Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1765
Bron: RCHL, kartuis Roermond, inv nr 401 (9313 ev)
 
Datum en plaats :          16 juli 1765, Helden
Namens kartuis:            prior Bernardus Janssen
Namens Keyserbosch: n.v.t. elk klooster verpacht eigen aandeel van elk veld
Gerichtspersonen:         scholtis Smolders en schepenen G4rard Crommentuyn en Joseph Janssen, secretaris Cuypers
 
Per veld : afmijnen en bieden; opbrengst; pachters en borgen per veld
Opbrengst en pachters/borgen
 
Grootveld
Inzet:    184 malder.      afgeteld tot 136 m.                   
Gemijnd door:             Mathijs Jeucken. Zet 3 hoogsel. Dus 145 m.
Borg:                            Jan Gommans  
 
Broekveld
Inzet:    96 malder         afgeteld tot 60 m.
Gemijnd door: Servaes Gielen. Zet 1 hoogsel. Dus 63 m.
Borg :                           Peter Engels
 
Vosbergerveld
Inzet:    92 malder         afgeteld tot 77 m.                     
Gemijnd door: Wilm Wilms (Postjen)   Zet 3 hoogsels. Dus 86 m
Borg :                           Jan Verhaegh
 
Beringerveld
Inzet:    96 malder         afgeteld tot :      67 m.
Gemijnd door:              Peter Kessels.              Zet  2 hoogsels.            Dus 73 m.
Borg:                            Jan Nijssen
 
Vurderschuttersveld 
Inzet:    88 malder.        afgeteld tot:       56 m.
Gemijnd door: Jan Gommans. Zet 2 hoogsels. Dus 62 m.
Borg :                           Wilm Verscharen
 
 
OPBRENGST
Grootveld                                 145 m
Broekveld                                  63 m
Vosbergerveld                            86 m
Beringerveld                               73 m
Vurderschuttersveld                    62 m
            O P B R E N G S T  voor  K A R T U I S        429 malder     
 
Het is niet duidelijk waarom kartuis en Keyserbosch niet samen verpachten. Prior verpacht alleen de twee derdedelen vd kartuis. Moet praktische problemen geven. Misschien is de "slappe bieding" er een gevolg van. Hoewel toch goede opbrengst.
In 1769 begint een nieuwe regeling: de velden rouleren: kartuis heeft 2/3 van de velden, Keyserbosch en pastoor samen het andere derdedeel. Grootveld telt voor twee. Tiendepachters hebben op het gepachte veld dus geen concurrentie.