Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1690
SHCL, kartuis Roermond, inv nr 402     (9853 e.v.)
 
Datum en plaats:                       8 juli 1690. Te Helden??
Namens kartuis:                        niet genoemd. Acte is alleen door de pachters ondertekend.
Bijzonderheden:                        contract voor vier jaar.
 
 
Grootveld
Verpacht aan                            schepen Willem Roosen
Pachtprijs                                 100 m rogge, 32 m boekw. 8 karren turf en per gerf 75 pd stro
Borg:                                        Wilm van Knippenbergh
 
Broekveld
Dit veld is verpacht in een aparte acte dd 25 juni 1690 (foto 9842 ev)
Verpacht aan                            Peter Gommis alias Mols                     
Pachtprijs                                 48 m rogge, 16 m boekw. 6 karren turf ; per gerf 75 pd stro
                                                Moet ook bereid zijn om dienst te verrichten.
Borg                                         Derick van Knippenbergh
 
Vosbergerveld
Verpacht aan                            schepen Simon Verhaegh en Theunis Heijnen
pachtprijs                                48 m rogge, 16 m boekw. 6 karren turf en per gerf 75 pd stro
Borg:                                        pachters onderling
 
Beringerveld
Verpacht aan                            Jan Gommans en Willem van Heuchden
Pachtprijs                                 44 m rogge, 16 m boekw. 4 karren turf, per gerf 75 pd stro
Borg:                                        pachters onderling
 
Vurderschuttersveld 
Verpacht aan                            Jan Gommans (Ratmaecker), Hendr Heijnen, Jacob Cluytmans
Pachtprijs                                 34 m rogge, 13 m boekw. 4 karren turf en per gerf 75 pd stro
Borg :                                       pachters onderling
 
 
Betreft alleen de pacht van de kartuis.
 
Opbrengst :
De totaalopbrengst voor de kartuis is dus 367 malder.