Lijst met huwelijken gereformeerd 1663-1727 Kaldenkirchen en Bracht; door Harrie Huijs


Namen der getrouwde persoon in de gemeente van Kaldekerche en Bracht bij mij Jacobus van Flodorp Bediende des goddelijcke woord in beijde gemeijnten
 
Anno 1663
de 3 julij Hendrick Francken j.m. van Waltneel Grietje Lamberti van Dure j.d. van Kaldekercken
 
de 12 dito Adriaen Holthuijsen j.m. van Gorinchem woonachtig tot Kuijlenborgh en Petronella Raats j.d. van Kaldekercke
 
de 19 Augusti Wilhelm Streijpers j.m. met Beliken Tuffers j.d. beijde van Kaldekercken
 
de 2 9bris Jan Cooms j.m. van Waltneel met Lijsbeth Hilkens j.d. van Kaldekercken
 
Anno 1664
de 5 Februarij Geerardt Maubache j.m. en Catharijn Hasen j.d. beijde van Bracht
 
de 23 Martij Jan Elbreches vander Laan weduwenaer van Marij Cats met Trienke Kurve weduwe van Dirck Winckes
 
de 2 Augusti Nelis Konings j.m. van Kaldekercke met Ummel Gerits j.d. van Suchtelen
 
de 5 Augusti Cornelius de Ruijter j.m. van Wesel borger en coopman aldaer met Catharina Backus j.d. van Maestrich woonachtigh tot Venlo
 
de 2 7bris Henricus Zanders weduwenaer borger van Maestrich met Cunera Berchmans j.d. van Venlo
 
de 21 7bris Aelis Kortis j.m. met Aetje Pelgrums weduwe van Joch van Lith beijde van Venlo
 
de 2 9bris Siebert aende Boom weduwenaer met Dritge aen de Bremmenstruijck j.d.
 
de 2 10bris Meus Gibele weduwenaer van Jenneke Heuvels met Geurtje Sanders weduwenaer van Thijs Eren
 
Anno 1665
? Maij Jan Schouren j.m. van Kaldekercke en Bemmel Schremkes j.d. van Bracht
 
de 18 7bris Nelis Booms j.m. en Lijsken Kuijpers j.d. beijde van Kaldekercke
 
de 13 9bris Wijnder Goezens j.m. van Bracht en Neulke Schouren j.d. van Kaldekercke
 
Anno 1666
de 28 Feb Arnoldus vander Meule j.m. van de Grave met Marij Dagens j.d. van Kaldekercke
 
de 4 Martij Hendrick Hoetmaecker j.m. van Kaldekercke met Trienke Tomas j.d. van Randeraet
 
de 21 10bris Henrick Tuffers j.m. van Kaldekercke met Geertje Heffe j.d. van Suchtelen
 
Anno 1667
de 30 Jan Henrick Pelgrom j.m. van Venlo met Henrickxje Berchmans weduwe Marte Conix
 
de 17 Martij Tileman van Arsse j.m. met Margaretha inde Betouw beijde van Tegelen
 
de 8 Maij Jan Guijlkens j.m. met Dirckxke Umcke j.d. beijde van Kaldekercken
 
de 7 Julij Wilhelmy inde Betouw j.m. van Venlo woonachtigh tot Tegelen met Maria Clingenborgh j.d. weduwe Conradus Kop woonende tot Venlo
 
den 11 10bris Henrick Daemen j.m. met Anneken Lenards weduwe van Theunis van Barensteijn beijde van Venlo
 
anno 1668 sijn getrouwt in de Ehestandt gevestight in de gecombineerde gemeijnte Kaldekercke en Bracht
 
de 22 Maij Peter Sijben j.m. van Brugge met Aeltjen inder Elst j.d. van Kaldekercke tot Bracht
 
de 5 Aug Henrick Hebbing weduwenaer van Geulen Stoffe met Marij Wijne j.d. van Venlo tot Bracht
 
de 6 8bris Paulus Kusters j.m. en Geertruijd Doors j.d. beijde van Kaldekercken
 
Anno 1669
de 12 Maij Jan Streijpers j.m. en Enke Doors weduwe van Henrick Eurlis? beijde van Kaldekercken
 
den 30 Julij sijn getrouwt Nelis Huben j.m. van Bracht en Lenij Jaevelts? j.d. van Kaldekercken
 
