Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1640    
RHCL, Kart 402,    (foto 9782/83)
 
GROOTVELD
 
13 juli 1640 verpacht Procurator H. Becker, in aanwezigheid van de pastoor van Helden en van Godfried van Kessel genant Roffart, het GROOTVELD aan Gerrit Haesen en Derick Heesen, die beiden mede namens anderen optreden. Deze groep is volledig genoemd in de voorgaande pachtcedule. (dit document heb ik niet gevonden)
 
De pacht geldt alleen voor 1640.
 
De pachtsom bedraagt 77m rogge en 24m boekweit.
Ook tien karren turf en vier vimmen schoof.
Alles vrij te leveren in het klooster, het koren op de zolder.
 
Klooster zal rogge vrijwaren tot 14 dagen voor St. Remigius en boekweit tot 14 dagen na St. Remigius. (Feestdag St. Remigius is 1 oktober.)
 
Turf leveren vr St. Remigius, anders twaalf karren, en de schoof voor pasen, anders zes vimmen
 
ondertekening door pachters: Gerrit Haesen (handmerk), Dirick Hesen en Jake Klaes.