Lijst met dopen gereformeerd 1663-1704 Kaldenkirchen en Bracht; door Harrie Huijs


Namen der gedoopte kinderen [onleesbaar] bejaerde personen der Gemeijnte van Kalkdekerke en Bracht bij [onleesbaar] Jacobus van Flodorp v.Dmius beijde gemeijnte [onleesbaar]
 
Anno 1663
de 26 Maert Dierich soon van Huijs Lenardt tot Bracht getuijgen Joes van Steegen en Huijs Goertje
 
de 1 Julij Hans Jacob soon van Wilhelmus de knecht van Joachim Ingenlooy tot Baelre, getuijgen Jan ten Stogs? Joachen Hans Jacobs Juffrouw Latharus
 
de 2 dito Grietje dochter van Lambert van Duren ondertroude vrouw van Hendrick Francken, nae voorgaende bekentenisse des ? en gereformeerde geloofs
 
de 16 7bris Hermannus soon van Matthijs Doors getuijgen Grietje Weijen Peter Doors en Hendrick Doors
 
de 30 8bris Lijsbeth dochter van Peter Streijpers getuijgen Lenardt Streijpers de jonge met Steijnke Kuijpers huijsvrouw van Jan Streijpers obijt de 13 Jan 1666
 
den 6 8bris Agnees dochter van Lenardt Strijpers de jonge getuijgen Matthijs Kuijpers en Baelken Brouwers huijsvrouw van Lenardt Janssen
 
de 29 8bris Trienken dochter van Reijnier Doors nae voorgaende bekentenisse vant geloofs gedoopt getuijgen Jan Streijpers en Neesken Doors
 
de 23 9bris Enke dochter van Hans Hubelaer getuijgen Dirck Tuffers  en Trienken Korven
 
de 21 10bris Elias soon van Pieter Elias en Grieteijs Vermaese maesschipper
 
de 27 dito Catharijn dochter van Willem Lappe getuijgen Hendrick Lappe Aeltje Brouwers dochter van Matthijs Brouwers en Trienke van Solmge huijsvrouw van Jan Brouwers
 
Anno 1664
de 10 Februs Ummelken dochter van Leonardt in der Elst getuijgen Hendrick in der Elst en Berbel huijsvrouw van Jan Schremkes
 
de 3 Martij Metje dochter van Hendrick Keurlinghs getuijgen Peter Doors Nees Doors en Catharijn Coene
 
[onleesbaar] emghe Peter Reijnder Doors en [onleesbaar] obijt 15 martij
 
de 23 Martij Albertina Elisabeth dochter van Joachem Hendrick Ingenhove getuijgen Jenken Hans Wambeeck Diderick Ingenhove Lijsbeth Rijne Margaretha Kipscheer
 
de 6 Aprilis Peter soon van Matthijs Kuijpers getuijgen Drutje Schrekes en Leonardus Hilkens
 
de 20 Aprilis Daam soon van Jan Joppes van Bracht getuijgen Wilhelm Beckers Geertijs Heumes? Trienke dochter van Beel Booms
 
denselve dito Lijske dochter van Nicolaes Tuffers getuijgen Hendrick Tuffers, Geertje Backus Enke Keurlinghs
 
de 27 Geertruijd dochter van Leonardt Hilkes getuijgen Matthijs Kuijpers Trien Hilkes Lijske Kuijpers
 
de 2 Junij Marij dochter van Jan Daams getuijgen Jan Reule, Neeske weduwe van Hermannus Cats Trien en obijt de 11 Janij deses selve jaers
 
de 15 Junij Dirck soon van Giel Hase tot Bracht getuijgen Neeske huijsvrouw van Peter Grieze Geerardt Maubach en Trien Haese sijn huijsvrouw
 
de 10 Augusti Hendrick soon van Jan Moll maesschipper getuijgen Jacob Pelgrum en sijne dochter Judith
 
de 7 7bris Hendrick soon van Jan Coenen getuijgen Hendrick Bolten Dirck in de Kamp Trienke in de Kamp Trien Hilkes obijt de 11 dito
de 22 7bris Maria dochter van Gilliam Paulus en Aeltje Goorthes? maesschippers
 
de 7 10bris Peter soon van Wilhem Streijpers getuijgen Jan Streijpers en Geertje Backus huijsvrouw van Wilhem Tuffers
 
Anno 1665
de 2 Jan Dirck soon van Jan Hasen tot Bracht getuijgen
 
de 1 Feb Agnees dochter Dirck Brouwers getuijgen Jan Huben Trien Brouwers en Trienke Jans dochter obijt 12 martij 1665
 
de 14 Feb Nelis soon van Siebert Booms getuijgen Tilman Peters en Trienke dochter van Peter Booms
 
31 Martij Melchior soon van Melchior Dirckx en Maria Elias maesschipper getuijgen Hendrick Gisberts
 
de ? Aprilis Feijhe dochter van [onleesbaar] Kuijpers en Peterke Brouwers
 
de 17 Maij Johannes soon van Jan Daams tot Bracht getuijgen Thijs Tieses en Marij Daams
 
de 21 Junij Hendrick soon van Nelis Booms getuijgen Esche? van Viersse Meus Gibele
 
de 12 Augusti Conradt soon van Wilhelm Bochem tot Mulbracht getuijgen Jan Hasen Marij Hermans
 
de 16 Aug Hendrick soon van Wilhem knecht van Toncken Jurgens? getuijgen Wilhem vander Laas mevrouw Ingenhaef en Juff Marta obijt de 10 xbris 1666
 
de 23 Aug Jan soon van Mr Sibert getuijgen Jan Ostermans van Suchtelen Peter Schremkes
 
de 13 8bris Hendrick soon van Jan Coenen getuijgen Leonardt Hilkes Hendrick Hoetmaecker de jonge
 
de 30 9bris Agnees dochter van Peter Schremkes getuijgen Matthijs Kuijpers en Trien huijsvrouw van Jan Brouwers
 
de 13 10bris Peter soon van Nelis Booms en Lijke Kuijpers getuijgen Matthijs Booms Matthijs Brouwers Trienke Booms
 
de 27 10bris Peter soon van Niclaes Tuffers getuijge Hendrick Tuffers Thijs Golteus? Helena Caten obijt de 14 Martij 1666
 
de 29 10bris Johannes soon van Dirck Brouwers getuijgen Jan Ber? Peter Konix Jenneke Huben
 
Anno 1666
de 10 Jan Agnees dochter van Peter Streijpers getuijgen Matthijs Brouwers Nees Doors
 
de 17 Jan Drutge dochter van Jan Hasen tot Mulbracht getuijgen Giel Hasen en Neeske huijsvrouw van Peter Griesen
 
de 7 Feb Wilhem soon van Wilhem Lappen getuijgen Matthijs Brouwers Stijnke Kuijpers huijsvrouw van Jasn Streijpers
 
de 23 Martij Jan soon van Sibert Booms getuijgen Trienke Booms Peter Booms en Marij Koninckx de vr van Mathijs Booms obijt de 2 April
 
de 25 Martij Feijken dochter van Matthijs Kuijpers en Metje Schremkes getuijgen Nelis Booms en Trienke Brouwers vr .van Peter Schremkes
 
de 9 Aprilis Fredrick soon van Jan Schouren en Ummel Schremkes getuijgen Steven Mees en Druthe Goetgens vr van Peter Schouren
 
de 18 Julij Enke dochter van Jan Remkens tot Mulbracht getuijgen Jan Kawartz van Suchtelen en Hendrick Hebburgh
 
dito Mijne soon Johannes getuijgen Joncker Hendrick Ingenhaef in plaets mijns schoonvaders Johannes vander Hagen Anna vander Hagen in plaets van mijn moeder Jenneke Flodorp
 
de 22 Aug Dirck soon van Wilhem Streijpers getuijgen Hendrick Keurlings en Hilleke vr van Leonardt Streijpers
 
Nov Egten dochter van Leonardt Hilkens en Stijnke Kuijpers Thönis Huijskens Beelke Brouwers getuijgen
 
5 Decemb Jan soon van Henrick Keurlinghs en Enke Doors getuijgen Matthijs Brouwers Jan Hilkes Beelke Brouwers
 
dito Geertje dochter van Henrick Hoetmaeckers en Trienke Thomassen getuijgen Jan Coenen Wendell in gen Camp Aeltje Hoetmaeckers
 
Anno 1667
de 16 Jan Margaretha dochter van Claes Tuffers en Lijsbeth Gorissen getuijgen Willem Tuffers en Tuffers Catharina Ingenhaeff
 
de 20 Martij Trienke dochter van Nelis Booms en Ummel Heuts getuijgen Matthijs Booms Beel Booms en Trienke Botels
 
de 17 Aprilis Josijna Magdalena dochter van Joncker Henrick Ingenhaeff en mevrouw Till sijn huijsvrouw getuijgen Heer Josas Adam en Reijnder Baerlo mevrouw Till Gennip en Heij
 
de 24 Aprilis Maria dochter van Leonardt in der Elst en Theuniske eheluijde getuijgen Jan Schores Aeltjen in Elst
 
de 1 Maij Peterke dochter van Nelis Booms en Lijske sijn e.v. getuijgen Jan Streijpers Lens Hansse Beel Booms obijt de 8 Maij
 
de 8 Maij Thieske dochter van Trien Hilkes getuijgen Jan Hilkes Henrick Kuerlinghs Peternella Thieses
 
de 15 Maij Peter soon van Leonardt in gen Hauß en Grietge sijn e.v. getuijgen Griese en Trienke stiefdochter van Jan Griets tot Bracht
 
de 5 Junij Johannes soon van Jan van de Hall en Joebke Lamberts van Dilssen maes schippers getuijgen Henrick en Aeltjen Pelgrum
 
de 12 Junij Qristina dochter van Arnoldus vander Meulen en Marij Dahms getuijgen Henrick Dahms M Sibert Clara e.v. van Jan Dahms en Lijsbeth Coenen obijt die 13 Junij 1667
 
de 11 7bris Neeske dochter van Jan Coenen en Leonardtje Brouwers getuijgen Leonardt Streijpers Trienke e.v. van Peter Schremkes en Leonardtje Brouwers j.d.
 