den 10 9bris Jacob Booms j.m. en Bose Tuffers j.d. beijde van Kaldekercke
 
de ? Heijn Inder Elst j.m. en Drutje Booms j.d. beijde van Kaldekercke
 
Anno 1670
de 27 Maij is getrouwt Peter Perjens j.m. van Buegen met Margaretha Pelgrum j.d. van Venlo
 
de 23 9bris is getrouwt tot Bracht Henrick Beukenbos j.m. met Trienke Jacobs j.d. beijde van Bracht
 
de 26 9bris Jan Smase j.m. van W...kra? Bergh en Aeltje Brouwers j.d. van Kaldekercken
 
de 30 9bris Peter Gerritse van Tissen j.m. van Tiel en Anneken Jansd van Gatsten j.d. van Venlo
 
Anno 1671
de 7 Maij is getrouwt tot Mulbracht Leonardt Hase j.m. met Aeltje Bischenbosch j.d. beijde van Bracht
 
de 15 7bris is getrouwt d'heer Daniel van Theuwes tot de Boeckhorst capteijn etc met Juffr. Elisabeth van Broeckhuijse
 
de 29 7bris Korst Heuts j.m. van Suchtelen en Trienke Booms j.d. van Kaldekercken
 
1672
de 16 Februari Peter Strijpers j.m. van Kaldekercken met Gerdrut Giesen weduwe van Peter Schoeren
 
de 3 Martij de Heer N van daerst? tot Hegerlog? van Aerssen met Juffrouw N van Beeck ? van Wassenberg
 
de 12 8bris Jacob Booms weduwenaer van Kaldekercke met Trijnken Leenen j.d. van Kaldekercke
 
1673
de 4 april Thijs Wirts jongman van Bracht met Nöl Schoeren jonge dochter van Kaldekercke
 
de 19 Maij is bij ons getruwt Christoffel Scharenhorst van Zerbst tegenwoordig musterschrijver tot Gelder met Marij Schnick? van Wees
 
de 20 December zijn getrouwt Peter Pumer met Druike Theevisen van Kaldekercke
 
de 4 7bris zijn getrouwt Peter van Well jongman met ? jongedochter beijde van Venlo
 
1674
de 8 Aprilis zijn tot Kaldekercke getrouwt Joachim Huiskes jongm van Kaldek. met Maria Doors j.d. van Kaldek.
 
item te Bracht Gert Laer? j.m. met Grietgen Hafen j.d. beijde van Bracht
 
de 15 Aug in de gemeente tot Bracht getrouwt Heijnke Belten j.m. van Kaldekercke met Trijnke Hube j.d. van Bracht
 
de 28 xbris getrouwt Hendrick Wolters j.m. van Arsen met Maria Tomp j.d. van Venlo
 
1675
de 13 Jan getrouwt Jan Soers? weduw. met Lijtke Kupers weduwe beijde van Kaldekercke
 
de 6 Febr Lenhard Hasen j.m. met Lijsken Huben beijde van Bracht
 
de 17 Martij zijn te Kaldekercken getrouwt Peter Kürlings j.m. van Waldniel met Elisabeth Doors
 
1676
de 5 Jan zijn aengeteijkent de gebeden van Jan Soers? weduwen. en Trinke Middelbeeck zijn getrouwt tot Lichteld?
 
de 18 dito zijn ondertrouwt Arend Simons j.m. van Kaldekercke met Geertruijd Strijpers j.d. en zijn de 9 februarij bevestigt
 
de 9 Aprilis zijn ondertrouwt D Petrus Guschman predicant tot ? en Arsfelt met Maria Stephani j.d. van Kaldenkercke de 1 Maij bevestigt
 
de 3 Maij zijn ondertrouwt Allardus Tomp j.m. van Venlo met Sophia Reiners j.d. van Sittard en zijn tot Beeck bevestigt
 
de 2 Junij zijn ondertrouwt Arnoldus Verschuijr geboortig van Rhenen soldaet onder capitein van Eck met Catrijn Huben dochter van Willem Huben borger van Venlo en zijn de 16 bevestigt
 
de 2 Septembris zijn ondertrouwt Marten Bolwater weduwenaer van Venlo met Marij Vermasen j.d. ook van Venlo, en zijn tot Gijsen nieuwkerk bevestigt
 
