Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1734
Bron : RHCL, kartuis Roermond, inv nr 402. (0023 e.v.)
 
Datum en plaats:           13 juli 1734 in Helden
Namens kartuis:            prior Godefridus van Bodinckhuysen
Namens Keyserbosch:  Proost Robertus Bartholeijns
Gerichtspersonen:         scholtis J.J. vander Keelen en schepenen Peter Gommans en Jan Gielen. Secretaris Peter Jurgens
Bijzonderheden:            bieding Vosbergerveld. Na gunning zet de pachter nog 1 malder !!
 
Per veld: afmijnen en bieden; opbrengst; pachter en borg
 
Grootveld
Inzet:    210 malder       afgeteld tot:       170 m             
Gemijnd door:              Willem vande Cruys. Zet 1 hoogsel. Peter Smolders 2h. Wilm Verscharen 1 h. Peter Smolders 1 h.  Dus 185 malder
Borg:                            Michiel Smolders
 
Broekveld
Inzet:    110 malder       afgeteld tot:       83 m   
Gemijnd door:              Michiel Smolders. Zet 2 hoogsels. Peter Cuypers 1h.  Dus 92 m
Borg:                            Michiel Crommentuyn
 
Vosbergerveld
Inzet:    120 malder       afgeteld tot:       93 m   
Gemijnd door :             Thoni Verduseldonck. Zet 2 hoogsels. Gegund. Daarna zet Thoni nog 1 malder ! Dus 100 malder
Borg:                            Lenardt Janssen
 
Beringerveld
Inzet:    110 malder      afgeteld tot:       88 m   
Gemijnd door.              Wilm vande Cruys. Zet 1 hoogsel. Wordt in beraad gehouden. Jan Heesen zet dan nog 1h.  Dus 94 malder
Borg:                            Hendrick Nijssen
 
Vurderschuttersveld 
Inzet:    100 malder       afgeteld tot:       77 m
Gemijnd door:              Simon Verhaegh. Zet 1 hoogsel.  Dus 80 malder
Borg:                            Thijs Roosen
 
 
OVERZICHT OPBRENGST
Grootveld                                 185 m
Broekveld                                  92 m
Vosbergerveld                          100 m
Beringerveld                               94 m
Vurderschuttersveld                    80 m
            T O T A A L               551 malder voor kartuis (4/5 deel) en Keyserbosch 1/5 deel)