Overzicht transcripties huwelijken Bergen      terug algemeen Bergen    

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden

Dit is een hulp bladzijden de feitelijke transcripties zijn nog niet aanwezig, alleen een soort index.


                1690
                1691
                1692
                1693
                1694
                1695
                1696
                1697
              1688 1698
               1689 1699

 

1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790
1701 1711 1721 1731 1741 1751 1761 1771 1781 1791
1702 1712 1722 1732 1742 1752 1762 1772 1782 1792
1703 1713 1723 1733 1743 1753 1763 1773 1783 1793
1704 1714 1724 1734 1744 1754 1764 1774 1784 1794
1705 1715 1725 1735 1745 1755 1765 1775 1785 1795
1706 1716 1726 1736 1746 1756 1766 1776 1786 1796
1707 1717 1727 1737 1747 1757 1767 1777 1787 1797
1708 1718 1728 1738 1748 1758 1768 1778 1788 1798
1709 1719 1729 1739 1749 1759 1769 1779 1789