1677
de 29 7bris zijn tot Bracht bevestigt Willem Hasen met Billeken ? beijde uit de gemeinte aldaer
 
de 17 october zijn ondertrouwt uit Kaldekercken Hendrik Polten de jonge weduwenaer met Aeltje? Leuvels beijde uit dese gemeinte
 
de 22 novembris zijn ondertrouwt Jan Schröders weduwenaer en Stijn Nooten j.d. beijde uit dese plaetse en dewijle de bruidegom tot noch ? bij onse gemeinte met en is gewesen en de bruidt ook Rooms gesint soo hebben sij beijde belooft de predicantie des godelicke woorts vlijtig bijtewoonen en in de ware huwlicke religie sig onderwijsen te laten
 
1678
de 13 Martij zijn ondertrouwt Matthijs Preiers van Luftels soldaet onder capitein Has met Annetta Heecks j.d. van Lubberick zijn daerna getrouwt
 
den 16 Maij is getrouwt Matthijs Bolwater j.m. van Venlo met Gerredina Gogreven j.d. van Winterswijck
 
den 16 Maij getrouwt Sijbert Sijben jongman van Venlo en Petronella Bolwater jonge dochter van Venlo tot Kaldenkercke
 
den 30 Jacob Laurier soldaet onder de compagnie van mijn Heer van Vaessen en Hendricken Dircks weduwe van saliger Jan Jever tot Kaldenkercken
 
Eode die is getrouwt Antoni Stuermans soldaet van mijn Heer Le Marquis de Radrets en Anna Aderle tot Kaldenkercke
 
Eodem die is getrouwt Cornelis van Cronenburgh jongman ende Ernstje van Mechelen j.d. bijde van Niemegen
 
den 10 Junij is tot Kaldenkerck getrouwt Hendrick Reiniers? soldaet en Catharina Matthijsen
 
de 24 Junius sijn tot Kaldekercken Johannes Hertogs weduwnaer tot Solingen met Elisabeth Strepers van Kaldenkercken
 
den 24 October sijn tot Bracht getrouwt Gerhardt Maubachs wewenaer met Beel Heuvels j.d. uijt de plaetse van Kakerck
 
den 27 November sijn tot Kaldekercken getrouwt Johannes van Aerssen milite, met Johanna Diericks j.d. van Venlo
 
den 12 December sijn tot Bracht getrouwt Thisken Jütgens jongman met Olitgen Haessen beijde van Bracht
 
1678
den 1 januarij is tot Kaldekercken getrouwt Jan Evers van Swoll met Netjen Klingenborgh weduwe van Venlo
 
1679
den 26 Februarij sijn tot Kaldekercken getrouwt Hermannus Morees j.m. en borger tot Nimegen met Anna Faesen j.d. van Venlo
 
den 31 Martij zijn tot Kaldekerck getrouwt Thisken Lensen wewenaer met Jenneken Scremkens j.d. van Kaldekerck
 
den 6 Augustij sijn tot Kaldekerck getrouwt Ruloff Daens j.m. met Jenneken de Roij j.d. van Kadekerck
 
den 10 December sijn tot Kaldekerck getrouwt Johan Bötels j.m. met Immelken Tuffers j.d. van Kakerck
 
1684
den 14 Maij zijn tot Bragt getrout Daem Haesen j.m. van Bragt en Beel Heuvels wed van Gerrit Maubachs van Bragt
 
1685
den 15 Aprilis sijn tot Kaldekerken getrouwt Jan Huskens weduwenaer met Aneken Leners weduwe van Hendrick Damen beijde woonachtigh tot Venlo
 
den 27 Maij sijn tot Kaldenkerken getrouwt Arnoldus Hamboch j.m. van Moers en tegenwoordigh prediger tot Kaldenkerken en Bracht met Johanna Fassen j.d. van Venlo
 
den 30 Septembris sijn tot Kaldenkerken getrouwt Jacobus Evewenst? van Tusken met Stijna van Kroneborgh j.d. tot Venlo
 
.... .... [onleesbaar; afgeplakt]
 
den 9 Febr sijn tot Kaldenkerken getrowt Da? van Twist j.m. van Venlo en Maria Huskens j.d. van Venlo
 
1686
den 29 Junij sijn tot Kaldenkerken getrouwt Jan inder Elst j.m. van Kaldenk met Trineken in der Elst j.d. van Kaldenk
 
1687
den 17 Junij bij ons getrowt Johannes Luisenis j.m. van Juchen met Mechel Klingerborgh j.d. van Venlo
 
