Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1729
Bron : RHCL, kartuis Roermond, inv nr 402                  (9751 e.v.)
 
Datum en plaats:           18 juli 1729 in Keyserbosch
Namens kartuis:            Prior Godefridus  Bodinckhuysen
Namens Keyserbosch:  Proost Robertus Bartholins
Gerichtspersonen:         n.v.t. omdat verpachting in Keyserbosch plaatsvindt
Bijzonderheden:
 
Per veld: afmijnen en bieden; opbrengst; pachter en borg
 
Grootveld
Inzet:    230 malder       afgeteld tot:       170 m
Gemijnd door:              Joachim Hendrix. Zet 2 hoogsels. Dus 176 malder. Dit bod wordt niet geaccepteerd. Veld wordt uitgegeven aan Peter Smolders voor «caef ende stroy» . Uiteindelijk beloven Peter Smolders en Michiel Crommentuyn 180 malder te leveren.     Dus 180 malder
Borg:                            Dus Michiel Crommentuyn
 
Broekveld
Inzet:    130 malder       afgeteld tot:       80 m   
Gemijnd door:              Marten Gommans. Zet 1 hoogsel. Marten Gommans zoon van Jan 1h. Dus 86 m
Borg:                            Peter  Cuypers
 
Vosbergerveld
Inzet:    125 malder       afgeteld tot:       80 m   
Gemijnd door :             Willem Goemans. Zet 1 hoogsel. Dirck Goemans 1h. Pater Scheffener 1h. Laat het veld voor 90 malder aan Jacob Joosten.
Borg:                           Thoni Verduseldonck
 
Beringerveld
Inzet:    120 malder      afgeteld tot:       70 m   
Gemijnd door.              Jan Heesen.  Zet 1 hoogsel. Areth Stammen 1h. Dus 76 malder
Borg:                            Jan van Oijen
 
Vurderschuttersveld 
Inzet:    100 malder       afgeteld tot:       58 m
Gemijnd door:              Peter Cuypers. Zet 1 hoogsel. Thoni Verduseldonck 1 h. Peter Cuypers 1h.   Dus 67 malder
Borg:                            Marten Gommans
 
 
OVERZICHT OPBRENGST
Grootveld                                 180 m
Broekveld                                  86 m
Vosbergerveld                            90 m
Beringerveld                               76 m
Vurderschuttersveld                    67 m
            T O T A A L               499 malder voor kartuis (4/5 deel) en Keyserbosch 1/5 deel)
 
N.B. Achterop het contract van 1729 staat dat het Grootveld verdeeld is in 20 gerven, de andere velden alle in 10 gerven. Ik denk dat dit een vergissing van de notulant is. Het Grootveld bestond altijd uit 24 gerven, de andere velden uit elk 12 gerven.
De getallen 12 en 24 zijn ook veel logischer gezien de verhouding 2 : 1. Het kartuis had op alle velden 8 van de 12 gerven en 16 van de 24 gerven op het Grootveld.