Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1709
Bron : RHCL, kartuis Roermond, inv nr 402. (9711 e.v.)
 
Datum en plaats:           16 aug 1709 in Helden
Namens kartuis:            Prior Martinus de Werimont
Namens Keyserbosch:  Proost Robertus bartholeyns
Gerichtspersonen:         Sil Gommans en Peter Hulskens. Secretaris Cuypers
Bijzonderheden:            Zie onderaan
Per veld: afmijnen en bieden; opbrengst; pachter en borg
 
Grootveld
Inzet:    ? malder           afgeteld tot:       125 m             
Gemijnd door:              Edmondt de Ponte. Zet 5 hoogsels.  Dus 140 malder
Borg:                            Hendrick Peters
 
Broekveld
Inzet: ?  malder afgeteld tot:       60 m   
Gemijnd door:              Peter Smollers. Zet 2 hoogsels.  Dus 66 m
Borg:                            Wilm Knippenbergh
 
Vosbergerveld
Inzet:    ?? malder         afgeteld tot:       65 m   
Gemijnd door :             Nijs Hanssen. Zet 4 hoogsel. Hendrick Heijnen 2h.  Dus 83 malder
Borg:                            Jacob Joosten
 
Beringerveld
Inzet:    ?? malder        afgeteld tot:       70 m   
Gemijnd door:              Peter Heijnen. Zet 2 hoogsels. Nijs Hanssen 2h. Peter Heesen 1h.
Dus 85 malder
Borg:                            Peter Heijnen
 
Vurderschuttersveld 
Inzet:    ?? malder         afgeteld tot:       60 m
Gemijnd door:              Hendrick Heijnen. Zet 3 hoogsels. Joannes Verhaegh 1h. Heyn Heynen 1h. Joannes Verhaegh 1 h.   Dus 78 malder
Borg:                            Wilbert van Rhun
 
 
OVERZICHT OPBRENGST
Grootveld                                 140 m
Broekveld                                  66 m
Vosbergerveld                            83 m
Beringerveld                               85 m
Vurderschuttersveld                    78 m
            T O T A A L               452 malder voor kartuis (4/5 deel) en Keyserbosch 1/5 deel)
 
Er is iets misgegaan in 1709. Waarschijnlijk is de roggeteelt grotendeels mislukt (door vorst?) en hebben de Heldenaren nog heel laat boekweit en haver gezaaid op akkers waar vooraf rogge gezaaid was.
De weinige rogge die er wel is wordt niet verpacht, maar blijft aan de kloosters. De pachters van de tienden moeten alleen de haver en de boekweit leveren, in de verhouding van twee delen boekweit en een deel haver. Bij de bieding bestaat elk hoogsel in twee malder boekweit en een malder haver.
 
In de voorwaarden is de bepaling dat er stro moet worden geleverd weggelaten. Wel blijft de levering van een kar turf per gerf en 2 schilling aan “droge lycop” verplicht.
Ook de twee tonnen tiendenbier en de gerichtskosten komen voor rekening van de pachters.