Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1710
Bron : RHCL, kartuis Roermond, inv nr 402. (9719 e.v.)
 
Datum en plaats:           9 juli 1710 in Helden
Namens kartuis:            prior Martinus de Werimont
Namens Keyserbosch:  Proost Robertus Bartholeyns
Gerichtspersonen:         schepenen Frans Willems (Wilhems) en Peter Crommentuyn. Secretaris Willem van Knippenbergh
Bijzonderheden:            lage inzet in verhouding tot opbrengst.
 
Per veld: afmijnen en bieden; opbrengst; pachter en borg
 
Grootveld
Inzet:    200 malder       afgeteld tot:       182 m             
Gemijnd door:              Peter Smollers. Zet 8 hoogsels.  Dus 206 malder
Borg:                            W. van Knippenbergh
 
Broekveld
Inzet:    100 malder       afgeteld tot:       92 m   
Gemijnd door:              Marten Gommans op Schramis. Zet 2 hoogsels. Marten Engels alden 4h. Peter Gommans alias Brouer 2h. Dirick Ingels 2h. Dus 122 m
Borg:                            Peter Fijen
 
Vosbergerveld
Inzet:    100 malder       afgeteld tot:       98 m   
Gemijnd door :             Marten Gommans op Schramis. Zet 6 hoogsels. Peter Gommans alias Brouer 2h. Marten Gommans voorss 2 h. Hendrick Heijnen 1h. Peter Gommans voorss 2h. Hendrick Heijnen 1h.  Dus 140 malder
Borg:                            Peter Crommentuyn
 
Beringerveld
Inzet:    100 malder      afgeteld tot:       99 m   
Gemijnd door.              Marten Gommans op Schramis. Zet 5 hoogsels. Hendrick Heijnen 2h. Dus 120 malder
Borg:                            Peter Heijnen
 
Vurderschuttersveld 
Inzet:    100 malder       afgeteld tot:       73 m
Gemijnd door:              Peter Hanssen. Zet 3 hoogsels.  Dus 82 malder
Borg:                            Simon Roosen
 
 
OVERZICHT OPBRENGST
Grootveld                                 206 m
Broekveld                                122 m
Vosbergerveld                          140 m
Beringerveld                             120 m
Vurderschuttersveld                    82 m
            T O T A A L               670 malder voor kartuis (4/5 deel) en Keyserbosch 1/5 deel)