Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1752
Bron : RHCL, kartuis Roermond, inv nr 401. (9387 e.v.)
 
Datum en plaats:           20 juli 1752 in Helden
Namens kartuis:            Prior Joannes Schnickel en procurator Josephus Peeters
Namens Keyserbosch:  Proost Aurelius Nelis
Gerichtspersonen:         Scholtis Smolders en schepenen Jan Gielen en Dirick Gommans. Secretaris Peter Jurgens
Bijzonderheden:            Grootveld wordt door verpachters ingetrokken. Te laag bod.
 
Per veld: afmijnen en bieden; opbrengst; pachter en borg
 
Grootveld
Inzet:    230 malder       afgeteld tot:       165 m             
Gemijnd door:              Jan Timmermans. Zet 2 hoogsels. Jan van Wis 1h. Dirick Verscharen 3 h. Dus 183 malder. Veld wordt ingetrokken
Borg:                            n.v.t.
 
Broekveld
Inzet:    120 malder       afgeteld tot:       82 m   
Gemijnd door:              Thijs vKnippenbergh. Zet 1 hoogsel. Dirick Verscharen 2 h. Faes Gielen 1 h. Dus 94 m
Borg:                            Dirick Engels
 
Vosbergerveld
Inzet:    130 malder       afgeteld tot:       94  m  
Gemijnd door :             Hendrick Verhaegh. Zet 2 hoogsels. Dirick Verscharen 2h. Marten Nijssen 1 h. Dus 109 malder
Borg:                            Hendrick Verhaegh
 
Beringerveld
Inzet:    130 malder      afgeteld tot:       88 m   
Gemijnd door.              Jan Heesen. Zet 1 hoogsel. Aerdt Janssen op Maris 2 h. Dus 97 malder
Borg:                            Jacob Verscharen
 
Vurderschuttersveld 
Inzet:    110 malder       afgeteld tot:       66 m
Gemijnd door:              Thijs Jeucken. Zet 2 hoogsels. Wilm Gommans 1 h. Jan Heesen 1 h. Dus 78 malder
Borg:                            Mathijs Hanssen
 
 
OVERZICHT OPBRENGST
Grootveld                                 183 m (als veilige aanname)
Broekveld                                  94 m
Vosbergerveld                          109 m
Beringerveld                               97 m
Vurderschuttersveld                    78 m
            T O T A A L               561 malder voor kartuis (4/5 deel) en Keyserbosch 1/5 deel)
 
Het Grootveld is na de intrekking weer onderhands uitgegeven, waarschijnlijk aan Hendrick Verhaegh. Die levert namelijk in december 1752 de turf en het stro die voor het Grootveld verschuldigd zijn..