Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1704
Bron : RHCL, kartuis Roermond, inv nr 401. (9394 e.v.)
 
Datum en plaats:           16 juli 1704 in Helden
Namens kartuis:            Prior Florentius van Waldt
Namens Keyserbosch:  Proost Raphael Puts
Gerichtspersonen:         niet genoemd
Bijzonderheden:            pachtprijs in malders en vaten  (zie inleiding) Groep pachters/borgen lijkt gesloten clubje.
 
Per veld pachter borg en pachtprijs
 
Grootveld
Gepacht door:              Schepen Peter Smollers, voor 122 malder 4 va rogge en 49 m 4 vat boekweit
Borg:                            Sil Stammen
 
Broekveld
Gepacht door:              Schepen Peter Smollers, voor 63 m 2 vat rogge en 25 m en 2 vat boekweit
Borg:                            Hendrick Heijnen
 
Vosbergerveld
Gepacht door:              Hendrick Heijnen, voor 65 m en 2 vat rogge en 25 m 2 vat boekweit
Borg:                            Joannes verhaeghen
 
Beringerveld
Gepacht door:              Thomas Heesen, voor 60 malder 2 vat rogge en 25 malder 2 vat boekweit
Borg:                            Joannes Korsten
 
Vurderschuttersveld 
Gepacht door:              Joannes Verhaeghen, voor 50 malder 2 vat rogge en 23 malder 2 vat boekweit
Borg:                            Hendrick Heijnen
 
OVERZICHT OPBRENGST
Grootveld                                 182 m en 2 vat
Broekveld                                  88 m en 4 vat
Vosbergerveld                            90 m en 4 vat
Beringerveld                               85 m en 4 vat
Vurderschuttersveld                    73 m en 4 vat
            T O T A A L               521 malder voor kartuis (4/5 deel) en Keyserbosch 1/5 deel)