Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR  1774
Bron RHCL, kartuisers Roermond,
 
Datum en plaats:           7 juli 1774 ; Namens kartuis: prior Bernardus Janssen
Namens Keyserbosch : nvt: verpachtte eigen velden apart
Gerichtspersonen:         scholtis J. de Pollart; en de schepenen Peter Janssen en Peter Korsten
Bijzonderheden:           betreft alleen de velden die aan kartuis waren toegewezen: Grootveld, Vosbergerveld en Vorderschuttersveld
 
Bieding per veld: afmijnen en bieden;  pachters en borgen per veld
 
Grootveld
Inzet     230 malder       afgeteld tot:       210m
Gemijnd door:              Jan Roosen, zet 2hoogsels en dan nog 1 h, en nog 1 h. Dus 222 malder
Borg :                           Dirick Gielen
 
Broekveld                   toebedeeld aan Keyserbosch/pastoor. Geen gegevens bekend
 
 
 
Vosbergerveld
Inzet     130 malder       afgeteld tot       129 m.            
Gemijnd door               Joannes Daniels  zet 1 hoogsel. Engel v Nijenhuys 1 h. Joannes Daniels 1 h. Dirick Janssen 1 h. Joannes Daniels 1 h.  Dus 144 malder !!
Borg :                           Joannes Joosten
 
 
 
Beringerveld             toebedeeld aan Keyserbosch/pastoor. Geen gegevens bekend
 
 
 
Vurderschuttersveld 
Inzet     110 malder       afgeteld tot 86m                       
Gemijnd door : Jan Roosen, zet 2 hoogsels; . Peter Kessels 1 hoogsel. Dus 95m
Borg:                            Jan Timmermans
 
 
 
OVERZICHT OPBRENGST
Grootveld                     222 m.            
Broekveld                    - - -
Vosbergerveld              144 m
Beringerveld                 - - -
Vurderschuttersveld        95 m.
            T O T A A L voor K A R T U I S      461 malder