Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1649     (tot 1661)
RHCL, Kart 401     ( foto 9213 t/m 9215)
 
Het is een dubbel gevouwen blad, dus vier kantjes. De contracten bestaan allemaal uit eenzijdige verklaringen van de pachters, die erkennen dat zij een bepaald veld gepacht hebben. Die verklaringen zijn alleen door de pachters ondertekend.
Tussendoor zijn aanvullingen geschreven door de administratie van het klooster over verlenging of over nieuwe pachters.
De achterkant (blz 4) geeft een korte samenvatting, vooral van de opbrengst.
.
GROOTVELD           1649 t/m 1661
Op 5-7-1649 voor drie “stedige jaeren” verpacht aan Geret Hasen en Wylm Hasen. Pachtprijs is 92m rogge en 28m boekweit. Ook acht karren turf voor kerstmis, of 16 karren na de Kerst, en vier vimmen schoof. Lycop 16 rix. (op 7 aug hebben de pachters betaald 16 imper[erialis]).
Dit contract wordt met dezelfde pachters verlengd voor 1652, 1653, en 1654.
Vanaf 1656 t/m 1661 is het Grootveld verpacht aan meester Daniel voor 91m rogge en 31m boekweit.
 
BROEKVELD:
Op 5 juli 1649 wordt dit veld verpacht, voor vier jaar aan Lennert Smullers voor 48m rogge en 15m boekweit. Daarnaast vier karren turf voor de kerst, "oder acht naer kermis". En twee vimmen schoof. Alles op dezelfde condities als de drie voorgaande jaren. Droge lycop ad acht rix betaald op 3 aug bij afhalen van contract.
Op 20-6-1653 wordt dit veld verpacht voor 6jaar, ten halven etc. voor 48m rogge en 16m boekweit. Zes karren turf voor kerst en twee vimmen schoof voor pinksteren; dubbele hoeveelheid als de termijn verloopt. De pachters zijn Peter Goemans, Derick Gommans en Thijs Engels. Droge lycop 12 rix, waarvan zes retour bij opzegging ten halven.
 
In 1659 wordt dit veld gepacht door Gisbert Neessen voor 41malder rogge en 17 malder boekweit. Voor 1660 en 1661 zal de pachter 50 malder rogge en 17 malder boekweit leveren.
 
In 1662 verpacht aan Derick Gommans. Geen bijzonderheden.
 
 
VOSBERGERVELD
Op 18 juli 1650 verpacht voor drie jaar aan Jan Winckens en Gijs Kupers. Per jaar 50m rogge en 12m boekweit. Ook zes karren turf voor kerstmis en twee vimmen schoof voor pinxten. "Naer de voorss termijn van ieder sorte dobbel". Deze verpachting gebeurt op Keyserbosch.
 
Op 20 juni 1653 wordt dit veld voor acht jaar verpacht aan Jan Winckens en Willem Stock. De handtekening van Gijs Kupers is doorgehaald.
Ook de medepachters vermeld: Janniken Nijssen, Peter vd Hettrick, Gijs Ingen Steegh en Peter van Oijen. 
Verpachting te Helden.
Mag halverwege worden opgezegd.
Prijs 46m rog en 16m boekweit. En zes karren turf (kerst) twee vimmen schoof (pinxten). Indien te laat geleverd dan dubbel.
Lycop acht rix.
In de marge staat dat het in 1657 verlengd is met 6 jaar, of ten halven met 3 jaar.
 
 
BERINGERVELD:
Verpachting op 18 juli 1650 op Keyserbosch. 3jr, elk jaar 41m rogge en 14m boekweit.
Vier karren turf voor Kerst en twee vimmen schoof voor pinksteren. Na de termijn dubbel.
Geen lycop vermeld. Pachters Jan v Heughten en Henrick Heesen.
Bij deze contracten staat de opmerking dat bij overlijdt of verzuim van de pachter er in zijn plaats een ander kan worden gesteld
 
Op 20 juni 1653 wordt dit veld, te Helden, voor 8 jaar (ten halven) verpacht aan Aert vanden Boomen en Hendrick Claessen.
Medepachters: Jan Verhagen, Letgen Gommans, Hendrik Hesen, Joes Claessen, Jan op Maris.
Voor droge lycop acht rixdalers, waarvan vier retoer als de pacht halverwege wordt opgezegd.
 
In 1661 wordt het veld weer voor acht jaar, ten halven, verpacht aan de zelfde pachters. Prijs is dan 44m rogge en 16m boekweit. Nu staan er bij vermeld:.
 
 
VURDERSCHUTTERSVELD
Op 30 juni 1653 wordt dit veld te Roermond verpacht voor 6 jaar, ten halven, voor 36m rog en 12m boekweit, aan Joannes Verhagen en Hendrick Hesen. Na het eerste jaar zal nog per jaar betaald worden 35m rogge en 12m boekweit.
Ook vier karren en twee vimmen per jaar. Dubbel indien de termijn overschreden wordt.  Lycop zes rix, waarvan drie retour bij beëindiging door het klooster na drie jaar. 
 
Op 25 juni 1656 wordt het contract met Joannes Verhagen en Hendrick Hesen verlengd voor weer drie jaar. De pacht is het eerste jaar 36m rog en 12m boekw, daarna 35m rog en 12m boekweit.      
Jaar 1659 is niet vermeld.
Voor de jaren 1660 en 1661 wordt het veld verpacht voor 35m rog en 12m boekweit, plus vier karren turf en twee vimmen schoof. Aan dezelfde pachters.
 
NB van het Vorderschuttersveld bestaan voor de jaren 1660 en 1661 andere contracten, met andere pachters. Zie “JAAR 1661”.