugum suscepere
eum Sebastianus Wilhelmi
pro quo spospondit Theodo-
rus van Hooren et Petronilla
Joosten
 
Kessel D1701-017 -   07-08-1701   -   blz. 053 nr. 4
7 augusti baptisata est Jo-
anna filia Gerardi Naus et
Elizabethae Beurskens coniugu(m)
susceperunt eam Winandus Wij-
nen pro quo spospondit Gerar-
dus Janssen et Margareta
Wijnandts
 
Kessel D1701-018 -   09-08-1701   -   blz. 053 nr. 5
9 aug. baptisata est Joanna
filia Jo(ann)is Hackx piae memoriae
et Idae Jo(ann)is coniugum susce-
perunt eam Gerardi Knip-
penbergh et Margareta Wij-
nandts
 
Kessel D1701-019 -   12-08-1701   -   blz. 053 nr. 6
12 augusti sub condi(ti)o(n)e
baptisatus est Jo(ann)es filius
Petri Martens et Martinae
Janssen coniugum suscepere
eum Petrus Petri et Christi-
na Smidts ex Blerick pro
qua spospondit Anna Janssen
 
Kessel D1701-020 -   21-09-1701   -   blz. 053 nr. 7
21 septembr. baptisatus est
Wilhelmus filius Martini
van Mulbracht et Chris-
tinae Chr(ist)iaens coniugum
susceperunt eum Lambertus
Janssen et Elizabeth Smidts
 
Kessel D1701-021 -   31(sic)-09-1701   -   blz. 053 nr. 8
31 (sic) septembr. sub condi(ti)o(n)e bap-
tisata est Agnes filia Wi-
nandi Wijnen et Mariae Gie-
len coniugum susceperunt
eum Wilhelmus Wijnen pro
quo spospondit Jo(ann)es Jorissen
et Elizabeth Nijskens
 
Kessel D1701-022 -   14-10-1701   -   blz. 053 nr. 9
14 octobr. baptisata est Ma-
ria filia Mathiae Jacobi et
Corneliae Marcelli coniugum
susceperunt eam Jo(ann)es Jacobi
pro quo spospondit Antonius
Gerardi et Joanna Gaerdts
 
Kessel D1701-023 -   10-11-1701   -   blz. 053 nr. 10
10 9bris sub condi(ti)o(n)e baptisata
est Gertrudis filia Gerar-
di Wijnen et Mariae Willems
coniugum suceperunt eam
Gerardus Knippenbergh et
Angela Wilhelmi
 
Kessel D1701-024 -   13-11-1701   -   blz. 053 nr. 11
13 9bris sub condi(ti)o(n)e baptisatus e(st)
Wilhelmus filius Godefridi Dors-
sers et Mariae Heimans coniugum
susceperunt eum Petrus Heimans
et Margareta Dorssers ex Baerloe
pro qua spospondit Anna
Dorssers
 
Kessel D1701-025 -   22-11-1701   -   blz. 054 nr. 1
22 novembris baptisatus est
Henricus Mathiae Henrici
et Joannae Houdtackers filius
susceperunt eum Jacobus
Houdtacker pro quo spospondit
Theodorus van Hooren et Ca-
tharina Henrici
 
Kessel D1701-026 -   22-11-1701   -   blz. 054 nr. 2
22 novembr. baptisata est Alde-
gundis filia Michaelis van
der Velden et Antoninae Lins-
sen coniugum susceperunt eam
Lambertus van der Velden pro
quo spospondit Leonardus
Willems et Anna Naus
 
Kessel D1701-027 -   22-11-1701   -   blz. 054 nr. 3
Item eodem die altera deno-
minatorum filia parentum bap-
tisata est Anna susceperunt
eam Godefridus Beurskens et
Margareta Dorssers
 
Kessel D1701-028 -   23-11-1701   -   blz. 054 nr. 4
23 9bris baptisatus est Mathi-
as filius Jo(ann)is Henrici et Go-
defridae Henrici coniugum sus-
ceperunt eum Petrus Petri
et Gertrudis Petri
 
Kessel D1701-029 -   26-12-1701   -   blz. 054 nr. 5
26 decembris baptisatus est
Joannes Joachim filius Pe-
tri Naus et Mariae Vissers con-
iugum susceperunt eum r(evere)ndus
d. Jo(ann)es Vissers pro quo spo-
spondit Martinus Raoul et
Maria a Blerick
 
Kessel D1701-030 -   28-12-1701   -   blz. 054 nr. 6
28 decembr. sub condi(ti)o(n)e bap-
tisatus est Christianus filius
Jo(ann)is Houdtmortels et Henricae
Smidts coniugum susceperunt
eum Jo(ann)es Smedts ex Helden
pro quo spospondit Godefri-
dus Houdtmortels et Ida
Janssen