Bracht de 18 7bris Marij dochter van Jan Dahms en Clara sijn huijsvrouw getuijgen Geerardt Maubachs Lijsbeth huijsvrouw van Jan Griese en Marij e.v. van Hermen Peters
 
de 25 7bris Lijsbeth dochter van Jan Huijskens en Dirckxje ehe luijdt getuijgen Jan Streijpers j.m. en Aeltje Brouwers
 
de 6 9bris Peter sdoon van Henrick Tuffers en Gertje Steffer getuijgen Dirck Tuffers Jacob Booms
 
de 20 9bris Henrick soon van Henrick Francken en Grietje Lambers van Duren getuijgen Jan Coenen Jan Hilkes Enke Weerts Henrick Keurlinghs
 
Anno 1668
de 25 Jan van Tegelen Geertruijd dochter van Tileman van Arssen en Margaretha in de Betouw eheluijde getuijgen Guert van Arssen en Maria Clingerborgh e.v. van Wilhelmus inde Betouw
 
de 22 Jan Jan soon van Peter Streijpers en Trienke Solinge getuijgen Leonart Kuijpers en Catharina van Solingen e.v. van Jan Brouwers
 
de 12 Feb Jan soon van Jan Segeri en Ummel Schrombges getuijgen Wilhem in der Elst Reijnder Weerts en Dautge Schrembges obijt de 28 Feb 1668
 
de 24 Feb Jan soon van Leonardt Hilkes en Stijnke Kuijpers eheluijde getuijgen Jan Hilkes en Metje Schrembges obijt de 7 junij 1669
 
de 18 Martij Marij dochter van Hans Heubelaer en Marij Eheluijde getuijgen Heijrich inder Elst en Aeltje Brouwers
 
de 27 Maij Adam soon van Arnoldus Vermeulen en Marij Dahms getuijgen Jan Offermans Jan Streijpers Geeretruijd Doors en Agnes huijvr van Peter de Schoorsteenveger?
 
de 27 Maij Stijnke dochter van Jan Sgenen en Lijsbeth Hilkes getuijgen Thonis Huijskens Leonartge Brouwers en Wendel Hanen
 
de 8 Julij Leonardt soon van Wilhem Streijpers en Beelke Tuffers getuijgen Wilhem Tuffers Trienke vr.v. Peter Streijpers
 
Bracht de 28 8bris Dahm soon van Jan Hasen en Nees sijn huijsvrouw getuijgen Geerart Maubachs en Lhee huijsvrouw van Giel Hasen
 
de 17 9bris Aeltje dochter van Guiliam Paulus Maes schipper en Aeltje Gurtze sijn huijsvrouw getuijgen Jenneke Hotermans huijsvrouw van Jan Heijne
 
de 9 Decembris Marij dochter van Mr Sibert Hoboke en Lijsbeth sijn huijsvrouw getuijgen Jan Coene Helena Stickes vr v Henrick Dahms en Trienke Cloute v v van Peter Streijpers
 
de 18 Decembris gedoopt de soon van Peter Fournai Maesschipper en is geheten Peter getuijgen Loy van Well en Jan Heijne
 
Anno 1669 sijn van mij Jacob Flodorp in de gecombineerde gemeijnte van Kaldekerke en Bracht gedoopt dese naevolgende kinderen
 
de 20 Jan Jan Schore en Ummel Schrembges soon is geheten Jan getuijgen Matthijs Kuijpers en Henrick Sibben Met Drutje vr van Peter Schoren obijt de 24 Jan 1669
 
de 27 Jan is gedoopt de soon van Matthijs Kuijpers en Metje Schrembges en is geheten Jan getuijgen Jan Hilkes en Lijske Kuijpers huijsvrouw van Nelis Doors
 
de ? Martij gedoopt Aeltje dochter van Willem Wilers en Trienke Brouwers getuijgen Leonardt Kuijpers Jan Brouwers en sijn dochter Trienke
 
de 6 Martij Maria dochter van Henrick Hoetmaeckers en Trienke Thomas getuijgen Jacob Janssen Beel en Enken [onleesbaar] Henrick Görts
 
de 7 Aprilis Gehalijs? dochter van Jacob Janssen Derck en Walter Hoetmaeckers getuijgen
 
de 14 Aprilis is gedoopt de dochter van Jan Huijskens en Dirckxke Linshe? is geheten Leonartje getuijgen Pauly Custers de huijsvrouw van Jan Gemete Blauwverver
 
de 19 Aprilis is gedoopt Nelis soon van Nelis Booms saliger en Lijske Cuijpers getuijgen Leonart Hilkes en Trienke Booms
 
de 9 Junij is gedoopt tot Bracht Arnoldt soon van Paul Cüsters en Geertruyd Doors getuijgen Steve Heijne Jan Streijpers en Neulke huijsvrouw van Matteijs Tuffers
 
de 23 Junij is gedoopt tot Bracht de dochter van Reijnder Weerts en Neulke sijn huijsvrouw en is geheten Neulke getuijgen Gerardt Steppe Henrick Sieben en Drutje Melens
 
de 21 Julij is gedoopt de soon van Siebe Booms en Dutje sijn huijsvrouw is geheten Jan getuijgen geweest Jan Booms en Trienke dochter van Hielke voornoemt
 
de 6 8bris is gedoopt in de gemeijnte van Bracht Herman soon Leonardt in gen Haus en Griet sijn huijsvrouw getuijgen Peter Lade t nr hees huijsvrouw van Giel Hase en Aeltje Lade
 
de 3 9bris is gedoopt in de gemeijnte van Kaldekerken Aeltje dochter van Leonart Hilkes en Stinke sijn huijsvrouw getuijgen Loij van Well en Lijske Kuijpers huijsvrouw van Lens Hanssen
 
de 14 9bris is gedoopt in de gemeijnte van Bracht de soon van Willem Laden en Trienke Hover geheten Henrick getuijgen Giel Hase en Grietje Hover
 
de 17 9bris is gedoopt in de gemeijnte van Kaldekerken de dochter van Nelis Booms en Ummel Hesse en is geheten Marrij getuijgen Heijn Booms Geertje Hesse huijsvrouw van Henrick Tuffers
 
Anno 1670 sijn gedoopt van mij J a Flodorp in de gemeijnte van Kaldekerken en Bracht dese naevolgende kinderen
 
Anno 1670 de 25 Jan is de doop gebracht de dochter van Willem Strijpers en Belike Tuffers en is geheten Lijske getuijgen Jan Strijpers en Jetje Tuffers
 
de 26 Feb is gedoopt de soon van Jan Coene en Leonardtje Brouwers geheten Willem en sijn getuijgen gewest Willem Laffe en Peter Sibe en Beelke Brouwers obijt die 2 Martij
 
de 2 Martij gedoopt de soon van Jan Strijpers en Enke geheten Leonardt getuijgen Henrick Hoetmaeckers Pauly … en Geertruijd Strijpers
 
de 6 Martij gedoopt de soon van Jan Hoene en Lijsbeth Hilkes geheten Dirck getuigen Jan Hilkes Henrick Hoen de jonge en Beelke Tuffers
 
de 23 Martij gedoopt de dochter van Peter Strijpers en Trienke Clouten getuijgen Jan Strijpers en Stijnke Cuijpers
 
de 6 Julij gedoopt de dochter van Peter Schrembges en Trienke Brouwers getuijgen Jan Schore en Peterke huijsvrouw van Matt ……
 
de 3 Aug gedoopt de dochter van Henrick Tuffers en ….. Hase geheten Neulke getuijgen Willem Laffe … h v Willem Tuffers
 
de 28 7bris gedoopt de dochter van Heijn inder Elst en Drutje eheluijde geheten Marij getuijgen Willem in der Elst …. Booms
 
de 12 8bris gedoopt de soon van Paulus Cuijpers en Geertruijd Doors geheten Johannes getuijgen Jan Huijskens en Agnees Doors
 
de 9 Novembris gedoopt de soon van Leonardt Hilkes en Stijnke Cuijpers geheten Jan getuijgen Jan Strijpers de oude en Aeltje Brouwers
 
Anno 1671 sijn in de gemeijnte van Kaldekerken gedoopt dese naevolgende kinderen
 
de 8 Feb gedoopt de dochter van Jan Huijskens en Dirckxke Umche geheten Beel getuijgen Theunis Huijskens en Stijnke Cuijpers weduwe obijt die 14 Feb 1671
 
de 12 Julij gedoopt de dochter van Arnoldus Vermeulen en Marij Dahms geheten Christina getuijgen Sibert Hobocke Roeloff Dahms en Agnees Cats
 
de 2 Aug in de gemeijnte van Bracht gedoopt de soon van Jan Hase en Neeske sijn huijsvrouw geheten Dirck getuijgen Willem Hase en Trienke Hoves
 
de 23 Aug is gedoopt Geertruijdt de dochter van Jacob Becx en Barbara Hoetmaeckers getuigen Henrick Hoetmaeckers Aeltje sijn dochter en Trienke huijsvrouw van Henrick Hoetmaeckers
 
de 4 8bris te doop gebracht een dochter van Leonardt in der Elst en Trienke sijn huijsvrouw is geheten Jenneke getuijgen Lambert Brouwers ….. en Maria Stephani
 
de 11 8bris gedoopt de soon van Jan Schmasen en Aeltjen Brouwers geheten Peter getuijgen Willem Lappe Nelis Zelisse Maria Durselen
 
dito gedoopt de dochter van Henrick Hoetmaeckers en Trienke Thomas geheten Beelke getuijgen …. Huijskens en Enke Doors
 
de 18 8bris gedoopt de dochter van Willem ….. en …. geheten Neul tot Bracht getuijgen Leonardt in gen Haus St.. ….
 
