Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1653                 BROEKVELD
RHCL, Kart 402     (foto 9883 en 9884)
 
Betreft alleen het BROEKVELD, 6jaar, ten halven.
In 1653, geen datum genoemd, verpacht de procurator van het kartuis de tiende van het Broekveld aan Derick Gommans, Peter Gommans, Marten Gommans, Thijs Ingels, Lennardt Smollers, Hendrick Smollers en Ingel Smollers, voor de duur van 6jaar, ten halven op te zeggen.
Pachtprijs 48 malder rogge en16m boekweit per jaar.
De pacht wordt gevrijd tegen hagel, miswas, heerenkracht tot 20 sept voor de rogge en tot 20 oktober voor de boekweit. Schade melden binnen 8dagen. Dan zal oculaire inspectie volgen en korting naar discretie.
Ook zes karren turf en twee vimmen schoof. Te laat met leveren, dan dubbel.
Pachters mogen niemand erbij laten zonder consent van de prior.
“In faute van betalinge salmen moegen ein voor all met recht constringeren”.
Als iemand ten halven wordt opgezegd dan zal die van de verpachters of van zijn plaatsvervanger zes schillingen krijgen.
 
Samengevat: 48 malder rogge en 16m boekw.
 
In 1656, dus ten halven, wordt het contract vernieuwd met dezelfde pachters tegen 50m rogge en 17m boekweit. Opzeggen gebeurt dus om de prijs te kunnen verhogen.
In de plaats van Peter Gommans, die overleden is, worden nu als medepachters opgenomen: Jan Besgens, Hencken Ingels en Maes Ingels.
 
Samengevat: 50m rogge en 17m boekw.