Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1739
Bron : RHCL, kartuis Roermond, inv nr 402         (9973 e.v.)
 
Datum en plaats:           23 juli 1739 in Helden
Namens kartuis:            prior Nicolaus Pauli
Namens Keyserbosch:  Proost B. Meijnen
Gerichtspersonen:         scholtis J.J. vander Keelen en de schepenen Geeff Verscharen en J. Keiren.       Secretaris Peter Jurgens
Bijzonderheden:           wegens tegenvallende bieding worden alle velden ingetrokken en daarna uitgegeven tegen kaf en stro (en bier !) Wel moet men 80 pond stro per gerf leveren. Geen turf.
 
Per veld: afmijnen en bieden; opbrengst; pachter en borg
 
Grootveld
Inzet:    230 malder       afgeteld tot:       140 m             
Gemijnd door:              Michiel C rommentuyn. Zet 2 hoogsels.             Dus 146 malder
Borg:                           n.v.t.     wordt ingetrokken en aan Michiel Crommentuyn gelaten tegen kaf en stro. Kartuizers zullen twee tonnen bier leveren voor de dorsers.
 
Broekveld
Inzet:    120 malder       afgeteld tot:       67 m   
Gemijnd door:              Willem Heijnen. Zet 1 hoogsel.  Dus 70 m
Borg:                           n.v.t. wordt ingetrokken en aan Willem Heijnen gelaten om te dorsen tegen kaf en stro. Kloosters geven een ton bier voor dorsers.
 
Vosbergerveld
Inzet:    130 malder       afgeteld tot:       78 m   
Gemijnd door :             Simon Roosen. Zet 1 hoogsel.   Dus 81 malder
Borg:                           n.v.t. ingetrokken en daarna gelaten aan Simon Roosen om te dorsen tegen kaf en stro. Kloosters geven een ton bier.
 
Beringerveld
Inzet:    130 malder      afgeteld tot:       68 m   
Gemijnd door.              Thoni Verduseldonck. Zet 1 hoogsel.     Dus 71 malder
Borg:                           n.v.t. ingetrokken en daarna aan Jacob Verscharen gelaten om tegen kaf en stro te dorsen. Kloosters geven een ton bier.
 
Vurderschuttersveld 
Inzet:    110 malder       afgeteld tot:       49 m
Gemijnd door:              Peter Slots. Zet 1 hoogsel.        Dus 52 malder
Borg:                           n.v.t. ingetrokken en daarna gelaten aan Geeff Verscharen om te dorsen tegen kaf en stro. Kloosters geven een ton bier.
 
 
OVERZICHT OPBRENGST     volgens de bieding     
Grootveld                                 146 m
Broekveld                                  67 m
Vosbergerveld                            81 m
Beringerveld                               71 m
Vurderschuttersveld                    52 m
            T O T A A L               417 malder voor kartuis (4/5 deel) en Keyserbosch 1/5 deel)
 
Men kan zich afvragen wat er gebeurd is. Het heeft er de schijn van dat de Heldense boeren afspraken hebben gemaakt om de kloosters een lesje te leren en vooral om niet tegen elkaar op te bieden. Degene die aanmijnt zet er telkens één hoogsel op. (Grootveld telt voor twee velden) Niemand gaat over dat eerste bod heen. De kloosters vinden de geboden prijs te laag en trekken alle velden in. Ze worden daarna uitgegeven tegen kaf en stro, d.w.z. wie het veld aanneemt moet de vruchten dorsen en leveren aan de kloosters, hij mag dan zelf stro en kaf behouden. Wel moeten ze de normale hoeveelheid stro leveren, 80 pond per gerf. Voor het Grootveld komt dat nee op 1920 pond stro, voor de andere velden op 960 pond.
Dorsen is een pittig en stoffig werk. De kelen moeten af en toe gesmeerd. Dus hebben de Heldenaren bedongen dat de kloosters zullen zorgen voor 6 tonnen bier. Twee tonnen voor het Grootveld, één ton voor elk van de andere velden.
 
Jammer dat we de werkelijke opbrengst niet kennen!