de 6 decembris 1671 is door mij Joh. Melchiors bediende Goddelijk woords in des gemeijnte gedoopt een soontje van Paulus Kusters en Geertruijd Doors geweest Matthias getuijgen waeren Matthijs Doors … Olmese en Lisbet Doors
 
de 3 Januarij 1672 een soontje van Jan Coene en Lisbet Hilkens genaemt Jacobus getuijgen Peter Seger Dirxken Vincken
 
de 24 Januarius in de gemeijnte tot Kaqldfekerken gedoopt de dochter van Peter Siegen en Aeltje in der Elst is genaamt Marja getuijgen geweest Willem in der Elst Trinken Nagels en Mariken Schoere uijt de gemeinte van Brüggen
 
de 20 Aug is tot Kaldekerken gedoopt een soontje van Heijn in der Elst Bruitgen Booms is geheten Peter getuigen Peter Silen Trinke
 
de 3 7bris een dochtertje van Lijcken Booms en Druitgen sijn huisvrouw genaemt Jenneke getuigen waeren Kors Heuts Enke
 
de 23 7bris in de gemeijnte tot Kaldekerken gedoopt een soontje van Lenhard Hilkens en Stijnken Kusters is gecoomt Peter getuigen waeren Joachim Snijskes en Aeltje Schrembges
 
de 11 8bris is in de gemeijnte tot Kaldekerken gedoopt een soontje van schipper Simon Peters en Marijken Bojen genaemt Hendrik getuigen Jan Walpot Gelis Vaesen en Henrickxen Noll
 
de 23 8bris is ten doop gebragt een soontje van Arnoldus Menten en Marij Dahms en om dat de vader met alleen absent maer beijde vaderen moeder eenige tijt herwaerts sieg mit als udtmoeten? hebben ingestelte geheten Hendrick Dahms het H Sacrament versocht en de sorge sollen op haer genomen Roelof Dahms en Lisbet Hoeboken het kindt is geheten Levijs
 
de 26 9bris is gedoopt een soontje van Willem Lappen en Catharijna Brouwers en is genaemt Hendrick getuigen waeren Herman Lappen Thijs Houssen en Tringen Brouwers
 
de 1 Jan 1673 is gedoopt een soontje van Nelis Booms en Umel sijn huisvrouw is genaemt Thijs getuigen waeren Jan Rödels Jan Booms Druitgen Heuts en Trinke Leenen
 
de 5 Martij is gedoopt een dochter van Jan Schoren en Umelken sijn huisvrouw is genaemt Lijsbet getuigen waeren Gerrit Steppen en Oeltgen Siben
 
de 8 Aprilis 1673 is gedoopt tot Kaldekerken een dochtertje van de Heer Christian Brandt Keurvorste Brandeb Raedt en Landtskent meester ende Mevrouw Margareta Beatrix van Erckel tegenwoordig tot Gelder sich ophoudende 't kindt is genaemt Arnoldina en sijn voor getuigen ondergeteijkent H Daniel Graspin Cheurvorste Brandeb. eerste keuckenmeijster Margareta van Erckel weduwe van Tell Arnoldina van Tiel genaemt Schutt
 
de 16 April is gedoopt een soontje van Hendrick Tuffer en Geertje Strepers is genaemt Hendrick getuigen waeren Willemke Stripers en Aeltje Tuffers
 
de 2 7bris 1673 is gedoopt een dochtertje van Thijs Weerts en Nol Schoren en is genaemt Ida getuigen waeren Steve Weerts en Dortgen Stripers
 
de 15 october 1673 is gedoopt een soontje van Jacob Booms en Treuke Leene is genaemt Thijsken getuigen Trinke Booms en Hendrick Tuffers
 
de 15 december 1673 is gedoopt een soon van Kaspar Huiskes en Aeltjen Dircks is geheten Leonard getuigen waeren Jan Huiskes Arnold Simons Stijnke Kupers
 
de 19 december 1673 is gedoopt een soontje van Hendrick Hoetmaeckers de jonge is genaemt Peter getuigen waeren Hendrick Frolken? Heinke ….. bouten Peter Kurlings Nijs Doors
 
de 28 jan 1674 is gedoopt een dochter van Kors Heuts en Trinke Booms is genaemt Marie getuigen waeren Jacob Booms en Enneke Hetits en Sophia Bonebekers
 
de 8 April is gedoopt een dochtertje van Jacob Bexks en Barbar Hoetmaeckers is genaemt Jenneke getuigen gewest Enneke Bolte en Hendrick Hoetmaeckers
 
de 3 Maij is gedoopt een soontje van Matthijs Kupers en Metje sijn huisvrouw is genaemt Peter getuigen waeren Lens Hansse en Trinke Schrembges
 
denselven dito is gedoopt een dochtertje van Jan Smasen en Oltje sijn huisvrouw is genaemt Oletje getuigen was Ruth van de Stillewater woonachtig tot Grickeleberg
 
de 3 Junij is gedoopt een soontje van Leonhard Hilkes en Stijnke Kusters is genaemt Lenhard getuigen waeren Willem Lappen en Stijnke Kusters en Arend Simons
 
de 8 7bris is gedoopt een dochter van Peter Strijpers en Trijnken Kloeten es genaemt Stijnken getuigen waeren Jacob van Wachtendock en Druitje Schoere
 
de 7 8bris 1674 is tot Bracht gedoopt een soontje van Jan Hasen en Nijs Laden is genaemt Willem getuigen waeren Gört Laden Oltjen Hasen
 
de 21 8bris is tot Bracht gedoopt een dochter van Gort Laen en Grietje Huse sijn huisvrouw is genaemt Drutgen getuigen waeren Lenhard Hasen en Barbera Laen
 
de 2 9bris is gedoopt een dochtertje van Peter Siben en Aeltjen in der Elst is genaemt Catharina getuigen waeren D Petrus Buschman predicant tot Schlicker-Ewick en Catharina Baenen van Bruggen
 
de 2 10bris is gedoopt een soontje van Paulus Kusters en Geerdruit Doors is genaemt Reiner. En overmits de vader is van de Roomsche religie ende de moeder lidmaet gewest zijnde den tijtbruck van 't rechte gebruik der misse is berooft gewest hebben aen haere plaetse de h doop versogt ende de sorge op sig genomen de grootmoeder Wijs Doors Jochim Huiskens en Elisabeth Doors
 
de 16 10bris is gedoopt een dochter van Willem Strijpers en Bileken sijn huisvrouw is genaemt Jenneken getuigen waeren Druck Tuffers en Trijnke Spiegels van Goch
 
denselven dito een dochter van jan Stripers en Enneken sijn huisvrouw is genaemt Catharina getuigen waeren Stijn Stripers en Jochim  Huskes
 
den 3 febr 1675 tot Bracht gedoopt een soontje van Lenhard aen 't Haus en sijn huisvrouw is genaemt Leonhard getuigen waeren Gort Laen en Oltgen Grieten
 
de 10 febr tot Kaldekerken gedoopt een soontje van Jan Coene en Lenardgen sijn huisvrouw is genaemt Lambertus getuigen waeren de Heer Joh. Eylius pred tot Amsterdam in diens plaetse sind Jan Brouwers item Jenneke Buenen van Bruggen en Encke Strijpers van Kaldekerken
 
deselven dito tot Bracht een dochter van Heinke Birckenbosch en Trijnke sijn huisvrouw is genaemt Barbara getuigen waeren Gerrit Maubacks en Lijsbet Laen
 
de 10 Martij is gedoopt een soontje van Hendrick Bolte de jonge en Trijnke sijn huisvrouw is genaemt Hendrick getuigen waeren Hendrick Bolten de oude en Zijke Huben
 
de 17 Martij is gedoopt een dochtertje van Jochim Huijskes en maria Doors sijn huisvrouw is genaemt Umelken getuigen waeren Thönis Huiskes en Nijs Doors
 
de 30 Martij is gedoopt een dochter van Jan Weerts tot Bracht en Nijske sijn huisvrouw is genaemt Umeltje getuigen waeren Steven Weerts en Olije Weckers
 
de 9 Junij 1675 is tot Kaldekerken gedoopt een soontje van Hein in de Elst en Drutge sijn huisvrouw is genaemt Willem getuigen Jan in der Elst Stijnke Budels
 
de 19 juni 1675 is gedoopt in soontje van Hendrick Peters Maes schipper ende Marij jacobs is genaemt Jacob getuigen Alexander de Ben Nijs Hovvé Alertje Jans Marij Koesen id.
 
de 8 septembris tot Kaldekerken gedoopt een dochtertje van Peter Booms en Anneke sijne huisvrouw is genaemt Maria getuigen waeren Korst Heuts en Umelke Booms
 
de 17 is tot Kaldekerken gedoopt een dochtertje van Willem Lappen en Catharina Brouwers is genaemt Thijsken getuigen waeren Jan van Niel Hilke Smets en Kick van Scheve van Strockesenvel?
 
de ? 9bris een soontje van Thijs Weerts en Nolke sijn huisvrouw
 
de 22 10bris een soontje van Jochim Huiskes en Merje sijn huisvrouw is genaemt Jan getuigen waeren Peter Kurlings en Caspar Huijskes en Emelke Strijpers
 
de 27 decembris tot Kaldekerken gedoopt een dochter van Peter Kurlings en Elisabeth Doors is genaemt Metje getuigen waeren Matthijs Kurlings Anneken Doors en Geertruij Kurlings
 
de 28 decembris tot Kaldekerken een soon van Jan Coene en Vijske sijn huisvrouw is genaemt Lenhard getuigen waeren Lenhard Hilkes en Metje Kusters
 
de 9 februarij 1676 is te Kaldekerken gedoopt een soontje van Thijske Lenssen Trijnke sijn huisvrouw is genaemt Peter getuigen waeren Henrick Budels en Lijske Lenssen
 
