Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR  1770
Bron: RHCL, kartuisers Roermond, inv nr 401
 
Datum en plaats:           24 juli 1770;     te Helden
Namens kartuis:            prior Bernardus Janssen
Keyserbosch:               n.v.t. heeft eigen velden zelf verpacht
Gerichtspersonen:         scholtis J. Pollart en schepenen Peter Jeucken en Joannes Verscharen, secretaris Cuypers.
Bijzonderheden:            betreft de drie velden die kartuis in 1770 toevielen
 
 
Per veld : afmijnen en bieden; opbrengst; pachters en borgen.
 
Grootveld
Inzet     230 malder       afgeteld tot  187 m.
Gemijnd door:              Dirick Verscharen (Boenes)      Zet 2  hogen. Jan Roosen 1 hoogsel en nog 1. Adolph Gommans 1 hoogsel. Dus 202 malder.
Borg :                           Willem Peeters
 
Broekveld
Inzet     120 malder.      afgeteld tot  100 m.
Gemijnd door :             Jan Slots, zet  1 hoogsel. Lennart Brummans 1 hoogsel. Jan Slots 1 hoogsel. Lennart Brummans 1 hoogsel. Dus 112 malder.
Borg:                           Servaes Gielen
 
 
 
Beringerveld
Inzet:    130 malder.      afgeteld tot       101 m.
Gemijnd door:              Peter Steeghs junior. Zet 1 hoogsel. Mathijs Dirix 1 hoogsel. Peter Steeghs jr 1hoogsel. Dus 110 m.
Borg :                          Wilm Impelmans
 
 
Vosbergerveld en Vorderschuttersveld zijn dit jaar aan Keyserbosch. Geen gegevens bekend.
 
 
OVERZICHT OPBRENGST
Grootveld                     202 m.
Broekveld                    112 m
Vosbergerveld              110 m.
 
            T O T A A L voor K A R T U I S      424 MALDER