Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1736
Bron : RHCL, kartuis Roermond, inv nr 402. (0005 e.v.)
 
Datum en plaats:           17 juli 1736 in Helden
Namens kartuis:            prior Godefridus van Bodinckhuysen
Namens Keyserbosch:  Proost B. Meijnen
Gerichtspersonen:         scholtis J.J. vander Keelen en schepenen Michiel Smolders en Dirick Gommans.            Secretaris Peter Jurgens
Bijzonderheden:           Bieding Vosbergerveld : eerst toegekend voor 83 m. Toch hoger bod geaccepteerd !
 
Per veld: afmijnen en bieden; opbrengst; pachter en borg
 
Grootveld
Inzet:    230 malder       afgeteld tot:       170 m             
Gemijnd door:              Michiel Crommentuyn. Zet 2 hoogsels.  Dus 176 malder
Borg:                            Michiel Smolders
 
Broekveld
Inzet:    120 malder       afgeteld tot:       83 m   
Gemijnd door:              Willem Heynen. Zet 1 hoogsel. Peter Slodts 1h.  Dus 89 m
Borg:                            Derick Engels
 
Vosbergerveld
Inzet:    130 malder       afgeteld tot:       90 m   
Gemijnd door :             Peter Cupers. Zet 1 hoogsel. Als eindbod beschouwd. Maar Thoni Verduseldonck zet alsng 1h. Peter Cupers 1 h.
                                    Dus 99 malder
Borg:                            Simon Verhaegh
 
Beringerveld
Inzet:    130 malder      afgeteld tot:       85 m   
Gemijnd door.              Jan Timmermans. Zet 1 hoogsel. Thijs Roosen 1h. Dus 91 malder
Borg:                            Wilm Wilms
 
Vurderschuttersveld 
Inzet:    110 malder       afgeteld tot:       72 m
Gemijnd door:              Willem banden Cruys. Zet 1 hoogsel. Jan Timmermans 1 h.       Dus 78 malder
Borg:                            Simon Verhaegh
 
 
OVERZICHT OPBRENGST
Grootveld                                 176 m
Broekveld                                  89 m
Vosbergerveld                            99 m
Beringerveld                               91 m
Vurderschuttersveld                    78 m
            T O T A A L               533 malder voor kartuis (4/5 deel) en Keyserbosch 1/5 deel)
 
NB op laatste blz berekening van wat aan kartuis toevalt en wat aan Keyserbosch. De berekening bewijst nogmaals dat de pastoor niet meedoet met deze verpachtingen. Hij verpacht zijn aandeel afzonderlijk. Daarom is de verdeling tussen de kloosters dus 4/5 voor kartuis, en 1/5 voor Keyserbosch.