Tot Venlo onder 't goedvinden van de Statischaer de 29 10bris 1675 gedoopt de dochter van Rudolf Berents en Anna van der Stegen is genaemt Jacoba getuigen waeren Jacob Sas Admiralieteijts heer tot Hoorn
 
de 29 febr 1676 is tot Bracht gedoopt een dochter van Gört Laen en Grietje sijn huisvrouw is genaemt Trijnke getuigen waeren Lenhard am Haus en Trijn Hasen
 
de 13 Martij is tot Bracht gedoopt een soontje van Lenhard Hasen en Oletje sijn huisvrouw is genaemt Wilhelmus getuigen waeren Thijske Jutjes en Trijnke Kauwels
 
de 22 Martij is gedoopt een soontje van Caspar Huiskes en Oletje sijn huisvrouw is genaemt Herik getuigen waeren Jacob Aerssen en Marie Doors
 
den selve dito een dochter van Hendrik Hoetmaeckers en Trijneke sijn huisvrouw is genaemt Catrijn getuigen Hendrick Bolten de oude en Beel Haenen of Hoetmaeckers
 
de 3 Aprilis is tot Bracht gedoopt een dochtertje van Lenhard Hasen en Lijske sijn huisvrouw is genaemt Druitje getuigen waeren Giel Hasen en Beel Booms
 
sw 12 Aprilis is tot Kaldekerken gedoopt een soontje van Jan Huiskes en Trijn sijn huisvrouw is genaemt Dirck getuigen waeren Caspar Huiskes Arnd Simons Maria Huijskes en Lijsbet Doors
 
den 27 junius is tot Kaldekerken gedoopt het soontje van Peter Syben en Aeltje sijn huisvrouw Wilhelmus getuigen sijnde Johannes Graver en Maria Stephani wonende tot Slijck….
 
de 8 novembris tot Kaldekerken gedoopt een dochter van Jan Coenen van Niel en Trienke Middelbeeck is genaemt Ummelken getuigen waeren Herman Middelbeecks Henrick Laen Johan Hertog
 
de 20 xbris tot Kaldekerken gedoopt een soontje van Arend Strijpers en Geerdruit sijn huisvrouw is genaemt Dirck getuigen waeren Lambert Strijpers en Wijsje Strijpers
 
de 3 Januar 1677 tot Kaldekerken gedoopt een soontje van Peter Curlis en Lijsbet Doors is genaemt Johannes getuigen waeren Jan Doors ende Enke Doors
 
de 21 febr is tot Kaldekerken gedoopt een soontje van Jochim Huskes en Marje sijn huisvrouw is genaemt Lenard getuigen waeren Jan Huiskes en Jan Stripers
 
de 7 Martij tot Kaldekerken gedoopt een soontje van Lenard Hilkes en Stijnken sijn huisvrouw is genaemt Matthijs getuigen waeren Peter Strijpers en Trijnke Kupers
 
den 23 Maij is tot Kaldekerken gedoopt het dochterke van Johan Strijpers is genaemt Catharina getuigen waeren Arent Simons Stijn … Hellick S…
 
den 10 Junij is tot Kaldekerken gedoopt een soontje van Jacob Jansen Beckx en Barbara Hendricks sijn huisvrouw is genaemt Hendrieck getuigen waren Hendrick Hudemakers en Beel Hendriksen
 
den 18 Julij is tot Kaldekerken gedoopt een soontje van Jan Smasen en Aeltgen Brouwers is genaemt Mathias getuigen waren Hendrick Strucken en Lens Haasen
 
den 15 Augustij is tot Bracht gedoopt een dochtertjen van Jan Weerts en Nees Davids sijn huisvrouw is genaemt Beeltjen getuigen waren This Weerts en Tisken Schuren
 
den 22 Augusty is tot Bracht gedoopt het dochterken van Wilhem Hassen is genaemt Hees tot getuigen waren Geill Hassen en Neel Laken
 
den 17 October is tot Kaldekerken gedoopt een dochterken van een soldaet onder het regiment van Coeverden is genaemt Beatrix getuigen hebben daer gestaen Marten in de Bettouw en juffr Rengers
 
den 24 October is tot Kaldekerken gedoopt een soontje van Adam van Dusseldorp soldaet onder capt. Vaerst en Maria Gerrits is genaemt Marcellus getuigen waren Jacob Aertsen en Geertje Marcelly
 
den 7 November is tot Kaldekerken gedoopt een soontje van Jacob Konings en Trintgen Braesten is genaemt Matthias getuigen waren Peter Siben
 
den 14 November is gedoopt tot Kaldekerken een dochterken van Peter Jeliese is genaemt Anna Maria getuigen waren Aert Kauten en Anna Fasen
 
den 28 9bris tot Bracht gedoopt een soontje van Jan Marga ende Gerdrudt Heijpuijck is genaemt Lambertus getuijgen waren Jan Waelpot van Venlo en Willemke Jacobs van Venlo
 
den 19 November is tot Kaldekerken gedoopt een soontje genaemt Wendel de ….. Kunen en …ke Kupers getuigen waren Jan Booms de soon van Peter Booms met … Bouten
 
den 26 December is tot Kaldekerken gedoopt een dochterken van Gedrut Dorss is genaemt Anna getuigen waren Peter Kurlings Wilhem Betten en Agnees Doors met Jenneke Scremkens
 
den 27 December is tot Bracht gedoopt het soontje van Jan Haessen en Nees Laen is genaemt Hendrick getuigen waren Adam Laen en Lijsken Booms
 
den 16 januarij 1678 is gedoopt tot Kaldekerken een dochterken van Caspar Huijskens en Aeltgen Diericks is genaemt Maria getuijgen Jan Strepers en Metje Huijskens
 
den 2 Februarij is tot Kaldekerken gedoopt een soontjen van Matthias Herders borger van 's Hertogenbosch genaemt Wilhem getuijgen waren Johan Busij Reinier in de Bettouw Gordt Vasen ende Mecheldt Willems
 
den 13 Februarij is tot Bracht gedoopt een dochterken van Gordt Laen en Grietgen Haesen sijn huijsvrouwe is genaemt Hees getuijgen waren Thewiss Haesen en Nees Laen
 
den 6 Martij tot Kaldekerken gedoopt een soontje van Jan van Neel en Trientgen Harmes sijn huijsvrouwe is genaemt Leonardt getuijgen waren Gerhardt Steppen Jan Sibben en Catharina Silvig van Sittardt
 
den 15 Martij is tot Kaldekerken gedoopt een soontje van Kors Höts en Trintgen Booms sijn huijsvrouwe is genaemt Hendrick getuijgen waren Nelis Booms en Truken Höts
 
den 8 april is tot Kaldekerken gedoopt een dochterke van Aert Simes en Gerdrut Strepers is genaemt Catharina getuijgen waren Leonardt Strepers en Anneken Doors
 
den 22 Maij is gedoopt een soontje van Jan Huskens en Trinken Bucks is genaemt Gerhardt getuijgen sijn Lenardt Strepers en mechelda Huskens
 
den 3 Julij is gedoopt het dochterke van Theisgen Jutgens tot Bracht is genaemt Dieriksken getuigen waren Beel Haesen en Marrij Jutgens
 
den 30 Augustus is tot Kaldekerken gedoopt het soontje van Lambert Vermasen en Anna Rufa sijn huisvrouw is genaemt Arnoudt getuigen waren Arnoldt Rufa en marten Bollwaters
 
den 11 september is tot Kaldekerken gedoopt een soontje van Hendrik  Bouten en Itgen Heuvels is genaemt Johannes getuijgen waren Nelis Huben en Lenardt Haesen met Enneken Bouten
 
den 12 September is tot Kaldekerken gedoopt het soontje van Gerhardt Waubacks en Beel Heuvels is genaemt Jacobus getuijgen Mevis Gebelen met Lijsbet Maubacks de huijsvrouw van Jan Maubacks
 
den 20 November is tot Kaldekerken gedoopt het soontje van meister Jan Screurs en Stein Röten is genaemt Hermannus getuijgen waren Jan Strepers en Hees Doors
 
den 11 December is tot Kaldekerken gedoopt het soontje van Peter Siben en sijn huijsvrouw Aeltgen in der Elst is genaemt Michiel getuijgen waren Jan Siben Jan in der Elst en Nölgen Scuren
 
de 11 December is tot Kaldekerken gedoopt het dochterken van Jochum Huskens en Maria Doors sijn huijsvrouw is genaemt Immelken getuijgen waren Thomas Huskens en Agnes Doors
 
Anno 1679
den 2 Februarius is gedoopt tot Bracht het dochterken van jan Seuren is genaemt Maria getuijgen waren Hendrick Scuren en Stein Noten?
 
den 1 Martij is tot Kaldekerken gedoopt een dochterken van Lenardt Hillikens en Christien sijn huijsvrouw is genaemt Hilliken getuijgen waren Gerhardt Busen wonende tot Haren en Nees Scheel en peter Huberts van Goch met Hilliken Strepers
 
den 15 Martij is tot Bracht gedoopt het dochterken van Leonardt am Lins is genaemt Catharina getuijgen waren Dahm Hasen en Gertgen am Lins
 
den 6 Junij is tot Kaldekerken gedoopt het dochterken van Jan Strepers en Encken sijn huijsvrouw is genaemt Agneta getuijgen waren Jan Hertzogs dienaar tot Solingen met Neesken Doors Aeltgen in der Elst
 
den 27 Augustij is tot Kaldekerken gedoopt het dochterken van Peter Keurlings en Lisbeth sijn huijsvrouw is genaemt Metgen getuijgen waren Reiner Doors en Trintgen Brouwers Metgen Keurlings
 
den 24 September is tot Kaldekerken gedoopt het dochterken van Jan Smasen en Aeltgen sijn huijsvrouw genaemt Petronella getuijgen waren Lene Haesen rn Trutgen Lappen
 
den 27 December is tot Kaldekerken gedoopt soontjen van Jochum Huskens en Maria Doors sijne huijsvrouwe is genaemt Leonardt getuijgen waren Peter Doors van Leiden en Mechel Huskens
 
Anno 1680
den 4 Februarij is tot Kaldekerken gedoopt het soontjen van Tret Smits en Hendrutje sijn huijsvrouw is genaemt Derrick getuijgen waren Willem Strepers en Metjen ….
 
