Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1644    
RHCL, Kart 402     (foto 9780 en 9781)
 
VOSBERGERVELD, 3jr
 
 
Op 9 juli 1644 verpachten de proost en de prior het Vosbergerveld voor 3 jaar aan Ghijs ingen Stee, Willem Stocks, Goert van Noijen en Jan Winckens (pachter kartuizershof)
Voorwaarden:
  1. in kloosters leveren, voor zover mogelijk is, (we zitten in oorlogstijd!!!) eerste jaar op kartuis leveren 37m rog en 14m boekweit. In Keyserbosch nae advenant. Genoemde aantal malders is dus alleen het deel vd kartuis. Volgende jaren 40m rog en 14m b. Rogge leveren vóór 20 sept, boekweit vóór 20 okt.
  2. ook in klooster leveren 2 vimmen schoof en 4 karren turf.
  3. Als condities niet worden nagekomen mogen de pachters “ein voor all ofte samentlijck” gepand worden, als voor schuld die gerechtelijk al is toegewezen.
 
De verpachters vrijwaren de tienden voor “heeren gewalt”, de rogge tot september; de boekweit tot oktober.  Eventuele schade door herenkracht, hagelslag of miswas moet binnen acht dagen worden gemeld. Dan wordt door een gecommitteerde en twee schepenen, op kosten van “beyder sijden”, de schade gevisiteert en geschat. In verhouding tot de schade wordt dan schriftelijk quytslag verleend.
Ondertekend namens kartuis: frater Hubertus Beekman
Pachters:  Willem Stocks en Goert van Noijen (die zijn  handmerk heeft gezet)
 
 
 
De verpachting van het Beringerveld, ook voor drie jaar is op de achterkant vermeld. Gelijksoortige voorwaarden als voor Vosbergerveld. De pachters zijn Jan van gen Buck en Litgens Gommans.
De pachtsom voor 1644 is 35m rog en 12m boekweit; voor de twee volgende jaren is de pachtsom 37m rog en 13m boekw.
Daarnaast elk jaar vier karren turf en twee vimmen schoof.
 
Ondertekend door Frater Hubertus Beekman en door beide pachters.
Jan van gen Buck zet zijn handmerk. De tweede pachter tekent echt met “Letten Gommens”.