1688
den 8 Junij is tot Bracht getrowt Ruth Vermaeseren wevenaer maesschepper et borger uijt 's Hertogenbosch met Gerdruyt Daemen j.d. van Venlo
 
den 10 October sin tot Kaldekerken getrowt Derick Bocks j.m. van Venlo met Elisabeth Bolwater j.d. van Venlo
 
1689
den 3 Mert sin tot Bracht getrowt Wilm Hasen met Merij Gutjen j.d. beijde van Bracht
 
den 22 Maij sin tot Kaldekerken getrowt Hendrik Hötz j.m. van Suchtelen met Geia Hävels weduwe van Kaldek
 
den 8 Augusti sin tot Kaldenkerken getrowt Peter Cüpers j.m. van Kaldenkerken met Neesken Strepers j.d. van Kaldenkerken
 
1690
den 10 Aprilis sin tot Kaldekerken getrowt Govert van Boven j.m. van Venlo met Margareta Elias weduwe van wijlen Hendrick van Well oock van Venlo
 
den 10 September sin tot Kaldekerken getrowt Wilhelmus in de Betow wewenaer van Venlo met Elisabeht Vermaseren oock weduwe van Venlo
 
1691
den 25 Februarij sin tot Bracht getrouwt Johan Wassen wewenaer met Neeltjen Hasen j.d. beide van Bracht
 
15 Julij sijn tot Bracht getrowt Frans Hasen met Nöelken Werts beiden van Bracht
 
den 25 Julij sin tot Kaldekerkken getrowt [onleesbaar; afgeplakt] Pelgrom wewenaer [onleesbaar; afgeplakt] weduwe beide van Venlo
 
den 23 september sin tot Kaldekerken getrowt Peter Heinen j.m. met Ida Faesen j.d. beide van Venlo
 
Anno 1692
den 17 february sin tot Kaldekerken getrowt Wilhelm Lappen j.m. van Kaldenkerken met Maria Parol j.d. van Waldniel
 
den 30 Martij sin tot Kaldek getrowt Trent Tuffers j.m. met Trinken Cupers j.d. beide van Kaldekerken
 
de 21 October sin tot Kaldekerken getrowt Jan vande Raet j.m. van Juchen met Elisabeht Strepers j.d. van Kaldekerken
 
den 7 december sin tot Kaldekerken getrowt Louis Brunier j.m. van Goch met Hendrina de Bruijn j.d. van Kessel
 
Anno 1693
den 27 September sin tot Kaldenkerken getrowt Johannes Daems j.m. van Kaldenk met Gerdruijt Schremkens j.d. van Kaldenkerken
 
Anno 1694
den 25 April sin tot Kaldenkerken getrowt Johannes Wildenraet j.m. van Bruggen met Olaetjen Leggen? j.d. van Kaldenkerken
 
den 7 Maij sin tot Kaldenkerken getrowt Lucas Platen? j.m. van Farssevelt met Mechelijna de Bruijn j.d. van Kessel
 
de 16 Novemb sin naer vaargaende opweginghe gedaen van haer proclamatien getuijgenisse tot Nijmegen alhier tot Kaldekerken getrouwt Martein Jörissen j.m. en maesschipper met Catharina Boers j.d. op de maes
 
[onleesbaar; afgeplakt] naer vaargaende opweginghe [onleesbaar; afgeplakt] haer dreie sondags ... met ... de grave geschiet alhier tot Kaldekerken getrowt Berthol... ...een j.m. en Maesschipper et Maria Jael j.d. van de Maes
 
Anno 1695
den 4 october sin tot Kaldenkerken getrowt Hendrick Strepers j.m. met Lisbeth Olm? j.d. beide van Kaldenkerken
 
den selven dito is tot Kaldenkerken getrowt Johannes Daems wewenaer met Trinken Boums? j.d. beide van Kaldenkerken
 
Anno 1696
den 9 Januarij is tot Kaldenkerken getrowt een Beiersen curassier ruitter van den rittmeester Loijs de Maelaese liggende tot Venlo en is geheten Adam Riesen met Sophia Reichenbekers oock een dochter van een curassier ruitter beide j.m. en j.d.
 
den 26 Januarij sin tot Bracht getrowt Caspar Huiskens wewenaer met Oletjen Stauden weduwe van Bracht
 
den 4 November sin tot Bracht getrowt Daam Hasen wewenaer met Bruetjen Jütjens j.d. beide van Bracht
 
den 6 November sin tot Kaldekerken getrowt Hendrick Becks j.m. met Encken Höevels j.d. beide van Kaldenkerken
 
dito sin tot Kaldenkerken getrowt Christian in de Betow wewenaer van Venlo met Elisabet Elias j.d. van Nijmegen
 