den 13 Martij is gedoopt tot Bracht het soontje van Gerhardt Maubacks en Beel sijne huijsvrouwe is genaemt Meuves getuijgen waren Geel Haesen en Aeltjen Haesen
 
den 24 Martij is tot Bracht gedoopt het dochterken van Jan Wirts is genaemt Marta getuijgen waren Wilhelm Wirts en Gerdruijt in gen Elst
 
den 29 Maij is gedoopt tot Kaldekerken het soontje van Thisken Lensen en Anneken Scremkes sij huijsvrouw is genaemt Derrick getuijgen waren Lens Hanssen Derrick Bötels Trintgen Brouwers
 
den … Junij is tot Kaldekerken is gedoopt een dochterken van Hendrik Jansen ……genaemt Hendrina getuijgen waren Peter Siben ……
 
den 30 Junij is tot Bracht gedoopt het dochterken van Thisken Haesen is genaemt Derricksken getuijgen waren Jan Haesen
 
Den 5. September sijn tot Bracht gedoopt een soontjen en dochtertjen  genaemt Wilhelm en Gritjen van Gört Laden getuijgen sijn geweest Geel Haesen Gerrit Steppe Gerrit Mobachs
 
14 September is tot Kaldenkerken gedoopt het dochtertjen van Peter Sieben en Aletgen sijn huisvrou is genaemt Catharina getuijgen sijn geweest Gerrit Steppen en Juffrou Welters
 
13 Octob is tot Bracht gedoopt het dochtertje van Wilhelm Weerts getuijgen sijn gewest Tijs Weerts en Lijsken Huijskens
 
1 Octob is tot Kaldenkerke gedoopt een soontje van Kaspar Huiskens is genaemt Antonij getuigen waren Jan Olmissen
 
22 Decemb is tot Kaldenkerke gedoopt het dochtertje van jan Streepers is genaemt Angenees getuijgen sijn geweest Peter Keurlings Geertruid Doors
 
22 Decemb is tot Kaldenkerke gedoopt het dochtertje van ……de barbier aen het …. is genaemt Anneken getuijgen sijn geweest ……
 
Anno 1681
5 Januarij is tot Kalekerken gedoopt het dochtertje van Peter Keurlings, is genaemt Agnees getuijgen sijn geweest Jan …. en Gerdruit Doors
 
19 Januarij is tot Kaldenkerke gedoopt het dochtertje van Jacob Booms, is genaemt Maria getuijgen sijn gerweest Jacob Gebelen en Sophia Bonenbeckers
 
2 mert is tot Kaldenkerke gedoopt het soontje van Jochem Huiskens is genaemt Matthijs getuijgen sijn geweest Leonard Hilleckens Peter Sieben en de huisvrou van Jan Olmis
 
7 mert is tot Bracht gedoopt het soontje van Willem Haesen is genaemt Lenert getuijgen sijn geweest Jenes Haesen en Truitgen Hoves van Suchtelen
 
9 Mert is tot Kaldenkerke gedoopt het dochtertje van Jan Smaesen is genaemt Maria getuigen zijn geweest Jan Sieben de huisvrou van Gerrit van Laden? en de huisvrou van Gerrit Reppen
 
16 mert is tot Bracht gedoopt het soontje van Keuert Haesen is genaemt Goät getuigen sijn geweest Jenes Haesen en Augenes Haesen
 
15 Maij is tot Kaldenkerke gedoopt het dochtertje van Jan Hüskens is genaemt Ommelken getuigen sijn geweest Jochem Hüskens en Truitgen Klüten
 
15 Junij is tot Kaldenkerke gedoopt het dochtertje van Jacob van Helmond is genaemt Elsken getuigen sijn geweest Trent Simons en Trientjen Peterssen
 
…. is tot Kaldenkerke gedoopt het soontje van Jan Lutels is genaemt Derick getuijgen sijn geweest Peter Grieten en Truitjen …
 
19 Octob is tot Kaldenkerke gedoopt het soontje van Gerdruit Doors is genaemt Hermannus getuijgen sijn geweest Lenert Hillekens Arent Simons en Marij Doors
 
25 Decemb  op Kerstdag is gedoopt mijnen soon is genaemt Johannes Hermannus getuijgen sijn geweest mijn schwager Arnout Henrick Klockenburg, Johan Heinen, mijn moij Catharina Comberg en Wendel van Well
 
1682
25 Januarij is tot Bracht gedoopt het soontje van Jan Schuren is genaemt Frederick getuijgen sijn geweest Linert Haesen Nolleken Schuren
 
1 Martij is tot Kaldenkerke gedoopt het soontje van Gerdruit Doors is genaemt Hermannus getuigen sijn geweest Peter Sieben en Margrijt Doors
 
4 Martij is tot Bracht gedoopt het soontje van Gört Bosman tot Bruggen is genaemt Petrus hiervoor sal het Bruggen consisborije boek houden
 
15 Mart is tot Kaldenkerke gedoopt het dochtertje van Tijs Hanssen is genaemt Catharina getuijgen sijn geweest Lens Hanssen Nolleken Lutels
 
20 Mart is tot Bracht gedoopt het dochtertje van Gerrit Mobaks getuigen sijn geweest Jan Hövels en de huisvrowe van Jan Haesen
 
22 Martij is tot Bracht gedoopt het dochtertje van Jan Wirts is genaemt Trientjen getuigen sijn geweest Jan Schuren
 
… May is  tot Bracht gedoopt het soontje van …. Litjens is genaemt Wilhelm getuijgen sijn geweest Backesen Daem en huisvrouwe van Jan Haesen
 
… May is tot Bracht gedoopt het soontje van … Haesen is genaemt Henken getuijen sijn geweest Claes Haesen en de huisvrouwe van Hub Le…
 
16 Maij is gedoopt een soontje en dochtertje tot Bracht van Nolleken Wirts getuijgen sijn geweest Jan Schuren Lenert Haesen en de huisvrouwe Lijsken Huben
 
10 Augusti is gedoopt het soontje van Lenert Haesen is genaemt Heinken getuijgen sijn geweest Lenert Haesen Lijsken Tuppffers
 
1683
9 Mart is gedoopt het dochtertje van Willem Haesen is genaemt Barbara getuijgen sijn geweest Peter Grieten Lijsken Huben
 
30 Maij is gedoopt het dogtertje van Jochem Huijskes is genaemt Agnesken getuijgen zijn geweest Peter Sieben Hendrickske Aertsen Gertruij Doors
 
11 Julij is gedoopt mijnen soon en genaemt Elbertus getuijgen zijn geweest mijn beijde swaegers de Heer Theodorus van Elsen predikant tot Schipluyde in Hollant en Caspar Schadden welckers plaetse bekleet hebben Wilhelmus Clingerborg en Peter Sieben en mijn suster Megtelt Schadden in wiens plaetse gestaen heeft onse nigt Adriana Welters weduwe Clingerborg
 
5 December is gedoopt het soontje van Roelof Daems is geheeten Hendricus getuygen zijn geweest Peter Sieben en de weduwe Klingerborg
 
ist den 3 Martij is gedoopt het soontje van Ties Janssen en genaemt Jan getuijgen zijn geweest Peter Sieben en Metien Petermans
 
ist den 28 Mertij is gedoopt het dochtertien van Jan Huijskes en genaempt Lysbet getuijgen zijn geweest Kerst Heuts en Nelken in der Elst
 
den 2 April zijn gedoopt een soontje en een dochtertje van Jan Schoeren en genaemt Ties en Jenneken getuijgen zijn geweest Jan Werts Willem Schremkes Neul Werts en Truitjen in der Elst
 
den 8 April is gedoopt het soontje van Caspar Huijskes en geheeten Petrus getuijgen zijn geweest Peter Sieben Neisken op de Streep Neeken Brouwers
 
den 16 April is gedoopt het dochtertje van de Edele Heer Johan Jacobus Ingenhoven is geheten Helena Willemina getuijgen zijn geweest de Heer Armen van D… Johan Henrick van Beeck ende mevrouw Lisbet … van Tilo geboren Mulstroo ende de Fraulin Dorothea Gerthruijt van Neukerken genaemt Nivenheim
 
den 16 dito zijn gedoopt het dogtertjen van Leindert Haesen en ganaemt Druitjen getuijgen zijn geweest Heinken Bollen en Nees Haesen
Nog het dogtertjen van Willem Haesen is geheeten Berber getuijgen zijn geweest Leindert Haus ende Ummeken Tuffers beijde tot Bragt
 
1684 den 22 is gedoopt het dogtertjen van Arent Simens en geheeten Aeltje getuijgen zijn geweest Peter Simens en Geertruyd Olmis
 
1684 den 8 Junij is gedoopt een soontje van Peter Sieben en geheeten Michiel getuijgen zijn geweest Jan Sieben Reinder Weerts en Lisbet Schouren
 
1684 den 2e Julij is gedoopt het dogtertje van Geurt Lade is geheeten Trinke getuijgen zijn geweest Beel Heuvels en Leindert Haesen
 
Door mij Arnoldus Hamboch Leeraer deser gemente gedoopt dese naervolgende
 
1685
den 25 Januarij is tot Kaldekerken ter doop gebracht het soontje van Jan in de Betow en genaemt Henricus, getuijgen geweest Peter Elias Schapman op de maese en Mercke in de Betow
 
den 26 Januarij is gedoopt het soontje van Jan Smasen genaemt Wilhelmus getuijge waren H Janse de Boon en Trinken Browers
 
den 10 februarij is gedoopt het soontje van Jochem Huijskens en genaemt Matthis getuijgen waren Arent Siemens en Trincken Cocks
 
den 4 Martij is tot Bracht gedoopt het dochtertje van Jan Hasen en is genaemt Hees, getuijgen waren Derck Hasen en Altjen Tufers
 
den 4 Maij is gedoopt het dochtertje van Gedruijt Doors off Peters genaempt Margarheta getuijgen waren Leonart Strepers Johannes Vos en Aletjen Tufers
 
den 4 7bris is tot Kaldekerken gedoopt het dogterje van de Edele Heere Johannes Jacobus Ingenhove is genaemt Megelt Margaretha getuijgen waeren Johan Jacob van Riehtraet Anna Margaretha van Ingenhoven, Catharina Hendrix van Neukerken genaemt Nievenheim
 
