ini AHS:

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Gezin: Gomans - Gommans        geg: oa Gommers

Gommans, Martinusgedoopt27-03-1658Helden D1658-007
 overlijdt07-03-1740Helden  
 trouwt03-06-1700Helden  
Gommans, Cuneragedoopt28-10-1661Helden D1661-039
[huw 1]overlijdt14-10-1718Helden  

hr Gommers schrijft:

Nederig onderworpen aan uw doorluchtigehoogwaardigheid [ vraag ik U] of mijn parochiaan Martinus Gommans een huwelijk kan aangaan met Cunera Gommans eveneens een parochiaan van mij, daar zij bloedverwanten zijn in de tweede  graad vermengd met de derde graad. Dit huwelijk kan niet plaats hebben zondern voorafgaande dispensatie, die genoemde personen van Uwe doorluchtige hoogwaardigheid hopen te verkrijgen, en wel omdat ze elkaar trouwbeloften gedaan hebben en omdat er reeds een zeer grote familiariteit [ al te grote] tussen hen is ontstaan, welke aan het hele dorp bekend is. Vandaar dat ze niet zonder bezwaar van hun voornemen kunnen afzien.

Daarom vraag ik Uwe doorluchtige hoogwaardigheid nederig om genoemde redenen te willen dispenseren en verwacht ik een gunstig antwoord. Van Uw doorluchtige hoogwaardigheid de zeer nederige dienaar Joannes Knippenberg pastoor te Helden.

0=Martinus Gommans

1= Theodrus Gommans en Petrus Gommans

2= Martinus Gommans[aanvr en Henricus Gommans

3= Cunera Gommans [aanvr]

 RAL Dispensatie 1700 no.30.

Antwoord:

Omdat de trouwbeloften reeds zijn gegeven, omdat beide arm zijn en omdat door uitstel eerloosheid dreigt, daar de paus ziek is en niet om een beslissing kan worden gevraagd wordt na overleg met theologen de dispensatie verleend, overwegend dat de aanvragers niet wisten dat er zo'n ernstig beletsel voorhanden was.

Kinderen:

 Wilhelmusgedoopt10-03-1701Helden D1701-018
  trouwt09-02-1736Helden  
  begraven    
 Theodorusgedoopt24-05-1703Helden D1703-020
  trouwt 110-07-1732Sevenum  
  trouwt 209-01-1762Helden  
  begraven