1697
den 13 Januarij [onleesbaar; afgeplakt] leeraer deser gemeente ten [onleesbaar; afgeplakt] mael getrowt met [onleesbaar; afgeplakt] Johanna Petermans? weduwe van Johan Heijnen saliger tot Venlo? daar den slaeger? van Suchtelen, fridarius Holtenhoff
 
den 5 Maij sin alhier tot Kaldenkerken getrowt Wilhelmus in de Betouw weduwenaer van Tegelen met Peternel van der Horn j.d. v Duisbergh
 
den 19 Junij sin alhier tot Kaldenkerken getrowt Cornelis Berlo weduwenaer van Mastricht met Maria Elias j.d. van Nijmegen
 
den 29 October sin tot Kaldenkerken getrowt Johan Leijendecker j.m. van Stecken met Helena Kouten j.d. tot Venlo
 
den 3 November sin tot Bracht getrowt Daem Hasen j.m. met Elisabeht ? j.d. beide van Bracht
 
1698
den 30 Maij sin tot Kaldenkerken getrowt Lenert Strepers j.m. met Maria Silen j.d. beide van Kaldenkerken
 
1699
den 1 Martij sin tot Kaldekerken getrowt Gerhard Adams j.m. met Anna Catharina Heijnen j.d. beide van Venlo
 
den 10 Maij sin tot Kaldenkerken getrouwt Tisken Boums j.m. met Enken Schröers j.d. beide van Kaldenkerken
 
den 12 Julij sin tot Kaldenkerken getrowt Nelis Boums wewenaer met Stin Noten weduwe beide van Kaldenkerken
 
dito getrowt Hendrik Bolten j.m. met Eitjen Werts j.d. beide van Kaldenkerken
 
den 18 October sin tot Kaldenkerken getrowt Friderick Backovens j.m. van Neuenwit met Oletjen Scmasen j.d. van Kaldenkerken
 
Anno 1700
den 18 Aprilis sin tot Kaldenkerken getrouwt Peter Cüpers j.m. met Jenneken Strepers j.d. beide van Kaldenk
 
den 3 Octobris sin tot Kaldenkerken getrowt Hermannus Schröers j.m. met Merij Boums j.d. beide van Kaldenkerken
 
den 17 October sin tot Kaldenkerken getrowt Daem Huiskens j.m. met [onleesbaar; afgeplakt] j.d. beide van Kaldenkerk
 
den 17 November sin tot Kaldenkerken getrowt Matthis Olmis j.m. met Oemeken Huis j.d. beide van Kaldenkerken
 
den 24 November sin tot Bracht getrouwt Claes Cöenen met Trinken Laden beide van Bracht
 
Anno 1701
den 28 Februarij is tot Kaldenkerken getrowt Johannes Wildenraet weduwenaer met Tisken Hilkens beide van Kaldenkerken
 
den 27 November is tot Bracht getrowt Jacob Maubachs j.m. met Hees Haesen j.d. beide van Bracht
 
Anno 1702
den 15 Januarij is tot Bracht getrowt Gehaert Steppen weduwenaar met Hees Laer j.d. beide van Bracht
 
Anno 1705
den 2 febr is tot Kaldenkerken getrouwt Wilm in der Els j.m. met Jenneken in der Eelst j.d. beide van Kaldenkerken
 
den 4 dito tot Kaldenkerken getrouwt secker soldaet genaemt Liberich de Meuser onder het Schrickische battelion in dienst van sijn C.F. van de Pals met Tisken Lappen j.d. van Kaldenkerken
 
den 10 Februarij is tot Kaldenkerken getrowt de heer Johannes Julius Smittman j.m. van Meisenheim uyt de Pals Tweebrugge met Juffrouw Johanna in de Betouw j.d. van Venlo
 
den 4 October is tot Bracht getrowt Hendrik j.m. met Derisken Jutgens j.d. beide van Bracht
 
De persoonen soo naer desen tijd getrowt en gedoopt sin sijn te vinden in het doop en trouw boek opgericht 1709 et 1706
 
Namen der gertrouwden persoonen in den twee combineerden gemeenten Kaldekerken en Bracht, daar mij Arnoldus Hamboch leeraer der voornoemde beide gereformeerde gemeenten dier platse.
 