Anno 1686
den 15 mert is gedoopt mijnen soon en genaemt Henricus getuijgen waren mijn schweger vader Serfaes Fassen en mijn moeder Anna Genen genaemt Elisbeht
 
den 11 April is tot Bracht gedoopt het sontje van Daem Hasen en is genaemt Gertruy getuijgen waren Leonart am Hush en Aletje Tüffers
 
den 28 april is tot Bracht gedoopt het sontje van Jan Werts en geheten Stefen getuijgen waren Gertje am Husch en Nölken Schoren
 
den 12 maij is tot Kaldek gedoopt het soontje van Teisken Lensen en genaempt Peter getuijgen waren Tisken Jutjens en Altjen Tuffers
 
… Maij is gedoopt tot Kaldenk het soontje van Jan Bötels genaemt Peter getuijgen waren Derck Bötels Lisken Tuffers
 
den … Junij is tot Kaldenkerke gedoopt het soontje van Jan in der Elst en geheten Wilhelmus getuijgen waren Hendrick in der Elst en Toenisken in der Elst
 
den 29 Julij het dochtertje van Jochem Huskens genaemt Elisabet getuijgen waren Kerst Höts en Helik Strepers
 
den 1 7bris is tot Bracht gedoopt het dochtertje van Jöent Lade geheten Trinken getuijgen waren Derck Hasen en Lisken Töffers
 
den 25 is tot Bracht gedoopt het soontje van Willem Hasen genaemt Derck getuijgen waren Jacob Gebelen en Altjen Hasen
den selven dito tot Kaldenkerke gedoopt een soontje van Hendrick in der Elst genaemt Peter getuijgen waren Peter Siben en Gert Steppen Nölken Schuren
 
den 10 9bris is gedoopt het dochtertje van Kerst Hötsch genaemt Emelken getuijgen waren Bernt Connes Hendersken Artsen en Anneken Lantrock
 
1687
den 9 martij is tot Kaldekerken gedoopt het dochtertjen van Pauls Cüsters genaemt Catrin getuijgen waren Nelis Huben en Trin Hüskens
 
den 16 dito is tot Bracht gedoopt het dochtertje van Tisken Jütjes geheten Druijtje getuijgen waren Köen Jutjes en Lisken Baums of Hasen
 
den 8 maij is tot Kaldekerken gedoopt het soontje van Jacob Becks geheten Jan getuijgen waren Peter Siben Jacob Hövels en Jetjen Bouten
 
den 29 Junij is alhier tot Kaldekerken gedoopt mijn edochter geheten Maria getuijgen waren Hermannus Morre en Mria Sotermans
 
den selven dito is tot Bracht gedoopt het soontje van Johan Hasen geheten Leonart getuijgen waren Gert Hasen en Grietje Hus
 
den 3 Augusti is tot Bracht gedoopt het dochtertje van Lenert Hasen geheten Beel getuijgen waren Daem Hasen ent Seij Hövels
 
den selven dito is tot Kaldekerken gedoopt het sontje van Jan Huskens geheten Jan getuijgen waren Jacob Gebelen en Omelken Bötels
 
den 10 Augusti is tot Bracht gedoopt het sontje van Lenert Hasen getuijgen waren Jan Hasen en Damen Trinken is het kint geheten Peter
 
den 9 November is tot Kaldekerken gedoopt het dochtertje van Jan in der Elst genaemt … getuijgen waren … schen en Egtjen in der Elst
 
1688
den 18 mert sin tot Bracht gedoopt twe sonen van Johannes Hüsch de eenen geheten Derck de andere Johannes getuijgen waren Derck Görischen en Wilm Hüsch Gretjen Hüsch en Sopheja Wildenraets
 
den 13 april is alhier gedoopt het soontje van Peter Frenken maesschipper en geheten Johannes getuijgen waren Jan Buek en Christina Könings
 
den 9 Maij is tot Bracht gedoopt het soontje van Daem Hasen geheten Jan getuijgen waren Jan Hasen en Jenneken Browers
 
den 19 Julij is tot Kaldekerken gedoopt het soontje van Lenssen Tisken geheten Matthis getuijgen waren Daem Hasen Peter Cüpers en Hillick Strepers
 
den 4 augusti is tot Kaldekerken gedoopt het dochtertje van de Edele Heer Johannes Jacobus Ingenhoven genaemt Anna Dorothea getuijgen waren de weledel geboren Heer Johan van Overscheijt en de welgeborne vrowe Francisca Maria van Beck geborne van Ingenhoven
 
1689
de 11 Januarij tot Kaldekerken  gedoopt het soontje van de Heer van Beck geheten Ewolt Johan Flores getuijgen waren Johan Jacob van Rietraedt Lamert Flores van Till ten Boom Catharina Hendrita van Nievenheim te Barlo en Josina Magdalena van Ingenhoven te Barlo
 
den 2 Februarij tot Kaldekerken gedoopt het soontje van Hendrik Schuren geheten Wilm getuijgen waren Jan in der Elst en Terinken Werts
 
derselven Anno is gedoopt het dochtertje van Arnoldus Hamboch leeraser alhier tot Kaldekerken en geheten Maria getuijgen waren Herman Morre en Maria Sotermans
 
den 3 Mert is tot Bracht gedoopt het dochtertje van Wilm Hasen geheten Druijte getuijgen waren Arent Tuffers en Beel Hövels
 
17 mert tot Kaldekerken gedoopt het soontje van Jan Stel… geheten Wilm getuijgen waqren Wilm Bolten en Feija Hövels
 
17 April tot Bracht gedoopt het soontje van Johan Naus en geheten Peter getuijgen waren Gert? Tufers? en Oletgen Tufers
 
den 30 Maij tot Kaldenkerken gedoopt het soontje van Jan Böl geheten Hendrick getuijgen waren Wilhelm Böete en Jeneken Tüffers
 
den 21 augusti tot Kaldenkerken gedoopt het dochtertje van Peter Siben geheten Lisabet getuijgen waren Hendrick Schüren Neesken Siben en Trinken in der Elst
 
den 24 dito tot Kaldenkerken gedoopt het dochtertje van Jan in der Elst geheten Lenertje getuijgen waren Reijner Werts en Dreuijtje in de Elst
 
den 4 september is tot Kaldenkerken gedoopt het dochtertje van Jan Smasen geheten Mariken getuijgen waren Johan van Well en Mariken in de Betow
 
den 5 september is tot Bracht gedoopt het soontje van Gerart Hasen geheten Peter getuijgen waren Teves Hasen en Jenneken Scremkens
 
den 29 September is tot Kaldenkerken gedoopt het soontje van Rolff Daems en geheten Henricus getuijgen waren Jan Bosvelt van Dulcken en Merij Daems
 
den 3 october is tot Kaldekerken een arme frowe angekomen welke seide een soldaten vrow te wesen baerden hare soon die geheten Johannes de naeme des vaders soude sin Jan van Spaen der moeders Aletje Jochems getuijgen war de heele gemeente
 
den 27 7bris is gedoopt het dochtertje van Peter Cuijpers geheten Druijtje getuijgen waren Lenert Strepers en Metje Schremkens
 
1690
den 2 meert is tot Bracht gedoopt het soontje van Daerm Hasen geheten Geel getuijgen waren Jan Moubcks en Oletje Hasen
 
den 9 april is tot Kaldekerken gedoopt een dochter van Tisken Liekens geheten ….
 
den 1 Augusti is tot Bracht gedoopt het dochtertje van Wilm Husen geheten Gnesjen getuijgen waren Jan Hasen en Gruetjen Jutjens
 
den 11 Augusti is tot Kaldekerken gedoopt het dochtertje van de Edele Heer Johannes Jacobus Ingenhoven geheten Magdalena Florentina getuijgen waren Gisbert van Till, Reyner van Beeck Agnes Elisabeth van Beeck Elbertina Elisabet van Ingenhoven
 
1691
den 21 Januarij is tot Kaldekerken gedoopt het soontje van Arnoldus Ham,boch leeraer ter plaetse en is gehete Seerfaes getuijgen waeren Antonius Olimart en Ida Feasen
 
den 11 Februarij is tot Bracht gedoopt het dochtertje van Goert Laden geheten Nöell getuijgen waren Derk Hüsch en Trinken Peters
 
den selven dito tot Bracht gedoopt het dochtertje van Lenert Hasen is geheten Gretje getuijgen waren Gert Hasen en Deuijtje Jutjens
 
den 22 februarij is tot Bracht gedoopt het dochtertje van Gerhart Hassen geheten Gretje getuijgen waren Jan Hasen en Metje Cupers
 
den 8 april is tot Kaldekerken gedoopt het soontje van Peter Cupers geheten Matthis getuijgen waren Derk Cupers en Trinken Cupers
 
den 13 Maij is tot Kaldekerken gedoopt het soontje van Roelff Daems geheten Hendricus getuijgen waren Johannes Daems en Enken Hübelers
 
den 21 october is tot Bracht gedoopt het soontje van Jan am Hüsch geheten Wilhelmus getuijgen waren Tilman Vos Derck am Hüsch en Mariken Phiffers
 
den 19 November is tot Kaldekerken gedoopt het dochtertje van Hendrick in der Elst geheten Maria getuijgen waren Reiner Werts Oletjen Siben off in der Elst Oemelken Schuren
 
1692
den 14 februarij is tot Bracht gedoopt het soentje van Frans de Haes geheten Jan getuijgen waren Johan Hasen Gert Steppen Noelken Werts
 
den 19 Martij is tot Kaldekerken gedoopt het soentje van Lensen Tisken geheten Lenert getuijgen waren Jan Cupers en Gertruijt Schremkens
 
den 20 April is tot Kaldekerken gedoopt het soentje van Jan in de Elst geheten Wilhelm getuijgen waren Hendrick Schouren en Töniske in der Elst
 
den 19 october is tot Bracht gedoopt het soentje van Gerit Haesen geheten Peter getuijgen waren Lenert Hasen en Gedruetje Schremkens
 
den 16 November is tot Kaldenkerken gedoopt het soentje van Roelff Daems geheten Wilhelmus getuijgen waren Peter Schmasen en Gedruitje Schrömgens
 
den 23 November is tot Bracht gedoopt het dochtertje van Wilhem Hasen geheten Trinken getuijgen waren Frans de Haesch en Trinken Cupers
 
den 21 december is tot Kaldekerken gedoopt het soentje van schipper Jan Kaen en is geheten Michael getuijgen waren Merten Bolwater en deselven Broder Tiss Bolwater
 
