Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1750
RHCL, kartuis Roermond, inv nr 402    (9897 e.v.)
 
Datum en plaats:                       8 juli 1750. Te Helden.
Namens kartuis:                        prior Joannes Schnickel en procurator Josephus Peeters
Namens Keyserbosch:             proost Aurelius Nelis
Gerichtspersonen:                    scholtis Smolders en schepenen Sil Gommans en Gerardt Crommentuyn. Secretaris Peter Jurgens
Bijzonderheden:                       zie verpachting Grootveld
 
 
Per veld: afmijnen en bieden; opbrengst; pachter en borg.
 
Grootveld
Inzet:    230 malder                  afgeteld tot: 123 m
Gemijnd door:                          Sil Gommans. Zet 2 hoogsels. Jan Heesen 1h. Sil Gommans 1h. Andries Knippenbergh 1h. pater scheffener (procurator) 2h.   Dus 144 malder. De pater slaat een slag, want hij laat het veld onderhands aan Thoni Verduseldonck voor 200 malder!!!
Borg:                                        Hendrick Roosen
 
Broekveld
Inzet:    120 malder                   afgeteld tot: 84 m.                    
Gemijnd door:                          Jan Winckens. Zet 2hoogsels. Faes Smolders 1h. Dirick Engels 1h, en nog 1h. Zil Gommans 1h.        Dus 102 malder.
Borg:                                        Stadhouder (=scholtis) Michiel Smoldersn
 
Vosbergerveld
Inzet:    130 malder                   afgeteld tot:       100 m 
Gemijnd door :                         Jan Roosen. Zet 2 hoogsels. Dirick Verscharen 2h. Meuwis Zeelen 1h. Dirick Verscharen 1h. Dus 118.
Borg:                                        Marten Nijssen
 
Beringerveld
Inzet:    130 malder                   afgeteld tot:       93 m   
Gemijnd door:                          Jan Timmermans. Zet 2 hoogsels. Marten vanden Buycken 1h. Engel Cupers 1h. Geurt Engels 1h. Engel Cupers 1h. Dus 111 m.
Borg:                                        marten op den Buycken
 
Vurderschuttersveld 
Inzet:    110 malder                   afgeteld tot:       70 m.
Gemijnd door:                          Jan Winckens 1 hoogsel. Derick Verscharen 2 hoogsels. Joannes Joosten 1h. Derick Verscharen 1h. Dus 85 m.
Borg :                                       (neef) Derick Verscharen
 
 
 
OVERZICHT OPBRENGST
Grootveld                                 200 m
Broekveld                                102 m
Vosbergerveld                          118 m
Beringerveld                             111 m
Vurderschuttersveld                    85 m
            T O T A A L               616 malder voor kartuis en Keyserbosch
 
Geweldig jaar, en wat een bieding!
 
 
 
N.B.
Op de laatste blz van het contract van 1750 staat de verdeling tussen kartuis en Keyserbosch, 4/5 tegen 1/5 per veld gedetailleerd, boekweit en rogge apart. De pater komt daarbij op een totaal van 621 malder!! Hieronder volgt zijn beschrijving van de verdeling
 
 
                                                K a r t u i s                  K e y s e r b o s c h                TOTAAL
                                    rogge                boekweit          rogge                boekweit
 
GROOTVELD 106-4-0           53-2-0             26-4-0             13-2-0             200m
BROEKVELD   54-2-1        27-1-1          13-3-2            6-4-2          102m
VOSBERGERV             64-0-0           32-0-0             16-0-0               8-0-0             120m*
BERINGERV                59-1-0        29-3-2          14-4-3            7-2-1          111m
VORDERSCH   46-5-3        23-2-2          11-4-0            5-5-1            88m** 
 
1 malder = 6 vat. 1 vat = 4 kop. (een kop is ongeveer 6 liter)
 
        * Bij Vosbergerveld dus geen 118 malder, maar 120 malder. Twee te veel.      
        ** Bij het Vorderschot kom ik alle getallen optellend uit op 88 malder!! Ergens is er een tel- of meetfout gemaakt.            De pater heeft dat zelf gemerkt en op de volgende blz een correctie ingevoerd, waardoor we toch op 616 malder uitkomen.
 
Ook staan er aantekeningen over geleverde turf en stro.
 
N.B. Keyserbosch heeft slechts 1/5e deel omdat de pastoor de helft van het aandeel van dit klooster bezit. We zien hier dat de pastoor zijn eigen aandeel apart verpacht.