Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1708
Bron : RHCL, kartuis Roermond, inv nr 402. (9706 e.v.)
 
Datum en plaats:           9 juli 1708 in Helden
Namens kartuis:            Procurator Joannes vanden Bergh
Namens Keyserbosch:  Proost Robertus Bartholeins
Gerichtspersonen:         Niet genoemd. Alleen getekend door verpachters en pachters
Bijzonderheden:            leveren zodra het kan i.v.m. oorlog
                                    Geen bieding bekend. Alleen resultaat.
 
Per veld: afmijnen en bieden; opbrengst; pachter en borg
 
Grootveld
Pachter:                       schepen Peter Smollers, voor 124 malder rogge en 54 malder boekweit.
Borg:                           Wilm van Knippenbergh.
 
Broekveld
Pachter:                       Schepen Peter Smollers, voor 64 malder rogge en 28 malder boekweit.
Borg:                            Wilm van Knippenbergh
 
Vosbergerveld
Pachter :                      Schepen Peter Crommentuyn, voor 70 malder rogge en 28 m boekweit
Borg:                            Hendrick Heijnen
 
Beringerveld
Pachter:                       Peter Heesen, voor 64 malder rogge en 28 malder boekweit
Borg:                           Peter Heijnen
 
Vurderschuttersveld 
Gemijnd door:              Joannes Verhaegen, voor 54 malder rogge en 26 malder boekweit
Borg:                            Peter Cuypers
 
 
OVERZICHT OPBRENGST
Grootveld                                 178 m
Broekveld                                  92 m
Vosbergerveld                            98 m
Beringerveld                               92 m
Vurderschuttersveld                    80 m
            T O T A A L               540 malder voor kartuis (4/5 deel) en Keyserbosch 1/5 deel)
 
N.B. Bij de levering van turf staat voor Grootveld genoteerd: “21 8bris Willem van Knippenbergh alias Schoenmaekers op ’t Groet torf 1 kar”
Dit is dus niet dezelfde Willem als (vice)secretaris Willem van Knippenbergh, die als borg optreedt bij het Grootveld. Vandaar de toevoeging van de aliasnaam.