1693
den 1 Februarij is tot Kaldenkerken gedoopt het soentje van Wilhelm Lappen geheten Christian getuijgen waren Jan Smasen en Sibilla in de Betow
 
den 22 Maij is gedoopt mijnen soon en geheten Arnoldus getuigen warern Matthis Stassen van Mastricht en moie Anna Baum hauwey van Mastricht
 
den 28 Junij is tot Kaldekerken gedoopt het soentje van Jan van Raedt en geheten Johannes getuijgen waren Peter Strepers en Helleke Strepers …. Strepers
 
den 8 augusti is tot Kaldekerken gedoopt het soentje van den maesschipper Ruetr Vermaesen en is geheten Hendrick
 
Anno 1694
den 24 januarij is tot Bracht gedoopt het dochtertje van Jan am Husch en is geheten Gedreuth getuijgen waren Niclaes Pipers Jan Laden en Dreutjen am Husch
 
den 31 Januarij is tot Kaldenkerken gedoopt het dochtertje van Peter Cupers geheten Elisabeth getuigen waren Johan Hertogh scholner tot Solingen en Teiken Cupers
 
den 8 mert is tot Kaldekerken gedoopt het dochtertje van Hendrick in der Elst geheten Gedruitjen waren getuigen Frans Hasen en …. in der Elst
 
den 28 Meert is tot Bracht gedoopt het dochtertje van Gerhart Hasen genaemt Trinken getuijgen waren Mevis Kauers en juffr Elisabeth Söets huisfrow van Dominic Leonart Browers predikant tot Doijenwert
 
den 1 april is tot Bracht gedoopt het dochtertje van Daem Hasen en is genaemt Heesch getuijgen waren Reiner Werts en Nöel Werts
 
den 9 april is tot Kaldenkerken gedoopt het dochtertje van den maesschipper Lenart Lemmens en is geheten Anna getuijgen waren Hendrick Pauls Jan Nemilijn  en Elisabeth Jansens
 
den 2 maij is gedoopt mijnen soon en is geheten Arnoldus getuijgen waren de heer Henricus Hüls proffesor in de godt geleetheit tot Doisbergh en juffr Sijbilla Cares huijsfrow van  men.? Christianus de Betow coopman tot Venlo
 
selven dito is tot Bracht gedoopt het dochtertje van Wilm Hasen en is geheten Deresken getuijgen waren Tis … Berber Peters huisfrow van Lenert Husch
 
den 3 Augusti is tot Bracht gedoopt het dochtertje van Goert Laden geheten Trinken getuijgen waren Daem Hasen de soon van Jan Hasen en Nöel Werts huijsvrow van Frans Hasen
 
den 17 december is tot Kaldenkerken gedoopt het soentje van Johannes Daems geheten Peter getuijgen waren sijn moeder Klöer Daems en Tisken Lensen
 
Anno 1695
op newjaers dagh is tot Kaldenkerken gedoopt het soentje van Wilm Lappen geheten Wilhelmus getuijgen waren Jacob Gebelen en Oletjen Scmasen
 
den 27 Januarij is tot Bracht gedoopt het soentje van Lenert Haesen geheten Mattheus getuijgen waren Derck Kauers en Merij Jutjens
 
den 31 augusti is tot Kaldenkerken gedoopt het soontje van den maesschipper Peter Fransen en is geheten Peter getuijgen waren Matthis Kluns Hendrick van Walsum en Gardina Gegreve
 
den 29 september is tot Bracht gedoopt het dochtertje van Frans Haesen en genaemt Elisabeth getuijgen waren Hendrick Schoren off in der Elst en Trinken Steppen en Beel Gebelen genaemt Hasen
 
den 23 october is uijt de gemeente van Bruggen ter willen haeren prediker niet beij de handt waer tot Bracht ter doop gebracht het dochtertje van Rodolphus Röelen en is geheeten Maria getuijgen waren Bröen Röelen Jan am Hüsch Gretjen Sieben en Catharina Boschmans
 
den 11 december is tot Bracht gedoopt het dochtertje van Jan am Hüsch en geheten Magdalena getuijgen waren Peter am Hausch Rodolphus Kölen en Oletjen Lappen
 
den 17 December is tot Bracht gedoopt het dochtertje van Gerhart Haesen en geheeten Gedruet getuijgen waren Johannes Daems Merij ….ens
 
Anno 1696
den 29 april is tot Kaldenkerken gedoopt het dochtertje van hendrick in der Elst geheten Oemelken getuijgen waren Jan in der Elst Merij Siben Werts Elisabeth. Die in plats van meister Jan Schörs angen Brucks gestaen heft
 
den 31 maij is tot Kaldenkerken gedoopt het soentje van jan in der Elst geheten Jan getuijgen waren Tisken Jutjens en Oeletjen Schuren huisfrow van Peter Siben
 
den 8 september is tot Kaldenkerken gedoopt het soentje van de hoogwelg. heer van Ingenhoven geheten Georgh Willem Jacob getuigen waren de hoogwel geborne heer Arnolt Reinart van Neykerken genaemt Nivenheim heer tot Kaldenhausen en den hoogwelgebor heer Riggart Court van Barsdorff heer tot Schoneflisch en beide freaulens Darothea Gedruyt en Catharina Hendrit van Nijvenheim de hoogwelgebor. mefrow Josina Magdalena van Barsdorff geboren Ingenhoven
 
den 9 dito is oock tot Kaldenkerken gedoopt het soentje van de heer van Barsdorp heer tot Schoneflisch en is geheten Carl Gustaaff Jacob getuijgen sin de hoogwelgeborne heer Johan Jacob van Ingenhoven heer tot Barlo en den hoogw heer Johan David van Barsdorp heer tot …. ende de hoogwelgeborne mevrouwe Anna Gedrut van Ingenhoven geboren van Nijkerken genaemt Nivenheim en de hoogwelgeborne mevrow Fransosa Maria van Beeck geboren van Ingenhoven
 
den 28 october sin tot Kaldekerken gedoopt twe twedelige van Peter Cüpers het eene een soen en is geheten Derck warvan getuigen waeren Peter Cupers en Hilken Strepers het ander een dochter en is geheten Hilleken warvan getuigen waren Tisken Jansen en Trinken Cupers dese twe kinders sin oock kort daer naer beide gestorven
 
den 4 November is tot Kaldenkerken gedoopt het dochtertje van Hendrick Strepers genaemt Anna Maria getuigen waren Lenert Strepers
 
Anno 1697
den 10 martij is tot Kaldenkerken gedoopt het soentje van Jan van Raht en is geheten Aret getuijgen waeren Lenert Strepers en Stincken Strepers
 
den 28 april is tot Kaldenkerken gedoopt het soentje van Wilm Lappen en is genoemt Johannes getuijgen waren Matthis Lensen en Margaretha Goeien
 
den 2 Junij is tot Bracht gedoopt het soentje van Johannes Wildenraht en is geheten Johan getuigen waren Peter Scmasen Niclas Pipers Margareht Wildenraht huisfrow van Jan am Hüsch saliger
 
Anno 1698
den 15 Januarij is tot Kaldenkerken gedoopt het dochtertje van Peter Cupers is genaemt Hilleken getuigen waren sijn broeders Jan Cupers en Jeneken Schremkens huisfrow van Tisken Lensen
 
den 20 Januarij is tot Kaldenkerken gedoopt het dochtertje van Hendrick Paulus maesschipper en is geheten Ida getuigen waren Johannes Boers en Wendelina Boene
 
den selven dito oock tot Kaldenkerken gedoopt het dochtertje van Jan Noelis maesschipper en is geheten Johanna getuigen waren Arnoldus Fornees en Anneken Fornees en Johanna Sotermans huisfrow van Arnoldus Hamboch tegenwoordig leeraer der reformerde gemeente tot Kaldenkerken
 
den 15 Junij is tot Kaldenkerken gedoopt het soentje van Johannes Daems en is geheten Henricus getuijgen waren Roelff Daems en Merij Boums
 
den 13 Julij is tot Kaldenkerken gedoopt het soentje van Wilhelmus in de Betow woenachtig tot Tegelen en is geheten Johannes getuigen waren Hr. Hamboch tegenwoordig leeraer Johannes Heijnen Arijantjen Klingeborgh
 
den 28 November is tot Kaldenkerken gedoopt het dochtertje van maasr: Johan Leyendecker woonachtigh tot Aeken en is geheten Maria Johanna getuijgen waren Arnoldus Kouten Maria Roemers en Johanna Giessen
 
Anno 1699
den 15 maert  is tot Kaldenkerken gedoopt het dochtertje van Johan Reussner maesschipper en geheten Elisabeht getuijgen waren Arnold Fornaij en Beatrix Caem
 
den 14 Junij is tot Kaldenkerken gedoopt het soentje van Wilm Lappen en geheten Matthis getuijgen waren onsen schoolmr Tilman Gabriel Voss en Aeletjen Schmasen
 
den 24 maij is tot Kaldenkerken gedoopt het soentjen van Hendrik Strepers en sijn huisfrow Elisabeth Olmis en is geheten Johannes getuijgen waren Matthis Olmiss en Ummelken Huijskens
NB de doop van dit kindt had voor het onder moet gezet werden mar is daar ook is verschreven
 
den 17 Julij is tot Bracht gedoopt het soentje van Daem Hasen en dessen huisfrow Elisabeth Werts van Bracht en is geheten Reijner getuijgen waren Jan Hasen en Nöelken Werts
 
den 30 augusti tot Bracht gedoopt het soentje van Frans Hasen en dessen huisfrow Nöel Werts en is geheten Reiner getuigen waren de heer NN Langen van de Vinkenhorst Peter Siben Elisabeth Werts en Methgen Wassen
 
den 8 November is tot Kaldenkerken gedoopt het dochtertje van Matthis Lensen en dessen huisfrow Jeneken Schremkens is geheten Elisabeth getuigen waren Wilm Lappen en Catharina Coenen
 
den 3 december tot Kaldenkerken gedoopt het dochtertje van Hendrik Schoren en Lisabet Schoren sin huisfrow geheten Trinken getuigen waren Wilhelmus Siben en Elisabet Schoren
 
