Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1703
Bron : RHCL, kartuis Roermond, inv nr 401. (9399 e.v.)
 
Datum en plaats:           20 juli 1703 in Helden
Namens kartuis:            Prior Florentius van Waldt
Namens Keyserbosch:Proost Raphael Puts
Gerichtspersonen:         niet genoemd
Bijzonderheden:           Groep pachters/borgen is gesloten clubje.
 
Per veld pachter borg en pachtprijs
 
Grootveld
Gepacht door:              Schepen Peter Smullers, voor 116 malder rogge en 43 malder boekweit
Borg:                            Sil Stammen
 
Broekveld
Gepacht door:              Schepen Peter Smullers, voor 60 rogge en 22 m  boekweit
Borg:                            Heindrick Heijnen
 
Vosbergerveld
Gepacht door:              Heindrick Heijnen, voor 62 malder rogge en 22 m boekweit
Borg:                            Joannes Verhagen
 
Beringerveld
Gepacht door:              Thomas Heesen, voor 57 malder rogge en 22 malder boekweit
Borg:                            Jan Korsten
 
Vurderschuttersveld 
Gepacht door:              Heindrick Heijnen, voor 47 malder rogge en 20 malder boekweit
Borg:                            Heindrick Wingens (tekent als Hendrick Winckens)
 
OVERZICHT OPBRENGST
Grootveld                                 159 m
Broekveld                                  82 m
Vosbergerveld                            84 m
Beringerveld                               79 m
Vurderschuttersveld                    67 m
            T O T A A L               471 malder voor kartuis (4/5 deel) en Keyserbosch 1/5 deel)