Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1740
Bron : RHCL, kartuis Roermond, inv nr 402. (9885 e.v.)
 
Datum en plaats:           17 augustus 1740.        in Helden
Namens kartuis:            prior Nicolaus Pauli
Namens Keyserbosch:  Proost B. Meijnen
Gerichtspersonen:         scholtis J.J. vander Keelen en de schepenen Michiel Smolders en Dirick Gommans. Secretaris Peter Jurgens
Bijzonderheden:            Extreem late verpachting. Moet slechte zomer zijn geweest.( ?)
 
Per veld: afmijnen en bieden; opbrengst; pachter en borg
 
Grootveld
Inzet:    230 malder       afgeteld tot:       115 m             
Gemijnd door:              Jan Timmermans. Zet 2 hoogsels.          Dus 121 malder.
Veld wordt ingetrokken en na afloop aan schepen Smolders gegund voor kaf en stro. Na dorsen gaan dus alle vruchten naar de kartuis. Smolders mag kaf en stro houden, maar moet ook stro leveren (80 pond per gerf), Dit jaar geen turf van Grootveld.
Borg:                            n.v.t.
 
Broekveld
Inzet:    120 malder       afgeteld tot:       67 m   
Gemijnd door:              Sil Gommans. Zet 1 hoogsels. Simon Verhaegh 1h.  Dus 73 m
Borg:                            Peter Hulskens
 
Vosbergerveld
Inzet:    130 malder       afgeteld tot:       81 m   
Gemijnd door :             Michiel Crommentuyn. Zet 2 hoogsels. Dus 87 malder
Borg:                            Lennerdt Brummans
 
Beringerveld
Inzet:    130 malder      afgeteld tot:       83 m   
Gemijnd door.              Wilm Wilms. Zet 1 hoogsel. Jan Timmermans 1h. Thoni Verduseldonck 1h. Jan Timmermans 1h.  Dus 95 malder
Borg:                            Wilm Gommans
 
Vurderschuttersveld 
Inzet:    110 malder       afgeteld tot:       60 m
Gemijnd door:              Thijs Jeucken. Zet 1 hoogsel. Thoni Verduseldonck 1 h. Dus 66 m
Borg:                            Lenardt Janssen
 
 
OVERZICHT OPBRENGST
Grootveld                                 121 m (was hoogste bod)
Broekveld                                  73 m
Vosbergerveld                            87 m
Beringerveld                               95 m
Vurderschuttersveld                    66 m
            T O T A A L               442 malder voor kartuis (4/5 deel) en Keyserbosch 1/5 deel)
N.B.     1. De werkelijke opbrengst van het Grootveld is niet te achterhalen.
2. Na de bieding worden de velden nogmaals uitgezet, op basis van het laatste bod, om te zien of er misschien toch een hoger bod komt. Deze tweede ronde wordt telkens beëindigd door de “Stockenslagh”.
 
Tegenvallend jaar. Wat is er gebeurd??