Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1756
RHCL, kartuis Roermond, inv nr 401    (9363 e.v.)
 
Datum en plaats:                       15 juli 1756. Te Helden.
Namens kartuis:                        prior Joannes Schnickel en procurator Josephus Peters
Namens Keyserbosch:              proost Aurelius Nelis
Gerichtspersonen:                    scholtis Smolders en schepenen J. van Wis en Thomas Wynckens. Secretaris Cuypers
Bijzonderheden:
 
 
Per veld: afmijnen en bieden; opbrengst; pachter en borg.
 
Grootveld
Inzet:    230 malder                  afgeteld tot: 182 m
Gemijnd door:                          Geurt Claes. Zet 3 hoogsels. Joannes Daniels 2 h. Geurt Claes 1h. Joannes Verhaegh 1 h. Dus 203 m
Borg:                                        Jacobus Knippenbergh
 
Broekveld
Inzet:    120 malder                   afgeteld tot: 95 m.                    
Gemijnd door:                          Faes Gielen. Zet 3 h. Peter Roosen 2 h. Dus 110 malder.
Borg:                                        Dirick Verscharen
 
Vosbergerveld
Inzet:    130 malder                   afgeteld tot:       118 m 
Gemijnd door :                         Michiel van Wis. Zet  2 h. Dirick Verscharen Capel 1 h.             Dus 127 malder.
Borg:                                        Peter Knippenbergh
 
Beringerveld
Inzet:    130 malder                   afgeteld tot:       105 m 
Gemijnd door:                          Peter Kessels. Zet 3 hoogsels. Dus 114 m.
Borg:                                        Joseph Wellens
 
Vurderschuttersveld 
Inzet:    110 malder                   afgeteld tot:       75 m.
Gemijnd door:                          Joannes Joosten. Zet 1h. Dirick Verscharen 1 h. Joannes Joosten 1 h.    Dus 84 m.
Borg :                                       Marten vanden Buycken
 
 
 
OVERZICHT OPBRENGST
Grootveld                                 203 m
Broekveld                                110 m
Vosbergerveld                          127 m
Beringerveld                             114 m
Vurderschuttersveld                    84 m
            T O T A A L               638 malder voor kartuis en Keyserbosch