Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
 
 
JAAR 1745
RHCL, Kartuis Roermond, inv nr 402   (9963 e.v.)
 
Datum en plaats:                       16 juli 1745. Te Keyserbosch.
Namens kartuis:                        prior Joannes Schnickel
Namens Keyserbosch:              proost B. Meynen
Gerichtspersonen:                     n.v.t.
Bijzonderheden:                      
 
Geen bieding bekend. Wel pachter en borg en de te betalen prijs.
 
Grootveld                   uitgegeven aan Thijs Knippenbergh voor 182m. Borg Peter Nabben.  
 
Broekveld                  aan Ruth Knippenbergh voor 90m. Borg Hendrick van den Buycken.
 
Vosbergerveld            aan Thijs Jeucken  voor 106m. Borg Willem Willems.
 
Beringerveld             aan Peter Gommans voor 90m. Borg Jacob Verschaeren.
 
Voorschuttersveld!     aan Dirick Verschaeren voor 79m. Borg Jan Winckens.
 
 
 
 
OVERZICHT OPBRENGST
Grootveld                                 182 m
Broekveld                                  90 m
Vosbergerveld                          106 m
Beringerveld                               90 m
Vurderschuttersveld                    79 m
            T O T A A L                547 malder voor kartuis en Keyserbosch
 
 
N.B.
Laatste bladzijden geven overzicht van de verdeling tussen kartuis (4/5) en Keyserbosch (1/5)
De pastoor heeft zijn aandeel dus apart verpacht.