Transcriptie trouwen R.K. parochie H.Lambertus Blerick 1598       terug naar huwelijken               geg: Andreas Driessen

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Blerick H1598-001     -     00-00-1598
Joannes, Theodorici aen ghen Eijndt filius, et Catherina Jacobi, ex Cuijck,
contraxerunt matrimonium in eccl(es)ia p(a)r(ochi)a Blericana ipsis ferijs
dni Bartolomei Ao 1598 coram Johannes aen ghen Eijndt, et Jo(ann)es
Montano, testibus 
 
Blerick H1598-002     -     00-00-1598
Aegidius Namureensis, et Catherina, filia Wolteri de Vueren contraxerunt
matrimonium in eccl(es)ia p(a)r(ochi)a Blericana p(resen)tis dňi Bartholomei
anno 1598, coram Gerardo Janmans et Henrico Berchmans testibus
 
Blerick H1598-003     -     28-10-1598
Godefridus, Jacobi Loucx filius, Breensis et Leonarda, Gerardi Maes filia,
Blericana contraxerunt matrimonium 28 octobris in eccl(es)ia p(a)r(ochi)a
Blericana anno 1598 coram Petro Michaelis et Laurentio Pauli, testibus
[er stond Laurentio Fabri maar Fabri werd doorgehaald]
 
Blerick H1598-004     -     03-11-1598
Gerardus, Arnoldi Dillis filius et Maria, Cornelij Geerkens filia
contraxerunt matrimonium in eccl(es)ia p(a)r(ochi)a Blericana
3 nouemb Anno 1598 coram Petro Linsen et Gerardi P test.
[dit blad is aan de rechterzijde afgesneden]