Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1731
Bron : RHCL, kartuis Roermond, inv nr 402. (9835 e.v.)
 
Datum en plaats:           20 juli 1731 in Keyserbosch
Namens kartuis:            prior Godefridus van Bodinckhuysen
Namens Keyserbosch:  Proost Robertus Bartholijns
Gerichtspersonen:         n.v.t. omdat verpachting in Keyserbosch plaats vindt
Bijzonderheden:           1. Vosbergerveld drie gerven voor pachter Wienkenshof. 2. Voor Grootveld 1 schilling armengeld; voor andere velden 1 blamuser
 
Per veld: afmijnen en bieden; pachter en borg; opbrengst.
 
Grootveld
Inzet:    280 malder       afgeteld tot:       180 m
Gemijnd door:              Gerard Jeucken. Zet 1 hoogsel.  Dus 183 malder
Borg:                            Dirick Janssen
 
Broekveld
Inzet:    140 malder       afgeteld tot:       80 m   
Gemijnd door:              Michiel Crommentuyn. Zet 2 hoogsels.   Dus 86 m
Borg:                            Jan Heesen
 
Vosbergerveld
Inzet:    130 malder       afgeteld tot:       N.b. Dit veld wordt niet verpacht. Is in 1730 voor 4 jaar
                                    uitgegeven aan Simon Roosen, voor 100 malder/jaar.   
Gemijnd door :             dus n.v.t.
Borg:                            Simon Verhaegh (voor 4 jr)
 
Beringerveld
Inzet:    130 malder      afgeteld tot:       83 m   
Gemijnd door.              Jan Timmermans. Zet 2 hoogsels. Meuwis vanden Beucken 1h. sil Goemans 1h.(Sil tekent : Sil Gommans)       Dus 95 malder
Borg:                            Jan Timmermans
 
Vurderschuttersveld 
Inzet:    120 malder       afgeteld tot:       76 m
Gemijnd door:              Peter Cuypers. Zet 1 hoogsel.   Dus 79 malder
Borg:                            Geeff Verscharen
 
 
OVERZICHT OPBRENGST
Grootveld                                 183 m
Broekveld                                  86 m
Vosbergerveld                          100 m
Beringerveld                               95 m
Vurderschuttersveld                    79 m
            T O T A A L               543 malder voor kartuis (4/5 deel) en Keyserbosch 1/5 deel)