ini AHS:

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Gezin: Mingels - Heldens - Geerets

Huwelijk 1.

Mingels, Matthias geboren      
  overlijdt 02-01-1765 Belfeld    
  trouwt        
Heldens, Elisabetha geboren      
  overlijdt        

Kinderen:

  Petrus          
      leeft 1753      
  Wilhelmina gedoopt 11-11-1739 Belfeld    
    trouwt 25-06-1760 Belfeld    
    overlijdt 20-11-1779 Belfeld    

Huwelijk 2.

Mingels, Matthias geboren      
  overlijdt 02-01-1765 Belfeld    
  trouwt 30-01-1753 Belfeld   klapper
Geerets, Agnes geboren 30-08-1714 Beesel  
[huw 1] overlijdt 04-04-1775 Belfeld    

dr. van Gerardus Gerets en Helena Trines

Kinderen:

             
             
  Maria Elisabetha gedoopt 21-09-1758 Belfeld    
             

Loe Giesen:

BELFELD ‑ Akte van huwelijksvoorwaarden.

Mattheijs Mattheijs Mengels en Agnes Geerets stellen in aanwezigheid van Wilhelem Mengels, Hendrick Gerets en Helena Trijnes als naaste bloedverwanten te Belfelt een huwelijksovereenkomst op als volgt:

-   Wilhemina en Peter Mengels, de twee kinderen uit het eerdere huwelijk van Maetis Mengels en wijlen Liesebet Heldens zullen recht hebben op het erf van hun vader en overleden moeder voor een bedrag van 500 pattacons ieder. Mocht een van beiden overlijdt, dan zal het laatstlevende kind recht hebben op 1000 pattacons 4 gulden Kleefs;

-   Wilheminna zal de 'saegers kiest' van haar moeder met haar kleren plus een nieuw bed met toebehoren hebben;

-   haar broer Peter zal, wanneer hij meerderjarig wordt, een nieuw gespreid bed, een nieuw kleed en een nieuwe kist hebben;

-   bij overlijdt van hun vader zullen beide kinderen tot hun meerderjarigheid samen het vruchtgebruik van de goederen genieten; zij mogen na hun meerderjarigheid ieder 100 pattacons opnemen, die zullen worden gekort op het eerder genoemde bedrag van elk 500 pattacons;

-   Graedus en Cobus, de twee kinderen van wijlen Jacobus Kessels, zullen van hun moeder en aanstaande (stief)vader Maethis Mingels alle rechten behouden die zij hebben op de nalatenschap van hun vader en op de nog van hun moeder te erven goederen en rechten. Tot aan hun meerderjarigheid zullen zij het vruchtgebruik genieten van de erven 'met de blaederen'; wanneer ze meerderjarig worden, zullen ze ieder 100 pattacons mogen opnemen, die zullen worden gekort op hun bovengenoemde rechten, een nieuwe kist en een gespreid bed met de kleren van hun vaders 'saegers klederen'.;

-   wanneer deze kinderen meerderjarig worden, zullen Mattis Mengels en Angenes Gerraeds gehouden zijn om elk kind een nieuw kleed te geven en hun roerende goederen aan te wenden tot onderhoud van deze vier kinderen;

-   mocht Agnes nog kinderen krijgen, dan zullen deze de opbrengsten genieten uit de onroerende goederen;

-   krijgt het echtpaar geen kinderen, dan zullen de opbrengsten van de onroerende goederen voor de langstlevende van beiden zijn;

-   de vier kinderen zullen de nalatenschap van hun gezamenlijke ouders na hun overlijdt samen delen als broers en zussen;

-   indien er uit het tweede huwelijk geen kinderen komen, zullen de vier kinderen uit de eerste huwelijken 200 pattacons mogen opnemen uit de roerende goederen en deze gezamenlijk mogen delen.

RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 33-35. Handschrift in zeer afwijkende spelling.

BELFELD ‑ Testament van Mathijs Mengels en Agnes Gerits.

Mathijs Mengels en Agnes Gerits maken te Belfeldt hun testament op als volgt:

-   de akte van huwelijkse voorwaarden d.d. 21 februari 1754, 'waeruyt scheer off morgen dispuyten souden resulteren', wordt middels dit testament herroepen;

-   de twee voorkinderen Wilhelmine en Peter Mengels uit het huwelijk van Mathijs met wijlen Elisabeth Heldens zullen na Mathijs' overlijdt, behalve de erfelijke goederen van hun vader en moeder, tevens de obligaties ter waarde van een bedrag van 500 rijksdaalders erven die door dit echtpaar zijn aangegaan, alsmede de daarna aangegane obligaties ter waarde van 400 rijksdaalders ten laste van Peter Heggers en een obligatie van 100 rijksdaalders, van welke totaal bedrag van 1.000 pattacons Agnes tot aan haar overlijdt de vruchtgebruiksrechten zal genieten;

-   mocht Agnes inderdaad de langstlevende zijn, dan zal zij bij meerderjarigheid van Wilhelmina Mengels een nieuw bed met toebehoren geven uit de roerende goederen plus de kist en kleren van wijlen haar moeder;

-   Peter Mengels zal bij diens meerderjarigheid eveneens een nieuw gespreid bed krijgen, een nieuw kleed en een nieuwe kist;

-   mocht Agnes vr haar man Mathijs overlijdt, dan zal Mathijs aan haar zoontje Jacobus Kessels uit haar eerste huwelijk met wijlen Jacobus Kessels (senior) bij diens meerderjarigheid een nieuwe kist en een gespreid bed met toebehoren geven uit de roerende goederen, plus de kleren van wijlen zijn vader;

-   de rest van de nalatenschap alsmede nog te verwerven bezittingen zullen gedeeld worden tussen de kinderen uit het huidige huwelijk;

-   mochten de kinderen uit dit tweede huwelijk overleden zijn vr het overlijdt van de langstlevende, dan zullen de nog levende kinderen uit de respektievelijke eerste huwelijken de roerende goederen en nog te verwerven bezittingen van het tweede huwelijk hoofdelijk delen, in welk geval de voorkinderen van Mathijs vooraf een bedrag van 200 pattacons zullen ontvangen.

RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 163vs-165.