ini AHS: 25-03-2008 

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Gezin:   Cremers - Derix                                 

Cremers, Theodorusgedoopt 15-06-1714 Tegelen  D1714-011
 (Derick)overlijdt 17-11-1786 Tegelen  S1786-012 
 trouwt 02-11-1734 Belfeld   
Derix, Mariagedoopt   Beesel?   
 overlijdt 14-01-1785 Tegelen  S1785-002 
Huwelijksgetuigen 1734: Henricus Lamberts & Mettildis Allerts (=Olerts).

Geen Kinderen:

In het dorpsarchief Tegelen deel 2 zijn een aantal dokumenten over deze familie te vinden,
toen hun zoon Derick Cremers kinderloos overleed in 1786, zijn vrouw was reeds in 1785 overleden,
kwamen er problemen i.v.m de erfgenamen.
Het ging terug naar de 2 broers van Maria Olerts en hun na-zaten.
Deze  Cremers tak  was uitgestorven na het overlijdt van Derick in 1786.  
 
18 september 1747 BEESEL - Overdracht roerende goederen in ruil voor levenslang onderhoud.
Ten overstaan van Frederick Jacob Cox, licentiaat in de rechten en landscholtis van het ambt Montfort,
Gerardt van den Broeck en Daniel Mooren, schepenen van Besel en Belfelt, dragen Peter Dirx en
Catharina Luttels, echtelieden, hun roerende goederen alsmede de gewassen van de huidige oogst over
aan hun zoon Lins Dirx en zijn vrouw Geertruijdt Laemers, in ruil voor levenslang onderhoud 'in den cost
ende drank mitsgaeders lijnen ende wullen soo als sulx gebeurlijk is, ende dat sij deselve naer hunnen
doodt een eerlijke begraffenisse sullen besorgen.' Indien de eerste comparanten reden zouden hebben
om over hun kinderen te klagen, zal deze overeenkomst vervallen en zullen zij de goederen weer mogen
terugnemen. De zuster van Lins Dirx (dat is Maria Derix) krijgt 'een jaerigh kalf'.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 146vs-147. Bron: Loe Giesen's site.
z.d., vermoedelijk 3 juli 1752 BEESEL - Overdracht roerende goederen in ruil voor levenslang onderhoud.
Kaetrijnna Loetels bekent dat zij bereid is haar gerede goederen, te weten paard en koe, ploeg en eg en al
haar overige mobiliŽn, aan haar [schoon]zoon Derk Kraemers en haar dochter Maercken Loetels te geven
in ruil voor levenslang onderhoud van oorkondster en dat van wijlen haar man, en verzoekt om deze akte te
laten protocolleren voor het gerecht van Beesel.
Getuigen: de naburen Wijlhelem Mengels en Gerardus van Dick.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37, fol. 213vs. Bron: Loe Giesen's site.
 
3 juli 1752 BEESEL - Overdracht roerende goederen in ruil voor levenslang onderhoud.
Ten overstaan van Frederick Jacob Cox, licentiaat in de beide rechten en landscholtis van het ambt Montfort,
Gerardt van den Broek en Daniel Mooren, schepenen van Besel en Belfelt, laat Dirk Cremers een akte
registreren waarbij diens schoonmoeder Catarina Luttels al haar gerede goederen, te weten paard, ploeg,
koe en andere mobiliŽn, overdraagt aan comparant en diens echtgenote Merriken Luttels onder voorwaarden
nader vermeld in de akte. Lens Dirks, daartoe opgeroepen en gelet de akte van 18 september 1747 waarbij
Catarina Luttels voornoemd alle genoemde roerende goederen had overgedragen aan Lins Dircx voornoemd
onder voorwaarden welke door deze niet waren achtervolgd, doet afstand van zijn rechten.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37, fol. 213-213vs. Bron: Loe Giesen's site.