ini AHS/LDW: 26-05-2008 

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Gezin: Verhagh   -  Knippenbergh    

Verhagh, Simongedoopt29-07-1697Helden D1697-041
 begraven22-04-1752 Helden  
 trouwt22-05-1715Helden  
Knippenbergh, Alegundagedoopt05-02-1689Helden D1689-005
 begraven    

Kinderen:

       
       
       
       

SAH‑Secretarisprotocol‑Regestenlijst 1735‑1747=118,119

14‑3‑1742: Overdracht ofte Quittieringe

Wilm van Knippenbergh welcke voor ons heeft verklaert, sijne goederen overgegeven te hebben aan sijne kinderen n.l. aen Simon Verhaegh ende Aldegunda Knippenbergh echtl. ende Matthijs Engels ende Joanna Knippenbergh echtl.*, soo ende gelijck de deijlinge ende lotwerpinge is geschiet in martio 1738 ende alsoo Joanna Knippenbergh daer naer is comen te overlijdt, soo wordt Matthijs Engels verklaert als erfftochter van de goederen die hij bij lotwerpinge heeft ontvangen. Verders hebben Wilm v Knippenbergh ende Wilm Engels vader van Matthijs Engels een accordt gemaekt, als dat Mathijs Engels de voorss. goederen eeuwelijk ende erffelijck sal hebben ende behouden.

Mits betaelende voor aff aen Marij Zeelen wede Backers eene somme van 500 gulden, aen Jacob Ververgert 100 gulden en aen Elisabeth Zeelen 50 gulden, welckegeldt Wilm v. Knippenbergh geimploijert heeft om sijne kinderen in Klooster te besteden. En hiermede komt Wilm van Knippenbergh affstandt de doen van de tochtschap der voorss. goederen aen Simon Verhaegh en Aldeg. Knippenbergh ende dat Mathijs Engels in tweede ehstant getreden is met Gertruij van de Schoor echtl.**

 

*klapper Peeters 3300 [mijns inziens foutief]           **klapper Peeters 3327