Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1715
Bron : RHCL, kartuis Roermond, inv nr 402. (foto 9686 e.v.)
 
Datum en plaats:           6 juli 1715 in Helden
Namens kartuis:            procurator Joannes vanden Bergh
Namens Keyserbosch:  Proost Robertus Bartholeins
Gerichtspersonen:         niet genoemd. (vindt de verpachting plaats in Helden ??)
Bijzonderheden:            Geen bieding vermeld. Alleen de pachters, borgen en de prijs.
 
Grootveld wordt samen met het Broekveld
Ver[acht aan schepen Peter Smolders en (vice) secretaris Willem van Knippenbergh voor de prijs van  300 malder
 
 
Vosbergerveld
Verpacht aan Joannes verhagen, voor 112 malder. Borg Simon Roosen,
 
N.B. In veel stukken kom je de naam Joannes Verhagen tegen. Hij tekent zelf met «Joannes Verhagh».
In sommige documenten heet hij, zoals het hoort, Joannes Verhaegh.
 
Beringerveld
Verpacht aan Thijs Roosen voor 106 malder. Borg Peter Joosten.
 
Vurderschuttersveld 
Verpacht aan Geeff Verscharen voor 90 malder. Borg Peter Gubbels alias Cuypers*.
 
OVERZICHT OPBRENGST
Grootveld                                 300 m
Broekveld                                       m
Vosbergerveld                          112 m
Beringerveld                             106 m
Vurderschuttersveld                    90 m
            T O T A A L               618 malder voor kartuis (4/5 deel) en Keyserbosch 1/5 deel)
 
·        In veel contracten ontmoeten we Peter Cuypers, meestal zonder aliasnaam.