ini AHS/LDW:

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Gezin: Heymans   -  Gommans      

Heymans, Mathiasgedoopt18-03-1674Helden  
 begraven07-03-1706Helden  
 trouwt03-10-1696Helden  
Gommans, Cuneragedoopt02-03-1669Helden D1669-007
[huw 2]begraven10-02-1751Helden  

Kinderen:

 Petronellagedoopt21-03-1699Helden D1699-012
 Beatrixgedoopt22-09-1701Helden D1701-048
  trouwt 02-06-1729Helden  
  overlijdt    
 Elisabethagedoopt04-02-1704Helden D1704-004
  trouwt 11-02-1727Helden  
  overlijdt    
       

SAH‑Secretarisprotocol‑Regestenlijst 1735‑1747=162,163

5‑11‑1744: Cunera Gommans wede van Peter Roefs* geassisteert bij haeren schoonsoon Bernardt Joosten welcke hebben getransporteert aen Joannes Hermannus van Essen ende Anna Cornelia Joppen echtl., haer huijs met plaetse en Hoff groot ca. 60 roeden gelegen op de Stogger, een sijde de gemeijnte ander sijde Peter Zeelen, voorhoofs aen het waterlaet aen Michiel Smolders landt, mitsgaders aen de gemeijne baen, ende sulx voor eene somme van 300 gulden.