Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1705
Bron : RHCL, kartuis Roermond, inv nr 401. (9402 e.v.)
 
Datum en plaats:           24 juli 1705 in Helden
Namens kartuis:            Prior Florentius van (ook von) Waldt
Namens Keyserbosch:  Proost Raphael Puts
Gerichtspersonen:         niet genoemd
Bijzonderheden:            pachtprijs in malders en vaten  (zie inleiding)
 
Per veld pachter borg en pachtprijs
 
Grootveld
Gepacht door:              Schepen Peter Smollers, voor 138 malder rogge en 49 m 4 vat boekweit
Borg:                            Jan Slots
 
Broekveld
Gepacht door:              Schepen Peter Smollers, voor 81 mt roggen en 25 m en 2 vat boekweit
Borg:                            Dirick van Knippenberg
 
Vosbergerveld
Gepacht door:              Hendrick Heijnen, voor 65 m en 2 vat rogge en 25 m en 2 vat boekweit
Borg:                            Geurt van Oeijen
 
Beringerveld
Gepacht door:              Jaen Korsten, (tekent als Jan Korstiens) voor 60 malder 2 vat rogge en 25 malder 2 vat boekweit
Borg:                            Joost Smollers
 
Vurderschuttersveld 
Gepacht door:              Peter Brouwers, voor 50 malder 2 vat rogge en 23 malder 2 vat boekweit
Borg:                            Lenaert Goumans (tekent als Lendert Gommans)
 
OVERZICHT OPBRENGST
Grootveld                                 187 m en 4 vat
Broekveld                                106 m en 2 vat
Vosbergerveld                            90 m en 4 vat
Beringerveld                               85 m en 4 vat
Vurderschuttersveld                    73 m en 4 vat
            T O T A A L               544 malder voor kartuis (4/5 deel) en Keyserbosch 1/5 deel)