Huwelijken:  Geijsteren 1791     -     Overzicht Geijsteren Trouwen     -     ini ADN

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


margine
Krachtens een vonnis der Regtbank van eersten aanleg te Eindhoven hetwelk op heden in de leggende Registers van den
burgelijken stand dezer gemeente is ingeschreven is onverminderd het regt van eerstens daarbij niet geroepen gelast dat
de in nevenstaande acte voorkomende naam van Rudolphus Roeloffen zal veranderd worden in die van Rudolphus Roeloven
Wanssum den achttienden Julij Achttien honderd achten twintig
De burgemeester ambtenaar van den burgelijken stand der gemeente Wanssum        Hoogers
 
Geijsteren H1791-001     -     10-05-1791   (ex Geijsteren)
Decima Maij tribus praevius peractis proclamationibus in facie Ecclesiae coram me A: Vercampen Parocho
matrimonio juncti sunt Roeloff seu Rudolphus Roeloffen et Maria Elizabeth Kersten Caelibes:
praesentibus testibus Joannes Kersten et Maria Kersten
Geijsteren H1791-002     -     06-07-1791   (ex Geijsteren)
Sexta Julii tribus praevius peractis proclamationibus coram me A: Vercampen Pastore
matrimonio juncti sunt Leonardus Janssen viduus et Anna Hendrickx vidua nata in Sevenum, famulans in Geijsteren;
praesentibus testibus Henrico Hendrickx et Franciscio Janssen
Geijsteren H1791-003     -     02-10-1791   (ex Maeshees)
Secunda octobris tribus praevius factis proclamationibus coram me A: Vercampen Pastore
matrimonio juncti sunt Petrus Boumans et Agnes Geurts Caelibes; praesentibus testibus Alardo Stevens et Maria Geurts