Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1748
RHCL, kartuis Roermond, inv nr 402    (foto 9912 e.v.)
 
Datum en plaats:                       24 juli 1748. Te Helden.
Namens kartuis:                        prior Joannes Schnickel en procurator Josephus Peeters
Namens Keyserbosch:  proost Aurelius Nelis
Gerichtspersonen:                    scholtis J.J. vander Keelen en schepenen Syl Gommans en Gerardt Crommentuyn. Secretaris Peter Jurgens
Bijzonderheden:                      
 
Per veld: afmijnen en bieden; opbrengst; pachter en borg.
 
Grootveld
Inzet:    230 malder                  afgeteld tot: 177 m
Gemijnd door:                          Hendrick vanden Beucken. Zet 2 hoogsels.    Dus 183 malder.
Borg:                                        Geurt Claes
 
Broekveld
Inzet:    120 malder                   afgeteld tot: 77 m.                    
Gemijnd door:                          Sill Gommans. Zet 2hoogsels.  Dus 83 malder.
Borg:                                        Derick Leysten
 
Vosbergerveld
Inzet:    130 malder                   afgeteld tot:       94  m  
Gemijnd door :                         Thoni Verdeuseldonck. Zet 3 hoogsels.  Dus 103 malder.
Borg:                                        Hendrick Roosen
 
Beringerveld
Inzet:    130 malder                   afgeteld tot:       96 m   
Gemijnd door:                          Marten vanden Buycken. Zet 2h.  Dus 102 malder.
Borg:                                        Jan Hendricks
 
Vurderschuttersveld 
Inzet:    110 malder                   afgeteld tot:       68 m.
Gemijnd door:                          Wilm Wilms. Zet 2 hoogsels.  Dus 74 m.
Borg :                                       Tis Jeucken
 
 
OVERZICHT OPBRENGST
Grootveld                                 183 m
Broekveld                                  83 m
Vosbergerveld                          103 m
Beringerveld                             102 m
Vurderschuttersveld                    74 m
            T O T A A L                545 malder voor kartuis en Keyserbosch
 
Merkwaardige bieding zonder enige concurrentie.