Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR  1769
(bron : RHCL, kartuis Roermond, inv nr 401, (9304 ev)
 
Datum en plaats:           Helden
Namens kartuis:            prior Bernardus Janssen
Namens Keyserbosch nvt ; verpacht eigen velden zelf.
gerichtspersonen:          scholtis Michiel Smolders en schepenen Joseph Janssen, Peter Korsten
Bijzonderheden :           kartuis verpacht Broekveld Vosberger-, Beringer-, Vorderschuttersveld
 
 
Per veld : afmijnen en bieden; opbrengst; pachters en borgen per veld
Opbrengst en pachters/borgen
 
Broekveld
Inzet:    120 malder       afgeteld tot 93 m.
Gemijnd door;              Peter Korsten. Zet 2 hogen. Geurt Winckens 1 hoogsel. Dus 102 m.
Borg :                           Joannes Linssen
 
Vosbergerveld
Inzet:    130 malder       afgeteld tot 115 m.       
Gemijnd door:              Jan Gommans )Wilberts), zet eerst 3, dan nog 1, dan nog 2 en tenslotte             nog 1 hoogsel. Dus 136 m.
Borg:                Engel van Ninhuys
 
Beringerveld
Inzet :   120 malder       afgeteld tot 98 m.                     
Gemijnd door: Willem Verscharen. Zet 3 hoogsels. Dus 107 m.
Borg:                            Jan Wilms
 
Vurderschuttersveld 
Inzet:    110 malder       afgeteld tot 80 m.
Gemijnd door:              Dirick Verscharen (Bonens). Zet 3 hoogsels.     Dus 89 m.
Borg:                            Jan Joosten
 
 
OVERZICHT OPBRENGST
Broekveld                                102 m.
Vosbergerveld                          136 m.
Beringerveld                             107 m.
Vurderschuttersveld                    89 m.
            T O T A A L    voor K A R T U I S     434 malder