Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1761
RHCL, kartuis Roermond, inv nr 401    (9331 e.v.)
 
Datum en plaats:                       9 juli 1761. Te Helden.
Namens kartuis:                        prior Joannes Snickel
Namens Keyserbosch:             proost Aurelius Nelis
Gerichtspersonen:                    scholtis Smolders en schepenen Geraert Crommentuyn en Sil Gommans. Secretaris Cuypers.
Bijzonderheden:                       max kosten voor gerecht en bier 12 st en 2 oortjens per gerf.
 
Per veld: afmijnen en bieden; opbrengst; pachter en borg.
 
Grootveld
Inzet:    230 malder                  afgeteld tot: 171 m                   
Gemijnd door:                          Mathijs Knippenbergh. Zet 3 hoogsels. Jan Engels 1 h. Dus183m
Borg:                                        Wilm Peters
 
Broekveld
Inzet:    120 malder                   afgeteld tot: 76 m.                    
Gemijnd door:                          Faes Gielen. Zet 2 hoogsels. Marten Nijssen 1h. Faes Gielen 1h.  Dus 88 malder.
Borg:                                        Lennart Martens
 
Vosbergerveld
Inzet:    130 malder                   afgeteld tot:       90 m   
Gemijnd door :                         Wilm Wilms, 3hoogsels. Marten Nijssen 1 h. Jan Roosen 1 h. Marten Nijssen 1 h. dus 108 malder.
Borg:                                        Dirick Verscharen
 
Beringerveld
Inzet:    130 malder                   afgeteld tot:       80 m   
Gemijnd door:                          Engel van Nienhuys. Zet 2 hoogsels. Peter Steeghs 1 h. Engel van Nienhuys 1h. Dus 92 malder.
Borg:                                        Hendrick Verhaegh.
 
Vurderschuttersveld 
Inzet:    110 malder                   afgeteld tot:       64 m.
Gemijnd door:                          Dirick Verscharen. Zet 2 hoogsels. Peter Steeghs 1 h. Dus 73 m.
Borg :                                       Wilm Impelmans
3
OVERZICHT OPBRENGST
Grootveld                                 183 m
Broekveld                                  88 m
Vosbergerveld                          108 m
Beringerveld                               92 m
Vurderschuttersveld                    73 m
            T O T A A L               544 malder voor kartuis en Keyserbosch