Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1682
RHCL, kartuis Roermond, inv nr 402    (foto 9816 e.v.)
Datum                                      25 juni 1682
Namens kartuis:                        Frater Antonius Basel (acte is alleen door hem ondertekend)
Bijzonderheden:                        contract betreft alleen Broekveld en Vorderschot.
Het contract is volledig uitgeschreven en door de frater ondertekend, maar er worden geen pachters vernoemd. Het is dus alleen interessant voor de vermelde prijs.
 
Broekveld
Het Broekveld wordt verpacht voor n jaar. Als pachtprijs wordt genoemd 50 malder rogge en 16 malder boekweit.
Ook moet de pachter leveren  zes karren, welgeladen droogen torff voor kerstmis ende  twee vimmen schoof voor paeschen .
Het zelfde contract heeft frater Antonius Basel ook vermeld het
Vorderschuttersveld 
Het Vurderschuttersveld wordt verpacht voor vier jaar. De pachtprijs bedraagt voor het eerste jaar 38 malder rogge en 14 malder boekweit.
De drie navolgende jaren moet de pachtprijs bedragen 40 malder rogge en 14 malder boekweit.
Voor dit veld zijn turf en stro niet genoemd, maar ze zullen echt wel geleverd moeten worden. Normaal was voor het Vurderschot vier karren turf en per gerf 75 pond stro. (dus totaal twee vimmen)
Uit de tekst kan men afleiden dat in de jaren vr 1682 de pacht van dit veld 42 malder rogge en 15 malder boekweit heeft bedragen.