Anno 1700
den 9 Januarij tot Kaldenkerken gedoopt het soentje van Hendrick Bex en dessen huisfrow Enken Höevels is geheten Johannes getuijgen waren Peter Janssen en Marie Höevels
 
den 11 Junij is tot Kaldenkerken gedoopt het soentje van Fridrich Bachovens en dessen huisfrow Oeletjen Scmasen en is geheten Hermannus Theodorus getuijgen warenj Jan Scmasen Johanna Cönne en Wilhelm Henrich Bachoven
 
den 12 september is tot Kaldenkerken gedoopt het dochtertjen van Hendrick Strepers en dessen huisfrow Lisbeth Olmiss en is geheten Agnees getuijgen waren Jochem Huiskens en Gedruit Strepers
 
den 24 september is tot Kaldenkerken gedoopt het soentjen van Tisken Boums en dessen huisfrow Enken Schöres is geheten Jan en waren getuigen Nelis Boums Johannes Daems en Merij Doers
 
den 30 November is tot Bracht gedoopt het dochtertje van Geret Hasen en dessen huisfrow Neesken Schremkens geheeten Meetjen getuijgen waren Wilm Hasen en Feijken Cuijpers
 
den 4 december is tot Kaldenkerken gedoopt het dochtertje van de heer Johannes Jacobus Ingenhoven en is geheten Elbertina Lucretia getuijgen waren de heer Capiteijn Gennes de Fillin Wilm Ruijtjer tot Beeck Margaretha Elisabet van Ingenhoven geborne Rijpshoven frow van Raderbergh
 
Anno 1701
den 19 Januarij is tot Kaldenkerken gedoopt het soentje van hermannus Schöers en dessen huisfrow Marij Boums is geheten Johannes getuijgen waren Nelis Boums en Merij Huiskens
 
den 29 Januarij tot Kaldenkerken gedoopt het dochtertjen van Peter Cupers en dessen huisfrow Neesken Strepers is geheeten Meetjen getuijgen waren Tilmannus Gabriel Voos en Trinken Boms
 
dito tot Kaldenkerken gedoopt het soentje van Peter Cupers de jonge en dessen huisfrow Jenneken Strepers is geheten Wilhelmus getuigen waren Aret Tüffers en Beletje Strepers
 
den 6 februarij is tot Kaldenkerken gedoopt het dochtertje van Johannes Daems en dessen huisfrow Trinken Boms is genaemt Oemelken getuigen waren Cornelis Hubuken en Enken Schröers
 
den 18 februarij is tot Kaldenkerken gedoopt het dochtertjen van Hendrik Bolten en Itjen Werts is geheten Trinken getuigen waren Jan in der Elst en Jetjen Höevels
 
den 19 februarij is tot Kaldenkerken gedoopt het soontje van Jan van Raht en Elisabet Strepers is genaemt Derick getuigen waren Jochem Huiskens Petronela van der Horn en Umelken Huiskens
 
den 16 maij is tot Kaldenkerken gedoopt het dochtertje van Lenert Strepers en Merija Siben is genaemt Anneken getuijgen waren Hendrick Strepers en Oeletjen Siben
 
den 25 Julij is tot Kaldenkerken gedoopt het dochtertje van Albert Prins geböertig van Juchen en tegenwoordig soldaet onder den oversten Topf en Agnes Dercksen gebörtig van Kaldenkerken en is geheeten Anna Catharina getuigen waren Peter prins en Oeletjen Schmasen
 
den 28 augusti tot Kaldenkerken gedoopt het soentje van Matthis Olmis en Ummelken Huiskens is geheeten Johannes getuigen waren Jochem Huiskens Henricus Zahr van Creyvelt en Elisabet Olmissen
 
den 4 september tot Kaldenkerken gedoopt het soentje van Derck Huiskens en Feiken Cupers is geheten Matthis getuijgen waren Johan Huiskens en Trinken Cupers
 
den 26 edecembris is tot Bracht gedoopt hety dochtertje van Daem Haesen en sijn huisfrow Elisabeht Werts en is geheeten Trinken getuijgen waeren Derck Haesen Nöel Werts en Lisabeht Schöuren
 
Anno 1702
den 18 Januarij is tot Kaldenkerken gedoopt het soentje van Fredrick Bachoven en dessen huisfrow Oeletjen Scmasen en is geheeten Mathaus Martinus getuijgen waeren Laurentius Coenen Wilhelm Fridrick Rackenburg Philippina Johanna Bachoven Adelheida Browers
 
den 12 februarij is tot Bracht gedoopt het dochtertje van Frans Haesen en dessen huisfrow Nöel Werts is geheeten Chatarina getuijgen waeren Wilm Haesen Oemelken Schoeren en Trinken Haesen
 
den 19 febr. is tot Bracht gedoopt het soentje van Hendrick Bolten en dessen huisfrow Eietjen Werts geheeten Theijs getuijgen waeren Wilm in der Elst Jan Bolten en Oemelken Schoeren
 
den 26 febr. is tot Bracht gedoopt het soentje van Gerhart Steppen en dessen huisfrow Heesch Haesen en is geheeten Jacob getuijgen waren Peter Siben Göert Laen en Nöelken Schoeren
 
den 12 martij is tot Bracht gedoopt het dochtertje van Jacob Moubachs en dessen huisfrow Hees Haesen en is geheeten Beelken getuijgen waeren Daem Haesen Aeltjen Töffers en Lisgen Töffers
 
1702 den 23 aprilis is tot Kaldenkerken gedoopt het soentje van Henderick Strepers en dessen huijsvrow Elisabeth Olmis en is geheeten Henrickus getuijgen waren Henricus Rahr van Creijvelt en Maria Sijben
 
den 1 7bris is tot Bracht gedoopt het dochtertje van Gerhart Hasen en Neelken Schremkens sijn huisfrow en geheten Neesken getuijgen waren Derck Brouwers en Lisbet Werts genaemt Hasen
 
1703
den 4 maert is tot Kaldenkerken gedoopt het dochtertje van Peter Cupers de oudere en desen huisfrow Neesken Strepers en is geheten Lenartjen getuijgen waren Wilm Lappen en Merij Daems genaemt Huiskens
 
den 20 augusti is tot Bracht gedooopt het soentje van Gerhart Steppen en dessen huisfrow Heesch Laen en is geheten Jacob getuijgen waren Johan Haesen en Nöel Werts
 
den 2 7bris is tot Kaldenkerken gedoopt het dochtertje van Tisken Boums en sijn huisfrow Eenken Schöers is geheten Oemelken getuijgen waren Hendrick Höts en Trin Schrörs
 
den 14 7bris is tot Bracht gedoopt het dochtertjen van Claes Cönen en sijn huisfrow Trinken Laden is geheten Drutje getuijgen waren Gerhart Steppen en Gort Laden frow Metjen genaemt
 
den 23 7bris is tot Kaldenkerken gedoopt het soentje van Derck Huiskens en sijn huisfrow Feiken Cupers en is geheten Gerhart getuijgen waren Peter Cupers en Oemeltgen Huiskens
 
den 1 9bris is tot Kaldenkerken gedoopt het dochtertjen van Ferdricus Bachoven en sijn huisfrow Oeletje Scmasen is genaemt Sophia Sabina getuijgen waren Peter Scmasen en Sophia Sabina Bachoven
 
den 18 novembris is tot kaldenkerken gedoopt het dochtertje van Lenert Strepers en sijn huisfrow Merij Siben en genaemt werden Elisabeht getuijgen waren Peter Siben en Catharinken Strepers
 
den 27 decembris is tot Kaldenkerken gedoopt het soentje van Jan van Raht en Elisabeth Strepers sijn huisfrow en is geheten Lenaerdt getuijgen waren Peter Cupers en Lijsbet Strepers
 
1704
den 3 febr is tot Kaldenkerken gedoopt het dochtertje van Matthis Olmis en dessen huisfrow Oemeltgen Huisgens en is geheten Maria getuijgen waren Hendrick Strepers en Maria Dors
 
den 16 mert is tot Bracht gedoopt het dochtertje van Dahm Haesen en dessen huisfrow Elisabet Werts is geheten Trinken getuijgen waren Hendrk Hasen en Aeletjen in der Elst
 
den 15 maij sijn tot Kaldenkerken gedoopt twe tweling van secker sergiant onder het regement van den oversten Schreck genaemt Johan Hendrick Boet en dessen huijsfrow Agnes van Haffewn en sijn de gedoopte kinderen geheeten het soentje Johannes het dochtertje Margaretha getuijgen waren Leutenant Richart Court van Barsdorff Fridrick Bachoven en Oeletjen Brouwers genaemt Scmasen
 
den 20 Julij is tot Kaldenkerken gedoopt het soontje van den Johan jacob van Ingenhoven en sijn huisfrow Anna Gerdruijdt van Neijkerken genaemt Nijvenheim en is geheeten Fredrick Hendrik Reiner getuijgen waren den HoogEdelgeborne heer jacob van Randewick Borghgrave tot Nijmegen en de hoogEdelgeborne Jeneveva van Steinhuijsen frouwe van Feurdt en de hoogEdb freuling Fransosa van Till
 
den 23 octobris is tot Kaldenkerken gedoopt het dochtertje van Peter Cupers de jongere en dessen huisfrow Jenneken Strepers en is geheten Metjen getuijgen waren Derick Huisgens en Neesken Strepers
 
den 8 December is tot Bracht gedoopt het dochtertje van Frans Hasen en dessen huisfrow Nöel Werts is geheten Gedruitgen getuijgen waren Derck Hasen Neesken Schremgens en Elisabeth Schoren
 
hiernaer verder het doep en trowboek opgericht 1705