Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1719
Bron : RHCL, kartuis Roermond, inv nr 402. (foto 9740 e.v.)
 
Datum en plaats:           12 juli 1719 in Keyserbosch
Namens kartuis:            prior Martinus de Werimont
Namens Keyserbosch:  Proost Robertus Bartholeins
Gerichtspersonen:         n.v.t. omdat verpachting in Keyserbosch plaatsvindt
Bijzonderheden:
 
Per veld: afmijnen en bieden; opbrengst; pachter en borg
 
Grootveld
Inzet:    220 malder       afgeteld tot:       195 m             
Gemijnd door:              Jan Zeelen. Zet 2 hoogsels. Peter Smolders 2h. Dus 207 malder
Borg:                            Willem van Knippenbergh
 
Broekveld
Inzet:    120 malder       afgeteld tot:       103 m 
Gemijnd door:              Thomas Gommans. Zet 1 hoogsel.  Dus 106 m
Borg:                            Jochem Hendricks (?)
 
Vosbergerveld
Inzet:    120 malder       afgeteld tot:       111 m 
Gemijnd door :             Nijs Hanssen. Zet 2 hoogsels. Jacob Verscharen 1h.  Dus 120m
Borg:                            Geeff Verscharen
 
Beringerveld
Inzet:    110 malder      afgeteld tot:       108 m 
Gemijnd door.              Peter Cuypers. Zet 2 hoogsels.  Dus 114 malder
Borg:                            Jacob Verscharen
 
Vurderschuttersveld 
Inzet:    100 malder       afgeteld tot:       92 m
Gemijnd door:              Peter Heynen. Zet 1 hoogsel.   Dus 95 malder
Borg:                            Peter Heynen alias Winckens
 
 
OVERZICHT OPBRENGST
Grootveld                                 207 m
Broekveld                                106 m
Vosbergerveld                          120 m
Beringerveld                             114 m
Vurderschuttersveld                    95 m
            T O T A A L               642 malder voor kartuis (4/5 deel) en Keyserbosch 1/5 deel)
 
Achterin berekening van de verdeling en overzicht geleverde turf.