Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1647    
RHCL, kart 402,  (foto 9778)
VOSBERGERVELD, 6jr
 
Op 21 juni 1647 verpacht de scheffener van de kartuis de coorenthiende van het Vosbergerveld, voor “ses steedige achtermalcander volgende jaeren”, (ten halven etc) aan Jan Winckens, Goert van Oeen (=van Oijen), Geijs ingen Steege, Willem Stocks en Jan Nissen.
Voorwaarden:
  1. elk jaar 45m rog en 12m boekw te leveren op de zolder. Plus zes karren turf en twee vimmen schoof en voor droge licop “sees rixdaller”.
  2. Als aan de voorwaarden niet wordt voldaan zal men panden, “een voor al of samentlic” voor schuld die voor gerecht overwonnen is, ook voor interesten en kosten ivm misbetaling.
  3. Verpachters bevrijden tiende van hagelslag en heerkracht en miswas, de rogge tot 20 sept; de boekw tot 20 okt. Als iets gebeurt moet dat binnen acht dagen worden gemeld.
  4. Turf leveren voor kerstmis, schoof voor pasen 1648. Levering niet op tijd, dan dubbel.
 
De acte is gepasseerd te Roermond en ondertekend door Jan Wynckens en Willem Stocks.
 
Op achterzijde:
Vermelding in latijn: in 1650 wordt de pacht niet opgezegd maar wel aangepast: de prijs wordt 50m rog en 12m boekweit. Turf en schoof ongewijzigd.
 
Op de achterzijde staat ook dat het Vosbergerveld In 1661 verpacht is voor 50m rog en 16m panici (boekweit).
 
 

 
JAAR 1647
RHCL, Kart 402     (foto 9876 en 9877)
 
BERINGERVELD, 6jr
 
Op 30 juni 1647 verpacht de procurator vh kartuis de tiende vh Beringerveld voor 6jr, ten halven, aan Letgen Gommans en Engel Aengen Endt, met hun “bijhebbenden”.
Jaarlijks te leveren 38m rogge en 14m boekweit.
Verpachters bevrijden de rogge voor hagel, misgewas, heerencracht tot 20 september, de boekweit tot 20 oktober. Schade melden binnen acht dagen.
 
Daarnaast per jaar 4 karren turf en 2 vimmen schoof. Voor kerst en pinksteren (er stond eerst pasen).
Wordt niet op tijd geleverd dan wordt de hoeveelheid verdubbeld.
 
Bij wanbetaling geldt dat een voor allen, of allen gezamenlijk kunnen worden aangesproken.
 
Ondertekend door Aert van den Heysen..... als procurator en door Letten Gommans en Jan Claes
 
Op de achterkant staat dat het contract na 3jr is opengebroken en verlengd voor 3jr, 1650, 51, 52 met een pacht van 41m rogge en 14m boekweit.