ini AHS   geg: Loe Giesen

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Gezin:  Willemsen  - Stevens

Willemsen, Gerardusgeboren 04-04-1732Belfeld  
 overlijdt >1766   
 trouwt    
Stevens, Wilhelminageboren 21-03-1723Belfeld  
 overlijdt >1766   

Kinderen:

  Annagedoopt 25-11-1756 Belfeld   
    trouwt 18-01-1792 Tegelen   H1792-001
    overlijdt 07-08-1814 Blerick BS akte 090 1814 S1814-016
  Wilhelmusgedoopt __-06-1758Belfeld  
  trouwt 18-05-1786Beesel  M.E. Peters
  overlijdt    
  Petronellagedoopt 09-11-1759 Belfeld   
    trouwt 25-05-1788 Tegelen   H1788-003
    overlijdt        
  Mariagedoopt 21-12-1761Belfeld  
   trouwt 11-05-1791Belfeld  H1791-002!
  overlijdt 08-04-1828Beesel  
  Godefridus gedoopt 21-03-1764 Belfeld    
    trouwt 24-05-1795 Kaldenkirchen   M. Halberkamps
    overlijdt        

zn. van Godefridus Willems en wijlen Anna Frets]

dr. van Wilhelmus Stevens en Maria Wolffers

Loe Giesen 23 maart 1767 BELFELD ‑ Volmacht.

Willemin Stevens machtigt haar echtgenoot Gerardus Willems tot de gerechtelijke verpanding van al hun bezittingen ten overstaan van de schepenbank van Besel en Belfelt.

RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 180-181.

23 maart 1767

BELFELD ‑ Verpanding onroerende goederen.

Gerardus xe "Willems\:Gerardus"Willems en Wilmina xe "Stevens\:Wilmina"Stevens te Belfelt bekennen dat zij een bedrag van 48 specie pattacons 4 gulden licht tegen een jaarlijkse rente van 5% (of 4% indien de betaling plaatsvindt binnen 14 dagen na de vervaldag) en een opzegtermijn van drie maanden, waarvan de eerste aflossing zal plaatsvinden op 25 maart 1768, hebben ontvangen van Wilhelmus xe "Joosten\:Wilhelmus"Joosten en diens echtgenote Margereta xe "Hommen\:Margereta"Hommen met als onderpand al hun roerende en onroerende goederen.

RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 179vs-180; voor volmacht zie 23-3-1767; voor gerechtelijke verpanding zie 24-3-1767.