Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1714
Bron : RHCL, kartuis Roermond, inv nr 402. (9690 e.v.)
 
Datum en plaats:           28 juni 1714, in Keyserbosch
Namens kartuis:            Prior Martinus de Werimondt
Namens Keyserbosch: Robertus Bartholeyns
Gerichtspersonen:         n.v.t. omdat verpachting in Keyserbosch plaatsvindt.
Bijzonderheden:           Contract opgemaakt door in bestaand contract door te halen en aan te vullen. N.B. tiendenbier = twee tonnen, in Helden. 
                                    Geen bieding bekend. Alleen resultaat: pachters, borgen en prijs.
 
 
Grootveld
Pachter:                        Schepen Peter Smolders (Smollers) voor 200 malder.
Borg:                            Willem van Knippenbergh
 
Broekveld
Pachter:                        Peter Cuypers alias Gubbels     voor 112 malder
Borg:                            Geeff Verscharen
 
Vosbergerveld
Pachter:                        Joannes Verhagen voor 112 malder
Borg:                            Simon Roosten
 
Beringerveld
Pachter:                        Jacob Joosten   voor 103
Borg:                            Geurt Verstappen
 
Vurderschuttersveld 
Pachter:                        Geeff Verscharen  voor 90 malder
Borg:                            Peter Cuypers, alias Gubbels
 
 
OVERZICHT OPBRENGST
Grootveld                                 200 m
Broekveld                                112 m
Vosbergerveld                          112 m
Beringerveld                             103 m
Vurderschuttersveld                    90 m
            T O T A A L               617 malder voor kartuis (4/5 deel) en Keyserbosch 1/5 deel)