Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1730
Bron : RHCL, kartuis Roermond, inv nr 402         (9892 e.v.)
 
Datum en plaats:           13 juli 1730  in Keyserbosch
Namens kartuis:            prior Godefridus van Bodinckhuysen
Namens Keyserbosch:  proost Robertus Barholijns
Gerichtspersonen:         n.v.t. omdat verpachting in Keyserbosch plaats vindt.
Bijzonderheden:            1. Voor tiendebier in Helden maximaal 6 schilling te betalen.
                                    2. de verpachting gebeurt onderhands ; geen bieding bekend
 
Per veld: afmijnen en bieden; opbrengst; pachter en borg
 
Grootveld
Pachter                         Jan Heesen,      alleen 1730, voor 212 malder
Borg:                            Anthoni Verduseldonck en Marten Gommans
 
Broekveld
 
Pachter             Jan Timmermans,          alleen 1730, voor 100 malder
Borg:                            Jan Janssen
 
Vosbergerveld
Pachter             Simons Roosen, voor periode van 4 jaar.       100 malder per jaar
Borg:                            Simon Verhaegh
 
Beringerveld
Pachter             Jacob Verscharen,        alleen 1730,voor 90 malder
Borg:                            Geef Verscharen
 
Vurderschuttersveld 
Pachter                         Geeff Verscharen,         alleen 1730, voor 85 malder
Borg:                            Peter Cuypers
 
 
OVERZICHT OPBRENGST
Grootveld                                 212 m
Broekveld                                100 m
Vosbergerveld                          100 m
Beringerveld                               90 m
Vurderschuttersveld                    85 m
            T O T A A L               587 malder voor kartuis (4/5 deel) en Keyserbosch 1/5 deel)
 
 
N.B. er wordt ook altijd schrijfgeld betaald, (Grootveld 2 schilling en andere velden 1 schilling) evenals armengeld, (Grootveld 1 schilling, andere velde 1 blamuser). Daarnaast wordt ook nog “droge lycop” betaald, 5 rijksdaalder voor het Grootveld en 20 schilling voor elk van de andere velden. (lycop is eigenlijk drinkgeld)