Anno 1706
den 12 Januarij sin tot Kaldenkerken getrouwt Jan Cuypers j.m. met Catrinken Coenen j.d. beide van Kaldenkerken
 
den 3 februarij sin tot Kaldenkerken getrouwt Meves Maubax j.m. van Bracht met Oemlgen Huisgens j.d. van Kaldenkerken
 
den 9 februarij sin tot Kaldenkerken getrouwt Tilmannus Gabriel Nass j.m. van Solingen en scholmeester der reformeerde gemeente tot Kaldenkerken met hees Laden weduwe van Gerhart Steppen van Bracht
 
den 14 dito sin tot Bracht getrouwt Jacob Maobax wevenaer met Oeltjen Hasen j.d. beide van Bracht
 
den 16 februarij sin tot Kaldenkerken getrowt de Heer Godefrid Otto Capitein onder het Regiment van de Heer generaal Fagel met Juffr Johanna Kouten j.d. van Venlo
 
den 30 maij sin tot Kaldenkerken getrouwt Rodolff Daems wevenaer met Enken van den Höevel weduwe beide van Kaldekerken
 
dito tot Kaldenkerken getrowt met attestrisa van Venlo Gerit Beken met Margareta van de Graeff
 
den 27 Junij sint tot Kaldenkerken getrouwt Peter Hilkens j.m. met Catrinken Lensen j.d. beide van Kaldenkerken
 
ten 7 Julij sin met attestatie tot Kaldenkerken getrouwt de Heer Petrus Mintert predicant tot Huushoven en Teveren in het Landt van Gulik gelegen met Juffrow Anna Christina Avercamp van Hattem
 
1707
den 21 september sin tot Kaldekerken getrouwt Wilhelmus Siben schoolmeester aldaer j.m. met Catrinken Strepers j.d. beide van Kaldenkerken
 
den 23 octobris sin tot Kaldenkerken getrowt Peter Janse j.m. met Maria Boums j.d. beide van Kaldekerken
 
1708
den 4 martij sin tot Kaldenkerken getrouwt Abram Schardenil j.m. van Mastricht met Petronella van der Horen weduwe van Wilhelmus in de Betouw woonachtig tot Kaldekerken
 
den 19 dito sin tot Kaldenkerken getrouwt Hendrick Bolten j.m. met Eelsken Leeks j.d. beide van Kaldenkerken
 
1709
den 15 Julij sin tot Kaldekerken getrouwt Derck am Husch j.m. van Bracht met Maria in der Elst j.d. van Kaldenkerken
 
1710
den 1 Junij sin tot Kaldenkerken getrouwt Jan Bolten j.m. van Kaldenkerken met Druitgen Hasen j.d. van Bracht
 
1711
sin tot Bracht getrouwt Leonart Hasen j.m. met Jenneken Moubax j.d. beide van Bracht ?tenisse den 28 Julij 1711
 
den 2 augusti sin tot Kaldekerken getrouwt Hendrick Höets wevenaer met Beel Hasen j.d. van Bracht
 
1712
den 17 maij is tot Kaldenkerken getrouwt Derck Hansen j.m. met Catrinken Simes j.d. beide van Kaldenkerken
 
den 11 octobris sin tot Bracht getrouwt Göert Höeten j.m. met Oemltgen in der Elst weduwe beide van Bracht
 
den 10 november sin tot Kaldenkerken getrouwt Derck Simes met Catharina Siben j.d. beide van Kaldekerken
 
1713
den 5 augusti is tot Kaldenkerken getrouwt met order sines Heeren oversten Leutenants Hunders, heer Johan Hendrick Bourdon Leutenant van het Hessische Regiment Moris met Juffrouw Charlotta Blondelle welcke ook consent en getuijgenisse van haeren voormunde heer Johan Schutter vaar gewesen
 
1714
den 24 januarij sin tot Bracht getrouwt Peter Haseb j.m. met Druitgen Schoeren j.d. beide van Bracht
 
den 17 Julij sin tot Bracht getrouwt Lenert Hase j.m. met Gretjen Hase j.d. beide van Bracht
 
den 25 Julij sin tot Kaldenkerken getrouwt Lenert Hanse j.m. met Hilken Hilkens j.d. beide van Kaldenkerken
 
den 25 novembris sin tot Kaldenkerken getrouwt Bronne Kerres wevenaer van Venlo met Petronella Scmase j.d. van Kaldenkerken
 
