Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1726
Kart 402. Foto 0018 t/m 0021
 
5-7-1726. Prior Martinus de Werimont en Probst Robertus Bartholins verpachten te Keyserbosch hun tienden te Helden.
Condities:
 1. Per veld: Uitzetten, diminueren, mijnen, verhogen, hogen. Pacht eenderde Boekweit, tweederden rogge.
 1. Per hoogsel 2m roggen, 1m boekweit, en 2 schellingen voor hoger. Alles voor pachter.
 2. Suffisante cautie stellen.
 3. Geen borg dan opnieuw verpachten., op kosten aanmijner.
 4. Leveren in klooster of in Venlo (deel v Keyserbosch) in kartuis (of ergens volgens afspraak). Droog zuiver welgewand koren.
 5. Voor ieder gerf een kar turf (voor Kerst) en 80 pond goed stro (voor pasen) en als lycop 2 schellingen.
 6. Bij mankeren turf en stro voor elke kar turf 5 sch en voor 80 p stro 2 schellingen.
 7. Na bieding mogelijk een of 2 uren beraad om over  laten/houden te beslissen.
 8. Pachters mogen geen pachters vd nieuwe tienden zijn.
 9.  Hagelslag, heerkraft of krijgsverderf binnen 3 dagen melden en door deskundigen laten bezichtigen, eventueel.
 10. In Helden is "tiendenbier" gedronken. Dat moet ook door pachters betaaldworden.  Ook kosten voor secretaris.(akten worden in Helden opgemaakt) Voor  Grootveld 2 sch, en voor de andere velden 1 te sch.
 11. Pachter van Vosbergerveld moet 3 vd 8 gerven tegen betaling afstaan aan pachter Winckenshof.
 12. Zorgen dat tienden niet worden veronrecht. Borg staan met alle goederen, "hebbende en vercrijgende". Met submissie aan alle hoven en indien nodig parate executie.

 

Condities worden voorgelezen en verpachtring begint.
Grootveld inzet 230m; af tot 169. Peter van Dael mijnt aan. Stelt 2 hogen; Merten Gommans 1h. Peter van Dael 1h. Merten Gommans 1h en verblijft. Borg Maes Heynen.   Dus 184m
Broekveld.inzet 120;  af naar 70m, Merten Gommans mijnt en 1 hoogsel; Maes Heynen 1h. Simon Verhaegh 1h. Merten Gommans 1 h en verblijft. Borg Michiel Smolders.                     Dus 82m
Vosbergerveld inzet 130m. af tot 84 gemijnd door Thijs Roosen. 1h. Peter Cuypers 2h. Willem van Heughten 1h. Peter Cuypers 1h. Gerrit Jeucken 1h. Verblijft. Borg Wilm v Heughten. Dus 102m.
Beringerveld 120m;  af naar 82. Peter Heesen mijnt en 1h. Jacob Verschaeren 1h en verblijft. Borg  Geeff Verscharen.                                     Dus 88m.
Vurderschutterveld inzet 100m; af naar 67m gemijnd door Peter Roosen en 1h. Simon Verhaegh 1h en verblijft. Borg Peter Cuypers. Dus 73m.
 
SAMENVATTING:
Grootveld                                 184m
Broekveld                                  82m
Vosbergerveld                          102m
Beringerveld                               88m
Vurdeerschutterssveld     73m
            TOTAAL                                 529m
 
JAAR 1726
Bron : RHCL, kartuis Roermond, inv nr 402.  (foto 0018 e.v.)
 
Datum en plaats:           5 juli 1726 in Keyserbosch
Namens kartuis:            prior Martinus de  Werimont
Namens Keyserbosch:  Proost Robertus Bartolins
Gerichtspersonen:         n.v.t. omdat verpachting in Keyserbosch plaatsvindt
Bijzonderheden:
 
Per veld: afmijnen en bieden; opbrengst; pachter en borg
 
Grootveld
Inzet:    230 malder       afgeteld tot:       169 m             
Gemijnd door:              Peter van Dael. Zet 2 hoogsels. Marten Gommans 1h. Peter van Dael 1h. Marten Gommans 1h.  Dus 184 malder
Borg:                            Maes heijnen en Peter Slodts
 
Broekveld
Inzet:    120 malder       afgeteld tot:       70 m   
Gemijnd door:              Merten Gommans. Zet 1 hoogsel. Maes Heijnen 1 h. Simon Verhaegh 1h. Marten Gommans 1h.  Dus 82 m
Borg:                            Michiel Smolders
 
Vosbergerveld
Inzet:    130 malder       afgeteld tot:       84 m   
Gemijnd door :             Thijs Roosen. Zet 1 hoogsel. Peter Cuypers 2h. Willem van Heughten 1h. Peter Cuypers 1h. Gerit Jeucken 1h.       Dus 102 malder
Borg:                            Willem van Hooghten
 
Beringerveld
Inzet:    120 malder      afgeteld tot:       82 m   
Gemijnd door.              Peter Heesen. Zet 1 hoogsel. Jacob Verscharen 1h. Dus 88 malder
Borg:                            Geeff Verscharen
 
Vurderschuttersveld 
Inzet:    100 malder       afgeteld tot:       67 m
Gemijnd door:              Peter Roosen. Zet 1 hoogsel. Simon Verhaegh 1 h.  Dus 73 malder
Borg:                            Peter Cuypers
 
 
OVERZICHT OPBRENGST
Grootveld                                 184 m
Broekveld                                  82 m
Vosbergerveld                          102 m
Beringerveld                               88 m
Vurderschuttersveld                    73 m
            T O T A A L               529 malder voor kartuis (4/5 deel) en Keyserbosch 1/5 deel)