Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1707
Bron : RHCL, kartuis Roermond, inv nr 402. (9716 e.v.)
 
Datum en plaats:           19 juli 1707 in Helden
Namens kartuis:            prior Martinus de Werimont
Namens Keyserbosch:  Proost Raphael Puts
Gerichtspersonen:         niet vermeld
Bijzonderheden:            Alleen pachters, borgen en pachtsom vermeld
 
 
Grootveld
Gepacht oor:                schepen Peter Smollers voor 121 malder rogge en 55 malder en vier vat boekweit
Borg:                            Jan Slots
 
Broekveld
Gepacht door:              Peter Smollers voor 62 malder en 3 vat rogge en 28 2vat boekweit
Borg:                            Derick van Knippenbergh
 
Vosbergerveld
Gepacht door:              Hendrick Heijnen voor 64 malder 3 vat roggen en 28 m 2 vat boekweit
Borg:                            schepen Peter Crommentuyn
 
Beringerveld
Gepacht door:              Thonis Heesen voor 59 malder 3 vat rogge en 28 malder 2 vat boekweit
Borg:                            Simon Roosen
 
Vurderschuttersveld 
Gepacht door:              Joannes Verhaegen voor 49 malder 3 vat rogge en 26 m 2 vat boekweit
Borg:                            Peter Brouwers (= Gommans alias Brouwer. JR)
 
 
OVERZICHT OPBRENGST
Grootveld                                 166 m en 4 vat
Broekveld                                  90 m en 5 vat
Vosbergerveld                            92 m en 5 vat
Beringerveld                               87 m en 5 vat
Vurderschuttersveld                    75 m en 5 vat
            T O T A A L               514 malder voor kartuis (4/5 deel) en Keyserbosch 1/5 deel)