Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1712
Bron : RHCL, kartuis Roermond, inv nr 402. (9701 e.v.)
 
Datum en plaats:           5 juli 1712 in Helden
Namens kartuis:            Prior Martinus de Werimondt
Namens Keyserbosch:  Proost Robertus Bartholijns
Gerichtspersonen:         Peter Crommentuyn en substituut-secretaris W. van Knippenbergh
Bijzonderheden:
 
Per veld: afmijnen en bieden; opbrengst; pachter en borg
 
Grootveld
Inzet:    200 malder       afgeteld tot:       195 m             
Gemijnd door:              Peter Smollers. Zet 5 hoogsels. Edmond de Ponte 1h. Frans Wilms 1h. Peter Smollers 2h. Dus 222 malder
Borg:                            Willem van Knippenbergh
 
Broekveld
Inzet:    120 malder       afgeteld tot:       110 m 
Gemijnd door:              Peter Gommans alias Brouer. Zet 2 hoogsels. Dus 116 m
Borg:                            Willem Engels
 
Vosbergerveld
Inzet:    125 malder       afgeteld tot:       112 m 
Gemijnd door :             Peter Gubbels alias Cuypers. Zet 2 hoogsels. Gerard Crommentuyn 1h. Peter Cuypers 1h.  Dus 124 malder
Borg:                            Peter Joosten
 
Beringerveld
Inzet:    115 malder      afgeteld tot:       106 m 
Gemijnd door.              Frans Wilms. Zet 2 hoogsels. Marten Gommans 1h. Frans Wilms 1h. Dus 118 malder
Borg:                            Maes van Ninhuis
 
Vurderschuttersveld 
Inzet:    100 malder       afgeteld tot:       90 m
Gemijnd door:              Willem Gommans, zoon van Peter Gommans. Zet 1 hoogsel. Dus 93m.
Borg:                            Peter Gommans
 
 
OVERZICHT OPBRENGST
Grootveld                                 222 m
Broekveld                                116 m
Vosbergerveld                          124 m
Beringerveld                             118 m
Vurderschuttersveld                    93 m
            T O T A A L               673 malder voor kartuis (4/5 deel) en Keyserbosch 1/5 deel)