1715
den 14 februarij sin tot Bracht getrouwt Lenert am Husch j.m. met Hees Hasen j.d. beide van Bracht
 
den 5 meert sijn tot Kaldenkerken getrout Hendrik Hase j.m. met Elisabeht Schören j.d. beide van Bracht
 
den 5 novembris sin tot Bracht getrowt Peter Schoeren j.m. van Kaldekerken met Druitgen Hase j.d. van Bracht
 
1716
den 1 maert sijn tot Kaldenkerken uijt de  gemeente van Venlo met attestatie getrouwt de Heer Johan Christoffel de Bos wevenaer commis van Vivres en ammonitie van Oorloge  binnen Venlo met Juffrouw Maria Wilmina in de Betouw j.d. van Venlo
 
den 14 aprilis tot Kaldenkerken getrouwt Lambertus Moll j.m. van Millich met jenneken Strepers j.d. van Kaldenkerken
 
den selven dito is tot Kaldenkerken getrouwt Johannes Huijsges  j.m. met Druitgen Cüpers j.d. beide van Kaldenkerken
 
1717
den 2 december sin tot Bracht getrouwt Derck Boums j.m. van kaldenkerken met Trinken Hase j.d. van Bracht
 
den 14 december sin tot bracht getrouwt Hermen am Hausch j.m. met berber Hase j.d. beide van Bracht
 
1719
den 10 september sin tot Bracht getrout Peter hase j.m. met Deresken Hase j.d. beide van Bracht
 
1720
den 21 maij sin tot Kaldekerken getout Jacob Moubax van Bracht met Entgen Backus oock van Bracht
 
den 9 october sin tot Kaldekerken getrout Micheel Hase j.m. van Bracht met Omeltgen Dahms j.d. van Kaldekerken
 
1721
den 13 julij sin tot Kaldekerken getrout Nicolaus Jansen j.m. woonachti beij sijn genade van Hundt op de Putting met Catharna Heldens j.d. van Bolder
 
1722
den 12 maij sijn tot Kaldekerken getrout Peter Scmase j.m. met bartina van der Horn weduwe beide van Kaldekerken
 
den 26 octobr. sijn met attestatie uijt Venlo alhier tot Kaldenkerken getrouwt Johan Peters een soldaet in de companie van de heer Capitein Israel onder het Regiment van de S. generaal de Derck van Pallandt met Sophia Hasen beide van Nijmegen
 
1723
den 3 Maij sin tot Kaldekerken met attestatie getrowt Peter Weijers wevenaer van Suchtelen met Maria Curlis wedevrow van Kaldekerken
 
den 31 october sin tot Kaldekerken getrout de heer Arnoldus Hamboch Predicant tot Kaldekerken en Bracht wevenaer met Mevrouwe Agnetha weduwe van den WelEdelgeboren Heere van Beeck geborne van Kipshove
 
den 3 november sin tot Kaldekerken getrout Wilm in der Elst j.m. met maria Schouren j.d. beide van Kaldekerken
 
1724
den 6 Junij sin tot Kaldenkerken getout Bernardus Hollendedr j.m. van Waldniel met Agness Strepers j.d. van kaldenkerken
 
den 15 october sin tot Kaldenkerken getrout Jan Hase j.m. van Bracht met Metje Cupers j.d. van Kaldek.
 
den 8 November sin tot Bracht getrout Michel Hase j.m. met Elisabeth Hase j.d. beide van Bracht
 
den 22 November sin tot Kaldenkerken getrout Wilm Schouren j.m. met Getruijdt in der Elst j.d. beide van Kaldenkerken
 
den 19 decembris sin tot Bracht getrout Lenart am Hausch wevenaer met Trinken Hase j.d. beide van Bracht
 
1725
den 4 martij sijn tot Kaldenkerken getrowt Jan Schrörs j.m. met Hilken Cupers j.d. beide van Kaldenkerken
 
den 15 November sijn tot Kaldenkerken getrowt Mattheus Mickenscriever j.m. van Odenkerken met Anna Maria Strepers j.d. van Kaldenkerken
 
1727
den 2 November sin tot Kaldenkerken getrowt Johannes Petrus Degreden j.m. van Heinsberg met mijne dochter Maria Hamboch genaemt j.d. van Kaldenkerken